Valvontakamerat käyttöön kantatie 52:lla, ylinopeus korostuu tien onnettomuuksissa

0
Kameratolpat on sijoitettu risteysalueille ja lähelle asutusta, jotka ovat liikenneonnettomuuksien riskipaikkoja.

Ylinopeuksia pyritään hillitsemään kantatie 52:lla torstaina käyttöön otetulla automaattivalvonnalla. Raaseporin ja Someron välillä on 17 kameratolppaa, joista osassa on kamera. Ylinopeutta ajettaessa kamera välähtää aina.

– Poliisi on kouluttautunut uuden järjestelmän käyttämiseen ja poliisi päättää, milloin vaihtaa kameroiden paikkaa. Pelote on, vaikka kameraa ei ole kaikissa tolpissa. Tavoite täyttyy, jos tiellä ajetaan nopeusrajoitusten mukaan, liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klang Varsinais-Suomen ely-keskuksesta kertoo.

Kantatie 52:lla tapahtuu keskimääräistä enemmän liikenneonnettomuuksia, joissa pääriskitekijänä on ylinopeus. Vuosina 2914–2018 Raaseporin ja someron välillä tapahtui 223 poliisin tietoon tullut liikenneonnettomuutta, joissa kaksi johti kuolemaan ja 35 loukkaantumiseen. Suurin osa oli eläin- ja yksittäisonnettomuuksia, joissa osasyynä oli ylinopeus.

– Vuonna 2019 tiellä tapahtui kaksi kuolemaan johtanutta onnettomuutta. Se on paljon, kun Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa tapahtuu vuodessa noin 20 liikennekuolemaa, Klang sanoo.

Nykyistäkin tehokkaampaa olisi, jos kamera olisi kaikissa tolpissa.

– Perusteluna on raha, mutta se on huone peruste. Liikennekuolema aiheuttaa yhteiskunnalle 2,2 miljoonan euron kulut. Yhden kameran hinta ylläpitokuluineen on 20 000 euroa.

Klangin mielestä keskinopeusvalvonta olisi tehokas tapa suitsia onnettomuuksia. Esimerkiksi Norjassa keskinopeuskamerat ovat laskeneet ylinopeuksien määrää jopa alle prosenttiin teillä, joilla nopeusrajoituksia on aiemmin rikottu säännöllisesti.

Kantatie 52:n kameratolpissa on tutkatekniikka, joka mittaa ajonopeuksia vanhaa kameratekniikkaa etäämmältä. Ajonopeuksia saadaan mitattua jopa 150 metrin päästä, ja kamera voi seurata samanaikaisesti usean eri ajoneuvon nopeuksia eri kaistoilla. Tekniikkaa mahdollistaa erikseen pitkien ajoneuvoyhdistelmien nopeuksien valvomisen.

Uusien peltipoliisien ottamat kuvat ovat vanhoja tarkempia. Poliisi voi automaattivalvonnan avulla määrätä liikennevirhemaksun myös turvavyön käyttämättä jättämisestä ja matkapuhelimen käytöstä ajon aikana.

Automaattivalvonnan ovat suunnitelleet Varsinais-Suomen ja Uudenmaan ely-keskukset, Lounais-suomen ja Länsi-Uudenmaan poliisilaitokset sekä liikenteenohjausyhtiö Intelligent Traffic Management Finland.

Seuraavan tieosuuden automaattivalvonta on suunnittelussa. Se tehdään valtatie 10:lle välille Lieto–Koski.

– Suunnitelma valmistuu tämän vuoden lopussa ja se lähetetään Väylävirastoon ja Poliisihallitukseen. Jos oikein nopeasti menee, 2021 saadaan rahoitus ja toteutus on 2022, Jaakko Klang sanoo.