Salon sairaalassa aletaan tehdä kaihileikkauksia. Leikkaustoiminta alkaa 7. syyskuuta.

Vs. koordinoiva ylihoitaja Minna Santikko kertoo, että kaihileikkauksille on suuri tarve, ja se on kasvussa.

– Kaihi on ikääntyvien sairaus. Potilaita on paljon ja jonoa on kertynyt. Se haastaa terveydenhuoltoa, hän toteaa.

Tähän asti Tyksin lääkärit ovat tehneet kaihileikkauksia vain Turussa. Vastaisuudessa he käyvät leikkaamassa myös Salossa, jossa kaihileikkauksia tullaan tekemään kolmena päivänä viikossa. Santikko kertoo, että Salon leikkausosaston henkilökunta on ollut Turussa perehtymässä kaihitoimenpiteisiin.

– Leikattavia potilaita on valtavasti, ja kaihileikkausten aloittaminen Salossa helpottaa sairaanhoitopiirin tilannetta, hän painottaa.

Salossa tullaan tekemään noin 30 kaihileikkausta viikossa.

– Salossa ei leikata vain salolaisia, vaan tänne voidaan lähettää potilaita eri puolilta Varsinais-Suomea kuten Uudestakaupungista tai Loimaalta aivan kuten on jo aiemmin lähetetty esimerkiksi proteesileikkauksiin tai vatsakirurgisiin toimenpiteisiin. Sairaanhoitopiirin leikkaustoimintaa on keskitetty Turkuun ja Saloon, Santikko huomauttaa.

Sairaalan kolmannessa sijaitsevaa leikkausosaston silmäsalia remontoidaan parhaillaan.

Tyksin silmäklinikan kaihileikkausjonot venyivät tänä vuonna poikkeusajan takia jopa yhdeksään kuukauteen: korona-ajan rajoitusten vuoksi lähes tuhat kaihileikkausta ja esitutkimusta jouduttiin siirtämään.

Sairaanhoitopiiri on lisännyt kaihileikkausten määrää Tyksissä avaamalla lisäsalin. Sen ja Salossa aloitettavan leikkaustoiminnan avulla odotusaika pyritään lyhentämään kuuteen kuukauteen. Tyksissä on kesän aikana tehty noin 350 kaihileikkausta enemmän kuin aiempina vuosina.

– Suunnittelimme toiminnan lisäämistä jo ennen korona-aikaa, koska tarve on lisääntynyt, Tyksin vastuualuejohtaja, erikoislääkäri Ulpu Salmi kertoo.

Kaihileikkauksia tehdään kiireellisyysjärjestyksessä. Etusijalla ovat kokonaan näkönsä menettäneet ja työelämästä kaihin takia sairauslomalla olevat.

Tyks Salon sairaala on osa Turun yliopistollista keskussairaalaa. Se tarjoaa erikoissairaanhoidon palveluja koko sairaanhoitopiirin asukkaille.

TAUSTALLA IKÄ

Kaihi heikentää näköä

Suomessa tehdään vuosittain noin 50 000–60 000 kaihileikkausta.

Kaihin taustalla on monia syitä, mutta ikääntymisellä on suurin vaikutus sairauden kehittymiseen.

Kaihilla tarkoitetaan mykiön samentumista, jonka takia valon kulku verkkokalvolle vaikeutuu ja näkö heikkenee.

Yli 30 prosentilla 65 vuotta täyttäneistä on todettavissa näköä haittaava kaihi toisessa tai molemmissa silmissä. Kaihi luokitellaan useisiin eri tyyppeihin.

Oireita ovat muun muassa näöntarkkuuden asteittainen huononeminen, joka ei korjaannu laseilla, mykiön samentumien aiheuttamasta valon hajonnasta johtuva häikäisy ja kontrastiherkkyyden huononeminen, joka aiheuttaa näkövaikeuksia etenkin hämärässä.

Kaihileikkaus on aiheellinen, jos kaihi haittaa potilaan jokapäiväistä elämää.

Lähde: Käypä hoito -suositus