Somero lataa lisää paukkuja mielenterveyspalveluihin

0
Someron terveyskeskuksen pihapiirissä sijaitseva Jonkkala pidetään toistaiseksi varattuna ylähengitystieinfektiopoliklinikan uudelleen avaamista varten, joten mielenterveys- ja päihdeyksikkö toimii toistaiseksi kuntoutuksen tiloissa. Kuva: SSS-arkisto/Kirsi-Maarit Venetpalo

Someron perusturvalautakunta esittää mielenterveys- ja päihdeyksikköön toisen sairaanhoitajan palkkaamista, toiminnan uudelleen organisointia ja vahvaa kehittämistä. Lautakunnan varapuheenjohtaja Mirja Rouhiainen (kesk.) toteaa, että hoitoon halutaan saada aiempaa napakampi ote.

– Yritämme saada apua tarjolle mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta vältyttäisiin myöhemmältä raskaalta hoidolta. Tavoitteena on saada ihmiset selviämään vähemmällä sairastamisella ja samalla säästää kaupungin kustannuksissa, Rouhiainen sanoo.

Hoidontarpeet ovat muuttuneet, ja asiakkaat ovat yhä moniongelmaisempia. Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja valtuustolle, että mielenterveysyksikön sairaanhoitajan nimike muutetaan vastaavaksi sairaanhoitajaksi ja yksikköön palkataan toinen sairaanhoitaja. Toinen vakanssi on ollut vuosi täyttämättä määrärahojen puutteen vuoksi. Yhden hoitajan palkkaaminen lisää kuluja vuositasolla noin 41 000 euroa.

Lautakunta toteaa, että sairaanhoitajat pystyvät työparina vastaamaan akuutin hoidon tarpeen arviointiin, tekemään yhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa ja panostamaan ennaltaehkäisyyn. Asiakkaiden lääkehoidosta ja opioidikorvaushoidon kokonaisuudesta he vastaavat yhdessä lääkärin kanssa.

Mielenterveyshoitajien työhön kuuluu suorittavan tason työskentely, lääkehoidon toteutus, hoidolliset keskustelut, ryhmätoimintoihin osallistuminen ja kotikäyntien tekeminen.

Yksikön toiminnan kehittämissuunnitelman ovat tehneet mielenterveys- ja päihdeyksikön esimies Mari Paasikivi, Tervaskannon esimies, psykiatrinen sairaanhoitaja Mervi Uutela ja Tuulentuvan asumisyksikön vastaava ohjaaja, psykiatrinen sairaanhoitaja Reima Anolin yhteistyössä perusturvajohtaja Taru Nordlundin, johtavan sosiaalityöntekijä Marjaana Sorokinin, johtava lääkärin Arja Lukan ja mielenterveyshoitajien kanssa.

Suunnitelma vastaa Someron strategian Erinomane ja notkja Somero 2025 sisältämään linjaukseen asukaslähtöisestä palvelutuotannon kustannustehokkuudesta ja laadun lisäämisestä. Suunnitelmaan kuuluu myös henkilökunnan lisäkoulutus ja kriisityöryhmän perustaminen.

Someron kaupunki on osallistumassa yhdessä Varsinais-Suomen muiden kuntien kanssa Mielenterveysosaamisen vahvistaminen kunnissa -hankkeeseen. Sekin korostaa ennaltaehkäisyn merkitystä sekä palvelujen painopisteen siirtämistä perustasolle.

Sairaanhoitajaresurssin lisääminen sisältyy ensi vuoden talousarvioesitykseen, jonka käsittelyn perusturvalautakunta aloitti. Esitys sisältää myös muun muassa määräaikaisen terveyden- tai sairaanhoitajan palkkaamisen ensi vuodeksi koronapandemian takia. Työterveyshuoltoon tarvitaan lääkäri 40-prosenttisella työajalla. Tehtävän hoitamista jatkaa johtavan lääkärin virasta eläkkeelle jäänyt Teuvo Jokinen.