Salossa yli 20 uutta riistavaara-aluetta– Uusia liikennemerkkejä kantatie 52:lle ja 110-tielle

19
Salon seudulle tulee 42 uutta liikennemerkkiä, jotka varoittavat hirvi- tai kauriseläimistä. Lisäkilven ilmoittamaksi maksimietäisyydeksi on uudistuksen yhteydessä päätetty määritellä 3,5 kilometriä.

Saloon on määritelty 21 uutta riistavaara-aluetta. Kohteet määrätyillä teillä lisääntyvät miltei 150 prosentilla, sillä ennestään niitä oli vain 9.

– Olemme laatineet suunnitelman uusista kohteista kolme vuotta sitten. Riistavaarakylttejä on pystytetty alueurakoittain viime vuodesta lähtien, ja työt ovat valmiina tämän vuoden loppuun mennessä, Varsinais-Suomen ely-keskuksen liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klang kertoo.

Kylttejä asetetaan alueille, joille kasaantuu runsaasti riistaeläinonnettomuuksia.

– Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kohdealueella tapahtuu vuosittain ainakin 15–25 onnettomuutta, Klang selventää.

Uusia kohteita löytyy Salon seudun ulkopuoleltakin, sillä Varsinais-Suomen ely-keskuksen toimialueeseen kuuluu myös Satakunta. Vaara-alueita on paitsi lisätty runsaalla kädellä myös poistettu.

– Kohteiden määrittely perustuu pitkälti riistayhdyshenkilöiden tekemiin onnettomuuskartoituksiin. Yhteistyö heidän kanssaan on ollut tiivistä, Klang toteaa.

Salon seudun uudet riistavaara-alueet keskittyvät kantatie 52:lle ja 110-tielle eli vanhalle ykköstielle.

Kantatielle tulee yhteensä 26 uutta riistavaarasta ilmoittavaa merkkiä. Vanhalle ykköstielle niitä tulee 16.

– Kohteet sijaitsevat päätieverkon varrella. Ne ovat paikoissa, joissa on taajamarajoituksia korkeammat ajonopeudet, Klang tietää.

Poistettavista 18:sta liikennemerkistä 12 on vanhalla ykköstiellä ja 6 kantatiellä.

Klang kertoo, että uudet riistavaara-alueista kertovat liikennemerkit kattavat korkeintaan vain 3,5 kilometrin tiepätkän.

– Jos vaara-alue jatkuu sen jälkeen, siitä ilmoitetaan uudella merkillä.

Riistavaarakylttejä on kahdentyyppisiä: toiset varoittavat kauriseläimistä ja toiset hirvieläimistä.

– Kauriseläinmerkki on monille vieras. Se otettiin käyttöön uuden tieliikennelain yhteydessä, Klang mainitsee.

Kauriseläinmerkkejä tulee Salon urakka-alueelle yhteensä 22, joista 16 kantatielle. Hirvet taas liikkuvat tasaisen varmasti niin kantatiellä kuin vanhalla ykköstielläkin, sillä kummallekin tulee 10 hirvien liikkumisesta kertovaa opastetta.

Ely-keskuksen laatimasta kartasta käy ilmi, että Salon seudulla on selviä vaara-aluekeskittymiä.

Perniöntiellä riistavaara-alueiden keskittymä on välillä Lupaja–Pohjankylä. Somerontiellä keskittymä alkaa Perttelin Lopesta ja päättyy Someron Maanselkään.

110-tieltäkin löytyy selvä keskittymä. Se on pituudeltaan vajaat 15 kilometriä yltäen Kiikalan Kruusilasta aina Muurlan Ruotsalaan saakka.

Lisäksi ely-keskuksen määrittelemään Salon urakka-alueeseen kuuluu Suomusjärven Lahnajärvi sekä Halikon Kavantola.

Yhteensä kantatien ja vanhan ykköstien riistavaara-alueet kattavat 27 kilometrin alueen. Ennen uudistuksia kattavuus oli 21 kilometriä.

Riistavaarasta ilmoittavia liikennemerkkejä on runsaasti myös pienemmillä seututeillä. Klangin mukaan kyseisille alueille ei tule muutoksia liikennemerkkien suhteen.

Seututeiden riistavaaramerkit kattavat yhteensä 38 kilometrin alueen. Täten Salon seudulla on yhteensä 65 kilometriä riistavaara-alueita.

