Kysely: Salolaiset eivät tunne vielä Paikkua

0

Salon joukkoliikennepalvelu Paikku ei ole lyönyt itseään läpi kaupunkilaisten keskuudessa.

Tämä selvisi kaupungin tekemässä liikennekyselyssä, jossa yli 65 vuotta täyttäneiltä, yläkoululaisilta ja heidän vanhemmiltaan kysyttiin liikkumistarpeista ja -tottumuksista.

Kyselyyn tuli kaikkiaan 1 048 vastausta kattavasti eri puolilta Saloa.

Vastausten perusteella yli 65-vuotiaista vain 6,5 prosenttia katsoo olevansa aktiivisia joukkoliikenteen käyttäjiä. Yläkoululaisista vastaajista vain 17 prosenttia käyttää julkisia liikennepalveluita paljon.

Käyttöä jarruttavat aikataulujen sopimattomuus ja reittien tuntemattomuus. Vanhemmat käyttäjät näkivät ongelmia myös esteettömyydessä ja hinnassa.

Salon liikennepalvelupäällikkö Tanja Ahola toteaa kaupungin tiedotteessa, että joukkoliikennepalvelu Paikku on yhä vieras asukkaille.

Salo aikoo Aholan mukaan lisätä tiedottamista Paikusta ja kokeilla uusia tapoja ja eri käyttäjäryhmille toimivia kanavia. Tavoitteena on madaltaa joukkoliikenteen käytön kynnystä ja kasvattaa käyttäjämääriä.

Kyselyssä kaikki kohderyhmät olivat sitä mieltä, että sujuvammat liikenneyhteydet parantaisivat heidän hyvinvointiaan.

Vastaajat toivoivat lisää muun muassa ilta- ja viikonloppuvuoroja.

Yläkoululaiset ja heidän vanhempansa kokevat, että joukkoliikenne pitäisi sovittaa paremmin yhteen koulupäivän jälkeen tapahtuvien aktiviteettien kanssa. Senioreilla voisi yhdistää esimerkiksi kaupoissa ja toreilla käymisen terveys- ja apteekkipalveluihin sekä muuhun asiointiin.

Liikennepalvelut sai kyselystä runsaasti kehittämisideoita esimerkiksi kalustoon, pysäkkeihin, reitteihin ja digitaalisiin maksutapoihin liittyen.

Tanja Aholan mukaan kokemukset liikennepalveluiden käytöstä huomioidaan syksyllä käynnistyvässä Salon kaupungin joukkoliikenteen palvelutasomäärityksessä. Kehitysideat on esitelty myös kaupunkikehityslautakunnalle.

Joukkoliikennettä on tarkoitus kehittää edelleen. Kaupungin vaikean taloustilanteen takia kehittäminen vaatisi, että Paikun käyttö ja lipputulot kasvavat.

Kyselytutkimus on osa Salon kaupungin elokuussa 2020 käynnistämää älykaupunkihanketta. Kyselytutkimuksen toteutti Osaango Oy.