Paluu koulujen penkeille – ainakin väliaikaisesti

1
Moision koulun piha ja koripallokenttä oli hiljainen tiistaina iltapäivällä viikko ennen koulujen syyslukukauden alkua. Oletettavaa on, että ensi viikolla samaan aikaan kentällä riittää välituntisin vilinää.

Salon kouluissa palataan ensi viikolla ainakin väliaikaisesti niin sanottuun vanhaan normaaliin. Oppilaat ja opiskelijat palaavat kesälomiltaan sekä perusopetuksessa että lukioissa ja ammattiopistossa lähiopetukseen.

Poikkeuksen tekevät kuitenkin ne nuoret, jotka kuuluvat riskiryhmään ja ovat saaneet lääkäriltä suosituksen jatkaa etäopiskelua.

– Noudatamme sellaisissa tapauksissa luonnollisesti lääkärin antamaa ohjeistusta ja järjestämme opetuksen sen mukaisesti. Muilta osin Salon lukiossa palataan korona-aikaa edeltävään opetukseen, eli kaikki opiskelijat saapuvat ensi viikolla lähiopetukseen, Salon lukion rehtori Juha-Markus Koistinen sanoo.

Hänen mukaansa ensimmäistä lukiovuottaan aloittaville lähiopetus on erityisen tärkeää.

– On tärkeää saada uudet lukion ykköset sisään lukiorytmiin. Myös abien syksyn kirjoitukset ovat edessä syyskuussa, ja haluamme tietysti auttaa heitä valmistautumaan mahdollisimman hyvin. Vaikka kevään etäopetus sujui lähtökohtiin nähden erittäin hyvin, on lähiopetus kuitenkin aina eri asia, Koistinen jatkaa.

Hän korostaa, että paluu lähiopetukseen tapahtuu sillä tiedolla, mikä on nyt käytettävissä. Jos koronatilanne muuttuu, siirrytään kevään tapaan etäopetukseen.

– Totta kai me kaikki toivomme, ettei tilanne tästä enää uudelleen pahene. Mutta samalla pitää myös pelätä pahinta ja varautua sen mukaan.

Perusopetuksen puolella oppilaat palaavat tiistaina koulujen penkeille. Jos koronatilanne muuttuu huonompaan suuntaan, voi siirtyminen takaisin etäopetukseen tapahtua nopeallakin aikataululla.

– Vaikka mielestäni onnistuimme keväällä siirtymään lähiopetuksesta etäopetukseen kiitettävällä vauhdilla ja mukautumaan tilanteeseen, ovat valmiudet nyt vielä selvästi paremmat. Tilannetta seurataan koko ajan ja totta kai Opetushallituksen antamia ohjeistuksia seurataan jatkuvasti, tiivistää perusopetusjohtaja Inkeri Lahti .

Hän kiittelee Salon perusopetuksen opettajia, jotka tarttuivat uuteen etäopetushaasteeseen kiitettävästi. Koko pedagogiikka muuttui yhdessä yössä, mutta opetus saatiin olosuhteisiin suhteutettuna melko hyvin järjestettyä. Itse asiassa osalla oppilaista havainnot etäopetuksesta olivat jopa positiivisia.

– Ennen kaikkea täytyy kiittää opettajia, jotka ottivat haasteen vastaan ja muovasivat hetkessä pedagogiset ratkaisut tilanteeseen soveltuviksi. Lisäksi opettajat vaihtoivat ideoita keskenään jatkuvasti ja sparrasivat toisiaan. Kevään aikana huomasimme myös sen, että osalle oppilaista etäopetus oli jopa tehokkaampaa kuin lähiopetus.

Tämän vuoksi ei ole mahdoton ajatus, että tulevaisuudessa perusopetus voisi ainakin tiettyjen oppilaiden kohdalla olla sekoitus etä- ja lähiopetusta.

– Sellaisestakin vaihtoehdosta tullaan varmasti keskustelemaan. Ei ole mitenkään poissuljettua, että mahdollisesti tulevaisuudessa opetusta muovattaisiin oppilaslähtöisemmin niin, että kukin saisi parhaan tehon opiskelusta irti, Lahti miettii.

Samalla hän muistuttaa, että tarkempaa ohjeistusta opetukseen palaamisesta viilataan parhaillaan. Lahti ennakoi, että koulut saavat ohjeistuksen tietoonsa viimeistään torstain–perjantain aikana tällä viikolla.

Ammattiopistossa noudatetaan samaa käytäntöä. Opiskelijat palaavat lähiopetukseen, mutta lukioiden ja perusopetuksen tapaan hygieniasta, turvaväleistä ja muista korona-ajan ohjeistuksista pidetään tiukasti kiinni.

– Esimerkiksi ruokailuaikatauluista pidetään aiempaa tiukemmin kiinni, jottei ruuhkia pääse syntymään. Oppilaille on myös jaettu ja tullaan jakamaan Wilman kautta tarkempia ohjeistuksia lähiopetuksen paluuseen liittyen. Myös ylimääräistä liikkumista eri koulutusalojen tilojen välillä suositellaan välttämään, jottei ylimääräisiä kontakteja pääsisi syntymään, tiivistää ammattiopiston rehtori Anne Bragge .

Hänen mukaansa syyslukukauden tärkeä työmaa on käydä kevään poikkeuksellisin järjestelyin suoritetut opinnot opiskelijoiden kanssa läpi, jotta mahdollisia tukitoimenpiteitä voidaan järjestää. Hänen mukaansa tutkintoja valmistui olosuhteisiin nähden hyvin, mutta osalla opiskelijoista esimerkiksi lopputyönäyttöjen antaminen oli hankalaa, koska yritykset eivät voineet ottaa opiskelijoita töihin.

– Opiskelijoiden kanssa käydään läpi henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat, ja jos siellä on puutteita suorituksissa, järjestetään tarvittavat tukitoimenpiteet niiden suorittamiseksi, Bragge kertoo.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Tavis torilta
2 vuotta sitten

Pyydän, että ihmiset, joilla on kouluikäisiä lapsia ja jotka ulkomailta ovat tulossa tai äskettäin tulleet, eivät laittaisi lapsia kouluun, ennen kuin on varmaa, ettei koronaa tullut matkalta mukaan.

Onko liikaa pyydetty?