Urpo

Mikä muu harrastus kuin metsästys oikeuttaa tällaisiin yhteiskunnallisiin vaikutuksiin varsinkaan tilanteessa, jossa tavoitteena on nolla kuolemaa tai vakavaa loukkaantumista liikenteessä? Kukaan tuskin enää kuvittelee, että metsästäjien tavoitteena on eläimiä ampumalla vähentää hirvieläinkolareita. Tavoitteenahan on ylläpitää saalisvarmuuden takia mahdollisimman suurta riistakantaa. Poikkeuksellisen heikosti tuntuu olevan mahdollisuuksia muilla vaikuttaa asiaan. Koronan takia saatiin maa pysäytettyä parissa viikossa, mutta riistapuolen asioiden hallinta on paljon vaikeampaa. Edes ely-keskus ei voi vaikuttaa siihen, että hirvien ja peurojen määrä saataisiin pidettyä kurissa. Puhumattakaan siitä, että keskustajohtoinen maa- ja metsätalousministeriö, jonka vastuulla riista-asiat ovat, tekisi asialle jotain. Juhlapuheissa kyllä korostetaan turvallisuutta, biotaloutta ja luonnon monimuotoisuudesta huolehtimista, mutta… Lue lisää »

Marko

Juuri näin, Suomen luonnollinen hirvikanta olisi noin 6 000 hirveä, siis ilman ihmisen säätelyä, ja valkohäntäpeuran 0.

Nykyään hirviä on arvion mukaan 75 000 – 95 000. Sitten nämä eläimet on lainlaatija korvamerkinnyt näille riistaporukoille, jotka ovat käytännössä ryssineet koko homman.

Vai löytyykö ruokakauppojen hyllyiltä hirvipihvejä? No ei, vaan herrojen pakkasesta.

Karjanhoitoa

Ei kai niitä kaupoissa myydä. Omaa karjaa se on kuitenkin, jota ruokitaan ympäri vuoden.

Pete

Ei muuta kuin metsästyskorttia suorittamaan ja tervetuloa talkoisiin. Ihan tavan ihmisten pakastimista ne lihat löytyvät, siis niiden, jotka asioiden eteen tekevät muutakin kuin jatkuvasti ruikuttavat nettipalstoilla.

Urpo

Voidaan tietysti luoda mielikuvia nettipalstoilla ruikuttamisesta, mutta toistaiseksi talkoissanne on keskitytty kannan tuottavuuden ja eläinten määrän maksimointiin.

Siinä ei tavallisella ihmisellä ole vaikutusvaltaa, kun asioista päätetään. Siksi painetta pitää saada maa- ja metsätalousministeriöön.

Marko

Pitääkö kaikkien ruveta metsästäjiksi, vai? Eikä se ihan niin yksinkertaista ole kuin esität. Jokainen vaan kortti taskussa eläimiä ampumaan. Mitä luulet, kuinka homma onnistuu? Ja jos joku ruikuttaa, niin metsästäjät, joiden mielestä osa eläimistä on haitallisia ja toiset eläimet taas syövät heidän riistaansa.

Kuka teistä ampuu eläimen nälkäänsä, vai onko se vaan tappamisen riemu? Kaikista ei tule poliisia, palomiestä tai metsästäjää, mutta niistä kun tulee, niiden pitäisi pystyä hoitamaan hommansa.

Pete

”Pitääkö kaikkien ruveta metsästäjiksi, vai?” Ei pidä. ”Eikä se ihan niin yksinkertaista ole kuin esität. Jokainen vaan kortti taskussa eläimiä ampumaan! Mitäs luulet kuinka homma onnistuu” Noin se suurin piirtein menee, vai pitääkö mielestäsi olla yli-ihminen, että kykenee metsästämään? Ihminen on metsästänyt jo pitkän tovin tällä planeetalla. ”Ja jos joku ruikuttaa niin metsästäjät, joiden mielestä osa eläimistä on haitallisia, ja toiset eläimet taas syövät heidän riistaansa.” Elämäntaparuikuttujat ruikuttavat mistä tahansa, tähän ei vaikuta harrastaako kyseinen ihminen metsästystä vai ei. Esimerkiksi sinun valituksesi tuskin poistuisi metsästyskortin omistamisella. ”Kuka teistä ampuu eläimen nälkäänsä, vai onko se vaan tappamisen riemu?” Miksi metsästän? Miksi… Lue lisää »

Kaitsu

Talviruokinnan täydellinen kieltäminen nyt ainakin aluksi. Susikannankin voisi antaa kasvaa. Jokaisesta käyttämättömästä kaatoluvasta sakkomaksu.

Kaitsu

Varusmiehille voisi antaa harjoitustehtäväksi ainakin peurakannan pienentämisen.

