Salossa laaja kannabisbisnes

0
Hamppuviljelmää poliisin arkistokuvassa vuodelta 2011.

Salossa useita vuosia toiminut hamppukasvin viljely ja siihen liittynyt kannabisbisnes toi pitkät tuomiot Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa maanantaina. Kaikkiaan käräjillä oli kuusi eri henkilöä, joita syytettiin tapaukseen liittyen.

Ankarimmat tuomiot langetettiin kolmelle. Vankeusrangaistusten pituuteen liittyi myös aika, jonka aikana syytettyjä oli vangittuna keväästä saakka. Tekijöiden omaisuutta myös takavarikoitiin ja tuomittiin muutenkin menettämään valtiolle rikoksen tuoma taloudellinen hyöty.

Käräjillä olleista yhden syyte hylättiin. Se koski avunantoa törkeään huumausainerikokseen. Yksi sai puolestaan sakkorangaistuksen tuottamuksellisesta rahanpesusta.

Pisimmän vankeustuomion sai Jani Tapio Sivonen (ent. Hallasaari). Hänet tuomittiin kymmeneksi vuodeksi ja kolmeksi kuukaudeksi vankeuteen, johon liittyi aiemman tuomion jäännösrangaistus.

Tuomio tuli törkeästä huumausainerikoksesta, ampuma-aserikoksesta sekä lievästä ampuma-aserikoksesta.

Kymmenen vuoden vankeustuomio odottaa Sergei Dobrodetelevia , jonka tuomio tuli törkeästä huumausainerikoksesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja niskoittelusta poliisia vastaan.

Hampun kasvatukseen tarkoitetun kiinteistön omistanut Irina Nurminen sai kahdeksan vuoden ja kymmenen kuukauden tuomion. Tuomion syinä olivat törkeä huumausainerikos, ampuma-aserikos sekä lievä ampuma-aserikos.

Lisäksi yhdelle tekijöistä langettiin vuoden ja kymmenen kuukauden ehdollinen vankeusrangaistus avunannosta törkeään huumausainerikokseen.

Tekijöistä kolme pisintä vankeustuomiota saanutta tuomittiin myös menettämään yhteisvastuullisesti valtiolle rikoksen tuomana taloudellisena hyötynä 1,345 miljoonaa euroa. Tekijöiltä on takavarikoitu käteistä rahaa joitakin tuhansia euroja, jotka kunkin kohdalla käytetään edellä mainitun maksamiseen.

Lisäksi Nurmiselta takavarikoitiin kiinteistöjä, jotka tuomittiin valtiolle laajennettuna rikoshyötynä.

Useita vuosia jatkuneen hampunkasvatuksen ja siihen liittyneen kannabisbisneksen tutkinta alkoi alkuvuonna. Lounais-Suomen poliisi tiedotti asiasta toukokuun alussa, jolloin esitutkinnan mukaan Kiikalassa sijainneessa vanhassa navetassa oli kasvatettu huumeeksi tarkoitettua kasvia kilokaupalla. Arviolta kasvin huumeeksi tarkoitettuja kukintoja tuotettiin noin 147 kiloa vuosien 2013-2020 aikana.

Huumekasvatuksessa ja -myynnissä on arvioitu liikkuneen useampi miljoona euroa (SSS 7.5.2020).

Hampun viljely alkoi Nurmisen hankkimalla kiinteistöllä ensin päärakennuksen yläkerrassa ja myöhemmin navetassa, joka remontoitiin ammattimaiseksi kasvatuspaikaksi.

Nurminen, Jani Hallasaari (myöhemmin Sivonen) ja Dobrodetelev ovat tunteneet toisensa jo ennen tapahtumia.

Kotietsinnässä poliisi löysi sekä kannabiskasvattamon että kannabiksen kasvattamiseen kasvatusvälineitä sekä muistiinpanoja ja muita asiakirjoja kasvatuksesta ja rahaliikenteestä.

Vastaajista ainoastaan Dobrodetelev ja Jani Hallasaari ovat halunneet tulla todistelutarkoituksessa kuulluksi. Dobrodetelev kertoi tehneensä Nurmisen kiinteistöllä remontointitöitä. Nurminen oli toiminut hänen tulkkinaan suomesta venäjäksi. Hän ja Nurminen tunsivat toisensa, sillä heillä oli ollut parisuhde Virossa.

Dobrodetelev päätyi Suomeen Espanjan kautta. Kiikalassa hän remontoi Nurmisen kiinteistöjä. Hän kertoi olleensa etsintäkuulutettu Virossa ja Espanjassa ja tehneensä Suomessa vain pimeitä töitä.

Ammattimaiseen kasvatukseen remontoidussa navetassa kasvatettiin vuosikausia huumekasveja siemenistä alkaen.

Nurmisen, Jani Hallasaaren ja Dobrodetelevin taloudellinen tilanne oli heikko tekoaikaan.

Pisimmän tuomion saanut kolmikko myös asui yhtä aikaa jonkin aikaa kiinteistöllä, jossa kasvattamo sijaitsi, mutta asumiskuvio ei toiminut. Huumevyyhdin paljastuttua he myös vierittivät syitä toisilleen. Tapaukseen liittyi myös toisten uhkailua.

Käräjäoikeus piti selvänä, että Nurminen, Jani Hallasaari ja Dobrodetelev olivat kasvattaneet huumausaineita ja levittäneet ne eteenpäin. Sitä ei kuitenkaan ole selvitetty, kenen toimesta huumausaineet oli levitetty ja kenelle ne oli toimitettu. (SSS)