Someron vesihuoltolaitoksen laajennetusta toiminta-alueesta on tehty uusi valitus Turun hallinto-oikeuteen. Kaupunginhallitus antoi asiasta lausuntonsa, jonka mukaan valitus on hylättävä perusteettomana.

Valituksen pääasiallisina perusteiksi on listattu päätöksestä ilmoittamisen puutteellisuus, lopullisen toiminta-alue-ehdotuksen muuttaminen valmistelu- ja kuulemisvaiheen jälkeen sekä puutteelliset taustaselvitykset.

Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan viemäröintialueen laajennuspäätös on tehty vesihuoltolain mukaisesti eikä ehdotuksen sisältöä muutettu kuulemisen eikä nähtävillä olon jälkeen. Hallitus muistuttaa, että muutosten teko olisi mahdollista, jos valmistelun aikana selviäisi tarpeita ja näkemyksiä, joiden perusteella toiminta-alueluonnosta olisi aiheellista muuttaa.

Valitusten allekirjoittajien kiinteistöt sijaitsevat viemäriverkoston laajennukseen kuuluvalla Rautelan alueella. Sen viemäröinti piti toteuttaa vuosina 2018–2019, mutta hanke on viivästynyt vesihuollon toiminta-alueesta jo aiemmin tehtyjen valitusten takia. Viemäröinti on tarkoitus toteuttaa samaan aikaan, kun Turuntien varteen rakennetaan kevyen liikenteen väylä.

Kaupunginhallitus toteaa, että vesihuoltolaitoksen hyväksytyillä toiminta-alueilla kiinteistöjen liittäminen Someron Vesihuollon jätevesiviemäriin on tarpeen jo toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi. Tällaisilla alueilla vesihuoltolaitos pystyy huolehtimaan vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti niin, että käyttäjien maksut ovat kohtuullisia ja tasapuolisia.

Rautelan alue on pohjavesialuetta ja osittain ranta-aluetta, joten kaupunki katsoo myös ympäristönsuojelullisten syiden olevan perusteena viemäröintialueen laajentamiselle.

Someron kaupunki muistuttaa, että ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää vapautuksen viemäriverkostoon liittämisestä, jos liittäminen muodostuu kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttoman kalliiksi.

Turun hallinto-oikeuskumosi keväälläSomeron kaupunginvaltuuston päätöksen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamisesta Aino ja Heikki Tähtisen valituksen perusteella. Oikeus katsoi puolueettomuuden vaarantuneen asian valmistelussa.

Kaupunginvaltuusto teki uuden päätöksen asiasta kesäkuussa jahyväksyi alueen laajentamisenPappilan, Rautelan ja Härkälän suuntaan kuten tekninen lautakunta oli jo maaliskuussa 2018 ehdottanut.Lisäksi verkkoon liitetään Ruunalan uusi teollisuusalue ja myöhemmin Kultela.

Uuden valituksen ovat tehneet Harri Virta, Karoliina Laukamo, Erkki Kutilainen, Pekka Kuisma, Hannu Uusitalo, Niina Pettersson-Salonen ja Pertti Salonen, Marika Rasila, Jouko Rasila, Markku Jääskeläinen, Heikki Leppänen, Marko Mikkonen, Jarmo Tamminen ja Päivi Sarvarinne, Jussi Virtanen, Lauri Savolainen ja Kai Merilä.