Varovainen

Valkohäntäpeurojen vähentäminen niin, että hankkii metsästyskortin ja lähtee talkoisiin, ei niin vain onnistu. Eräällä tuntemallani peurojen kanssa tuskailevalla maanviljelijällä on lähes 200 hehtaarin maatila, mutta hän ei saa ampua tai pyytää ketään muutakaan mailleen metsästämään valkohäntäpeuroja. Kun ihmettelin, että voiko olla niin, hän näytti säännöksen. Kyllä näyttää pitävän paikkansa. Valkohäntäpeuran metsästys on luvanvaraista, ja luvan saanniin edellytyksenä on yli 500 hehtaarin yhtenäinen maa-alue. Hän ei siten itse saa metsästää maillaan, eikä se onnistu metsästysseuran kauttakaan, että metsästysseura vuokraisi maat ja muodostaisi riittävän suuren yhtenäisen alueen muiden naapurimaanomistajien kanssa. Naapureina on paljon mökkiläisiä ja muita, jotka eivät halua, että heidän lähelleen… Lue lisää »

Veka

Kyllä tilanne metsästysseuroissa on osin se, että väki vanhenee ja vähenee eikä ehdi ampua tarpeeksi.

Toisaalta olen kuullut myös, että virkavalta ei aina anna kaatolupia niin paljoa kuin olisi halua ja tarvetta. Tämä siis peuroista. Hirvet on asia erikseen.

Joggari

Toivottavasti Isohärjänmäen kuntoiluradalle saadaan myös varoitusmerkit.

Varovainen

Riistavaroitusmerkeillä ei tunnu olevan mitään vaikutusta. Ilmeisesti vielä vähemmän, kun niitä lisätään.

Hämärissä riskipaikoilla kun pudottaa nopeutta, niin miltei kaikki lähtevät ohittamaan. 80 km/h nopeudessa ei ehdi tehdä mitään, kun valkohäntäpeurat ryntäävät tielle.

Parempi olisi käyttää riistavaroitusmerkkien sijasta 60 km/h rajoitusta riskipaikoilla. Toinen vaihtoehto olisi Norjassa käytössä oleva järjestely, jossa metsästäjät päivystävät tiealueita ja sytyttävät kauko-ohjaimella riistavaroitusmerkkeihin vilkkuvalot, kun tiealueella tai sen läheisyydessä on nähty isoja riistaeläimiä.

Murr

Metsästäjät ja kartanonherrat nuo peurat ovat aikanaan Suomeen tuoneetkin. Hoitakoon nyt rehdisti ongelman. Kanta voidaan poistaa. Onnistui se melkein 40-luvullakin muutamassa vuodessa hirvien osalta.

Mä vaan

Eikös tuo 60 km/h ollut jossain Itkosen & Karpon tietoiskussa muinoin? Suositusnopeus hirvivaara-alueella.

110-tien 100 km/h alue on yksi suosituimmista peurojen polkujen alueesta kyseisellä tiellä. Eli on kaksinaismoralismia merkitä vaara-alue, nostaa nopeusrajoitusta ja sitten kehottaa varovaisuuteen.

Vakuutusyhtiöille kysymys: onko merkitty hirvi- ja peuravaara-alue nykyisen tieliikennelain piirissä sitä aluetta, joka velvoittaa ajajan ennakointiin liikenteessä?

Jos on, niin tuo maksiminopeus pitää pudottaa tienpitäjän toimesta. Alueella ei pysty ohittamaan turvallisesti, jos joku päättää ajaa alueella 60 km/h.

Marko

Eikö omien korvien välissä herää ajatus vauhdin hiljentämisestä? Tarvitaanko siihenkin liikennemerkki, laki ja asetus?

Mä vaan

Iltaisin ja hämärällä itse ajan noin 60-70 km/h ja muulloin, jos mahdollista, rajoitusten mukaan. Joskus Ruotsalan kohdalla olemme peuran kanssa pysähtyneet molemmat ja miettineet kumpi menee ensin.

Jantteri

Mitä jos vaan myönnettäisiin reilusti enemmin kaatolupia. Täällä on aivan liikaa peuroja.

Toimintaa!

Taas järkyttävä määrä peuroja ja kauriita iltasella Saloa kohti ajellessa.

Nyt on pakko kehittää epätavanomaisia keinoja. Metsästys ei vaan toimi. Ruokintapaikoilla pitää syöttää esimerkiksi lisääntymisen estävää ainetta, jos ei ole luvallista suoranaisesti myrkyttää eläimiä kuten rottia.