Sote-alan järjestöillä edessä hermostuttava syksy – myös Salossa kannetaan huolta

0
FinFami - Salon seudun mielenterveysomaiset ry:n toiminnanjohtaja Maria Virkki kantaa kertoo, että yhdistys tekee Salon seudulla noin 250 omaisneuvontaa vuodessa.

– Kyllä tämä aiheuttaa suurta huolta ja pelkoa, sanoo Salon Syty ry:n väistyvä toiminnanjohtaja Eija-Riitta Hilska.

Syty on yksi monesta Salon seudulla toimivasta sosiaali- ja terveysalan järjestöstä, jotka saavat rahoituksensa Stealta eli sosiaali- ja terveysministeriön alaisesta Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksesta.

Tähän rahoitukseen valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk.) elokuun puolessa välissä esittelemä budjetti tarjosi kylmää kyytiä: valtiovarainministeriö esittää järjestöjen rahoitukseen 127 miljoonan euron, eli kolmanneksen, vähennystä verrattuna vuoteen 2020.

Toteutuessaan rahoitusleikkauksella on hyvin konkreettisia vaikutuksia järjestöjen työhön.

– Käytännössä se tarkoittaisi esimerkiksi meillä sitä, että yksi työtekijä saisi lähteä. Sen seurauksena joutuisimme luopumaan merkittävästä osasta omaisille kohdennetuista palveluista ja toiminnoista, kertoo FinFami – Salon seudun mielenterveysomaiset ry:n toiminnanjohtaja Maria Virkki.

FinFami tarjoaa mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien omaisille maksutonta neuvontaa ja keskustelutukea sekä vertaistukea.

– Koulutamme Stea-rahoituksella myös sairaanhoitopiirien henkilökuntaa ja muita sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia omaisten kohtaamisessa ja tukemisessa. Stea rahoittaa FinFamin toimintaa yli 95 prosenttisesti, Virkki kertoo.

Pienenevää avustuspottia selittää suurelta osin Veikkauksen pelituottojen lasku. Veikkausvaroilla tuetaan muun muassa sosiaali- ja terveysjärjestöjä, kulttuuria ja taidetta, liikuntaa ja nuorisotyötä yhteensä miljardilla eurolla vuodessa.

Vuonna 2020 Stea-rahoituksen piirissä Salon seudulta olivat FinFamin lisäksi muun muassa Salon alueen työttömät, Salon Klubitalo ry, Salon Mielenterveysseura, Salon Muistiyhdistys, Salon omaishoitajat, Salon Seudun Romanit, Salon Syty sekä Särkisalon Vanhustentaloyhdistys. Monelle niistä Stean myöntämä tuki kattaa merkittävän osan toiminnan rahoituksesta.

Sosiaali- ja terveysalan järjestöjä edustava Soste on vedonnut päättäjiin rahoitusvajeen ratkaisemiseksi. Soste ehdottaa keinoiksi esimerkiksi arpajaisveron laskemista ja avustuskohteiden siirtämistä osin budjettirahoituksen piiriin. Hallitus neuvottelee esityksestä syyskuussa ja lopullisesti budjetista päättää eduskunta loppuvuodesta.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) otti kantaa rahoitusleikkauksiin Twitterissä viime viikolla.

– Sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituksesta ei tule koronatilanteessa säästää, vaan Veikkauksen tuoton alenema on kompensoitava budjettiriihessä täysimääräisesti myös sote-järjestöille. Tarvitaan myös pidemmän aikavälin suunnitelma järjestöjen toimintaedellytysten turvaamiseksi tulevaisuudessa. Yksi tähän liittyvä keino olisi alentaa arpajaisveroa, jolloin Veikkauksen tuotto-osuus kasvaisi, Pekonen kirjoitti tviitissään.

Hallituksen tilanne on kuitenkin hankala. Veikkausvarojen väheneminen koskettaa myös nuorisotyötä sekä liikunta- ja kulttuurialaa. Suurin osa valtion kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotyömenoista rahoitetaan Veikkauksen tuotoista. Esimerkiksi kulttuurin alalle kohdistuvat leikkaukset ovat 60 miljoonaa euroa ja nuorisotyöhön 15 miljoonaa euroa. Veikkausvoittovaroin katettu liikuntabudjetti pienenee neljä miljoonaa euroa.

Hallitus neuvottelee budjetista ja mahdollisista muutoksista valtiovarainministeriön esitykseen syyskuun budjettiriihessä. Lopullisesti vuoden 2021 budjetin päättää eduskunta tämän vuoden lopulla.

Järjestöjen suurin huoli on toiminnan piiriin kuuluvien ihmisten hyvinvoinnista. Tämä tarkoittaa usein jo valmiiksi heikommassa asemassa olevia ihmisiä – mielenterveys- ja päihdeongelmaisia, vanhuksia, pitkäaikaissairaita, työttömiä ja lapsiperheitä.

– Koronakevään aikana on välittynyt ihmisten ahdistuneisuus ja yksinäisyys, erityisesti riskiryhmiin kuuluvien joukossa. Niiden kerrannaisvaikutukset voivat olla pommi, joka näkyy vasta myöhemmin, Sytyn uusi toiminnanjohtaja Veera Hälli sanoo.

Koronakevättä kuvaa Sytyn ja Finfamin mukaan lamaannus.

– Varauduimme heti alkuun yhteydenottojen lisääntymiseen, mutta ensimmäisinä viikkoina vallitsi täysi hiljaisuus. Apua ei osattu hakea samalla tavalla, FinFamin Virkki kertoo.

