Turun hallinto-oikeus on hylännyt valituksen Märynummen tuulivoimaloiden siipien pidentämisestä. Sen mukaan Salon rakennus- ja ympäristölautakunnan ei ole syytä muuttaa huhtikuista päätöstään, jossa se päätti jättää rakennuslupapäätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset tutkimatta.

Rakennustarkastaja myönsi tammikuussa Tuuliwatti Oy:lle ja Restuuli Oy:lle luvat tuulivoimaloiden siipimallin vaihtoon niin, että voimaloiden kokonaiskorkeus kasvaa kahdella metrillä 204 metristä 206 metriin. Samalla yhtiöt saivat oikeuden aloittaa rakennustyöt ennen rakennusluvan lainvoimaisuutta.

Oikaisuvaatimusten tekijä vaati hallinto-oikeutta kumoamaan lautakunnan päätöksen. Hän perusteli hallinto-oikeudelle valitusoikeuttaan sillä, että tuulivoimalat saattavat vaikuttaa hänen kiinteistönsä rakentamiseen. Hän myös piti voimaloita kaupungin rakennusjärjestyksen vastaisina, ja epäili, ettei siipien jätteenkäsittely noudata jätehuoltomääräyksiä.

Hallinto-oikeus totesi, että valittajan kiinteistö ei sijaitse tuulivoimaloiden vieressä eikä niitä vastapäätä. Melua ja varjon vilkuntaa koskevien selvitysten mukaan kiinteistö rakennuksineen sijaitsee alueella, jonne haitat eivät ulotu. Tehdyt rakennuslupapäätökset eivät hallinto-oikeuden mukaan olennaisesti vaikuta valittajan kiinteistön rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen. Oikeuden mielestä lautakunnan oli perusteltua jättää oikaisuvaatimukset tutkimatta.

Korkein hallinto-oikeus on kumonnut kaksi Näsen tuulivoimapuistoon Perniöön myönnetyistä voimaloiden rakennuslupapäätöksistä. KHO:n perustelujen mukaan kahden voimalan kohdalla selvitykset eivät riittävästi varmistaneet rakennushankeen kaavanmukaisuutta tehontuoton ja äänentehotason osalta.

KHO käsitteli kaikkiaan viiden Näsen tuulivoimalan lupapäätösten lainmukaisuutta. Se palautti kahden luvan käsittelyn Turun hallinto-oikeuteen ja hylkäsi yhtä voimalaa koskeneen valituslupahakemuksen.

13 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
keijo.k
3 vuotta sitten

KHO saattaa hyvinkin vielä tehdä erilaisen ratkaisun kuin Turun hallinto-oikeus. Jo ensimmäiset rakennusluvat saattavat vielä olla tarkastelun kohteena? Onko kaikki alun alkaen tehty lakien asetusten ja kaupungin rakennusjärjestyksen mukaisesti, pitää tutkia. Tuossa oikaisuvaatimuksessa esitetyt asiat, kuten asetusten vastaisuudet ja jätteenkäsittelyn suunnitelman puuttuminen ovat vakavia asioita. Ihmetyttää myös lapojen vaihtoon myönnetty lupa viranomaispäätöksellä, vaikka ympäristötoimi oli ympäristöluvan kannalla. Myös puoltava lausunto ihmetyttää, koska se oli tehty melumallinnuksen mukaan, joka myöhemmin korvattiin uudella.

Salamyhkäistä koko juttu
3 vuotta sitten
Reply to  keijo.k

Tuntuu että koko myllyjen rakentaminen meni jotenkin pöydän alta, eihän sitä käsitelty mitenkään julkisesti? Kyllä tälläisiin hankkeisiin tarttis vaatia se ympäristölupa ja ei poikkeuksia.

Märylainen
3 vuotta sitten
Reply to  keijo.k

Mitäs jätettä tuulimylly tuottaa?

Kannattaa alkaa jo hyväksymään tuulimyllyt. Ei niitä enää pureta. Purkaminen olisi hölmöläisen hommaa

Hihhuli
3 vuotta sitten
Reply to  Märylainen

Pakkaskelillä, kun ei tuule, tuulimyllyjen tuottama energia on negatiivinen. Ja on kaunis metsä hakattu pilalle, ja ei ne tuulimyllyn runko ja siivet ole tehty kierrätettävästä materiaalista. Öljyä käytetään voiteluun, joten ei se kauhean vihreä hökötys ole. Ja linnuille ja lepakoille vaarallinen. Jos tuollainen mylly hajoaa ja tulee tulipalo, sitä ei kukaan pysty Suomessa sammuttamaan, ja toivotaan, että silloin ei ole metsäpalovaroitus, koska sitten ovat kyläläisten talotkin vaarassa. Netti on täynnä näitä videoita palavista tuulimyllyistä, ja ne ovat pieniä verrattuna mitä Märyssä on. On utopatiaa, että Suomen kaikki energia tuotettaisi joskus tuulimyllyillä, ja miksi ne tarvitsee Suomessa rakentaa keskelle kyliä? Muualla… Lue lisää »

Tuulinen
3 vuotta sitten
Reply to  Hihhuli

Pakkaskeli kun ei tuule. Höpö höpö. Tyynen sään vuoksi nuo seisovat korkeintaan kaksi päivää vuodessa.

