Lasten liikuntapuisto tarvitsee suunnittelurahaa Somerolla

0
Sivistyslautakunta haluaa Someron kirjastoon omatoimisen käytön mahdollistavan tekniikan. Kuva: Somero-lehden arkisto/Merja Ryhtä

Somerolle rakentuu parin vuoden päästä lasten liikuntapuisto, jos sivistyslautakunnan suunnitelmat etenevät. Lautakunta haluaa varata kaupungin ensi vuoden talousarvioon 10 000 euron suunnittelurahan liikuntapuistoon, joka rakennettaisiin vuonna 2022.

– Alustavasti liikuntapuistoa on ajateltu Joensuun koulun ja päiväkotien läheisyyteen, jossa on paljon käyttäjäkuntaa, lautakunnan puheenjohtaja Kati Fonsell-Laurila (kok.) kertoo.

Sivistyslautakunta esitti liikuntapuistoinvestointia jo viime vuoden talousarvioon, mutta asia ei edennyt.

Noin 200 000 euroa maksavaa liikuntapuistoa varten voisi saada vähintään 60 000 euron valtionavustuksen. Loput 140 000 euroa on tarkoitus kustantaa Someron varhaiskasvatuksen vuonna 2015 saamista testamenttivaroista.

Testamenttivaroja on jäljellä vajaat 430 700 euroa. Tähän mennessä varoja on käytetty lasten liikuntaan, kulttuuriin, retkiin ja hygio-kaappien hankintaan. Testamenttivarojen suunnittelutyöryhmän ehdotuksissa on ollut alusta lähtien mukana yhtenä vaihtoehtona lasten liikunta- ja liikennepuiston rakentaminen, josta sivistyslautakunta on saanut myös kansalaisaloitteen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja aluehallintovirastot myöntävät vuosittain veikkausvoittovaroista avustuksia liikuntapaikkojen perustamishankkeisiin. Aluehallintovirastot myöntävät valtionapua enintään 700 000 euroa maksavien lähiliikuntapaikkojen rakentamiseen ja opetus- ja kulttuuriministeriö sitä suurempiin hankkeisiin. Harkinnanvaraisten valtionavustusten tavoitteeksi on lähiliikuntapaikkojen osalta asetettu tavoitteeksi 30–50 prosentin osuus kokonaiskustannuksista.

Someron nuorisovaltuusto on ottanut esille skeittiparkin tarpeellisuuden. Sivistyslautakunta totesi, että skeittiparkki monipuolistaisi liikuntamahdollisuuksia ja parantaisi eri ikäluokkien tasavertaista huomioimista. Se linjasi, että skeittipuiston rakentaminen suunnitellaan yleisurheilukentän remontin valmistuttua. Kaupungin omarahoitusosuus noin 40 000 euron skeittipuistosta olisi 30–50 prosenttia.

Sivistyslautakunnan mukaan päiväkotien ja koulujen mahdolliset investointitarpeet selviävät ensi vuoden aikana, kunhan oppimisympäristöselvitys valmistuu.

Omatoimikirjastoon ja tietotekniikkaan 100 000 euroa

Sivistyslautakunta esittää, että Someron kaupunki varaa omatoimikirjastoa varten ensi vuoden talousarvioonsa 30 000–46 000 euroa irtaimistoinvestointeihin. Kirjasto on saanut kiitosta laadukkaista palveluistaan, mutta lautakunta katsoo sen olevan ajastaan jäljessä varsinkin omatoimisen käytön osalta. Lisäksi asiakkaat ovat toivoneet parannusta aukioloaikoihin.

Someron kirjasto saa tämän vuoden puolella käyttöönsä lainaus- ja palautusautomaatit, joita voi käyttää asiakaspalveluaikojen ulkopuolella, kun henkilökuntaa on paikalla. Lautakunta toteaa, että automatiikkaa on lisättävä, jotta aukioloaikoja voidaan laajentaa myös aikoihin, joina kirjaston henkilökunta ei ole töissä.

Teknisen toimen arvion mukaan kirjasto-, valaistus- ja kuulutusjärjestelmiin, kalusteisiin, kameravalvontaan sekä muutostöihin olisi varattava yhteensä noin 30 000 euroa. Lainausta helpottavien RFID-tunnisteiden ja niiden lukijoiden hankinta ja asennus maksaa 16 000 euroa. Omatoimikirjastojen toteuttamiseen on mahdollista saada valtionavustusta.

Someron lukioon tarvitaan tvt-laitteita 50 000 eurolla. Eduskunta käsittelee lokakuussa lakimuutosta laajennetusta oppivelvollisuudesta, joka tekisi myös toisen asteen opinnoista maksuttomia.

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Kati Fonsell-Laurila (kok.) toteaa, että maksuttomuuden laajentuessa kaupungin on ensi syksynä tarjottava tietokoneet lukio-opintonsa aloittaville.

Yhden laitteen ja tarvittavien lisenssien hankintahinnaksi on arvioitu tuhat euroa. Somerolla lukion aloittaa vuosittain noin 50 opiskelijaa.

Sivistyslautakunta haluaa hankkia tvt-laitteet myös perhepäivähoitajille, joita Somerolla työskentelee 14. Myös he noudattavat Someron varhaiskasvatussuunnitelmaa, jonka perusteisiin on kirjattu tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Se lisää osaltaan lasten kasvatuksellista ja koulutuksellista tasa-arvoa. Perhepäivähoitajien laitehankintoihin tarvitaan 6 500 euroa.

Varhaiskasvatuksen opettajille tarvitaan kymmenen kannettavaa tietokonetta. Niiden hankintahinnaksi on arvioitu yhteensä 6 500 euroa.