Nyt yhteydenottojen määrä on FinFamissa lisääntynyt, ja näyttää siltä, että vuositasolla neuvontojen määrä ylittää viime vuoden. Sytyssä kannetaan huolta siitä, miten jäsenyhdistykset saavat toimintansa kevään hiljaiselon jälkeen uudelleen käyntiin.

Salon alueen työttömät on sosiaali- ja terveysalan järjestöjen joukossa jonkinasteinen poikkeus. Sen omarahoitus kattaa yli 60 prosenttia toimintakuluista. Tämä johtuu siitä, että Salon alueen työttömät pyörittää muun muassa lahjoituksiin perustuvaa kierrätysmyymälää, Salon Ekocenteriä, Hämeentiellä.

Siitä huolimatta vuosi näyttää miinusmerkkiseltä. Korona rokotti myymälätoiminnan tuottoja. Moni kirpputori laittoi ovensa säppiin, mutta Ekocenter jatkoi toimintaansa.

– Vuokrat ja muut kulut oli saatava maksettua, Salon alueen työttömien toiminnanjohtaja Janet Virtanen sanoo.

Ekocenterin osalta keväällä myynti jäi 30 prosenttiin normaalista, huonoimpana kuukautena päästiin vain 20 prosenttiin. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että neljän ihmisen työsuhde päättyi kesäkuussa.

– Heinäkuu on ollut ensimmäinen normaali kuukausi. Saa nähdä, mitä syksy tuo tullessaan, Virtanen sanoo.

Yhdistys on saanut tänä vuonna 36 000 euroa Stea-rahoitusta työttömien työelämävalmiuksien ja toimintakyvyn vahvistamiseen matalan kynnyksen toiminnoilla. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi avustamista viranomaisasioinnissa, saatujen päätösten tulkitsemisessa ja työnhaussa. Jäseniä yhdistyksessä on vajaat 300, mutta Stean rahoittama toiminta on kaikille avointa.

Täysin yllätyksenä avustusten tilanne ei Salon työttömille tullut.

– Stea on tähän valmistellut järjestöjä. Veikkauksen peliautomaatteja on vähennetty ja siihen päälle korona vähensi Veikkauksen tuottoja, sanoo Virtanen.

Vaikka Stean osuus on Salon alueen työttömillä pienempi kuin monella muulla, mahdollinen rahoituksen väheneminen asettaa paineita toiminnalle.

– Kyllä Työsalo on jatkossakin olemassa, mutta esimerkiksi neuvontapalvelun aukioloja joutuisimme supistamaan, Virtanen sanoo.

Sosiaali ja terveysalan järjestöjä edustavan Sosten julkaiseman Sosiaalibarometri 2020 -tutkimuksen mukaan koronaepidemian ensimmäisen vaiheen rajoitustoimenpiteet vaurioittivat eniten ihmisiä, jotka olivat jo valmiiksi heikossa ase­massa. Heitä olivat esimerkiksi ikääntyneet, heikossa työmarkkina-ase­massa olevat ihmiset sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujat.

Yksinäisyys ja eristäytyminen aiheutti­vat mielenterveys- ja päihdeongelmien pahenemista, kun palveluja suljettiin, peruttiin tai muutettiin etäpalveluksi.

Salon FinFamin Virkki kantaakin huolta ennaltaehkäisevästä työstä ja sen jatkumisesta.

– Mielenterveysongelmista kärsivän omaisen riski sairastua itse on suuri: lähes joka toinen on vaarassa sairastua itse, Virkki sanoo.

Moni järjestöissä vapaaehtoisesti toimiva on ollut keväällä vaikeassa tilanteessa.

– Meidän toiminnassamme mukana olevista lähes 90 prosenttia on erityisryhmiin kuuluvia, joko iäkkäitä tai pitkäaikaissairaita. Vuosi on ollut heille jo itsessään raskas ja sosiaaliset kontaktit vähissä. Kaiken sen päällä on vielä huoli omasta sairaudesta, Sytyn Hilska sanoo.

Veera Hällin mukaan järjestöjen toiminnan rahoituksesta leikkaaminen tässä tilanteessa olisi hyvin lyhytnäköistä.

– Nyt ei saa vetää mattoa jalkojen alta. Kolmannen sektorin työ on ennen kaikkea inhimillistä ja kustannustehokasta. Korjaava työ on yksilön kannalta raskainta ja kaikkein kalleinta.

Valtion budjettiriihi 2021

Eli kuinka rahaa käytetään vuonna 2021 ja mistä se otetaan

Ministeriöt toimittivat esityksensä valtiovarainministeriölle vuoden 2021 budjetiksi 18. toukokuuta mennessä

Valtiovarainministeriö toimitti näiden perusteella budjettiehdotuksensa ministeriöille 13. elokuuta

Hallitus neuvottelee budjetista (budjettiriihi) syyskuun 14.–15. päivä

Budjettiesitys käsitellään ylimääräisessä raha-asiainvaliokunnassa ja hallituksen yleisistunnossa 5. lokakuuta

Budjettiriihen jälkeen hallitus antaa eduskunnalle budjettiesityksen. Eduskunta käsittelee esitystä syksyn aikana ja äänestää siitä ennen joulua.

Valtiovarainministeriön esitykseen vuodelle 2021 voi tutustua osoitteessa budjetti.vm.fi

Lähde: Valtioneuvoston kanslia