Jokainen koiranulkoiluttaja tietää, ettei tyyntä pakkassäätä enää ole. Täällä tuulee aina.

Pitäisikö ympäristö- ja rakennuslautakunnan erota?
3 vuotta sitten
Reply to  keijo.k

Kysymys on siinä mielessä aiheellinen, sillä pikaisen laskutoimituksen mukaan nyt saatu korkeimman hallinto-oikeuden päätös Näsen tuulivoimaloista on jo neljäs (vai viides) tuulivoimaan liittyvä päätös tämän vaalikauden aikana, missä lautakunnan tekemä päätös on hallinto-oikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden mukaan todettu lainvastaiseksi. Mitä tämä osoittaa? Osoittaako se asiantuntemattomuutta Salon ympäristö-, rakennus- ja terveysviranomaisten taholla? Osoittaako se ymmärtämättömyyttä/tietämättömyyttä rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenissä? Osoittaako se välinpitämättömyyttä kaupunginvaltuuston ja hallituksen jäsenissä? Vai osoittaako se, että osa Salon ympäristö- ja rakennuslautakunnasta, mahdollisesti myös osa kaupunginvaltuuston ja hallituksen jäsenistä on ollut aikoinaan päättämässä Märynummen tuulivoimaloista, eikä siksi halua asiaa tutkittavan; vaan päinvastoin yrittää viivyttää terveydensuojelulain velvoittamia toimia. Puolueeton… Lue lisää »

Home sweet home with noise
3 vuotta sitten

Onneksi olkoon uusien tonttien ostajille. Siinä on sitten sellainen pieni melukuoppa: tuulimyllyt, moottoritie ja Vaskiontie. Täytyy sanoa et ei löytynyt yhtään huonompaa tonttien paikkaa. Itse en ikinä ostais tonttia tosta Märyn uudesta asuinalueesta. Joskus jopa jätevesipumpultakin tuli pieniä hajuhaittoja, toivottavasti ei enää…

Irkku
3 vuotta sitten

Ei kukaan ole ostanut? Eikö ne ole vuokratontteja?

Lillukanvarsi
3 vuotta sitten
Reply to  Irkku

Aivan sama onko vuokra vai ostotontti, oma talo siihen kumminkin rakennetaan…

Irkku
3 vuotta sitten
Reply to  Lillukanvarsi

Kyllä oma tontti vaikuttaa talon arvoon, vuokratontilla seisova talo on paljon arvottomampi.

Alle 2 km myllylle
3 vuotta sitten

Asumme paljon lähempänä myllyjä kuin missä uudet tontit ovat. Ehkä kahtena päivänä myllyjen olemassaoloaikana niiden ääni on häirinnyt. Tuulisella kelillä tuulen humina peittää myllyjen äänet, tyynellä myllyt eivät metelöi. Toki meillä voi olla harvinaisen hyvä sijainti muiden talojen takana, mutta ei kannata yleistää, että myllyt koko kylän väkeä häiritsisivät.

Euroopan Ihmisoikeustuomioistuin
3 vuotta sitten

Onhan tässä melkoinen sotku. Ensimmäisenä pistää silmään uutisen otsikko, sillä hallinto-oikeus tutki vain valitusoikeutta, eikä ottanut mitään kantaa siipien pidennykseen tai niiden laillisuuteen. Tämä käy selville hallinto-oikeuden päätöksestä, jonka toivottavasti jokainen Rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsen huolellisesti lukee. Siitä selviää myös, että Salon rakennus- ja ympäristövalvonnan johtaja on myöntänyt, että tuulivoimaloiden melu ulottuu yli 1 km:iin, jolloin rakennusoikeutta ei ole yli 1 km etäisyydellä tuulivoimaloista. Tätä ei hallinto-oikeus kuitenkaan noteerannut vaan tukeutui päätöksessään teoreettisiin melumallinnuksiin, joiden mukaan melu pysähtyy nyt 600 metriin ja siipien pidennysten jälkeen 700 metriin. Eli melu itse asiassa kasvaa aiemmasta uutisoinnista poiketen. Teoreettisten melumallinnusten mukaan kaikki näyttäisi… Lue lisää »

Muurlalainen
3 vuotta sitten

Onhan se kaikkien tiedossa, että noiden myllyjen operointi tapahtuu Espanjasta. Onneksi tuuli on paikallista.