”Punakynä viuhuu varmasti”  – perusturvan talousarvioesitys roimasti yli raamin Somerolla

0
Someron terveyskeskus keskittää myös ensi vuonna infektiopotilaiden vastaanoton päärakennuksen ulkopuolelle Jonkkalaan. Kuva: SSS-arkisto/Minna Määttänen

Someron perusturvalautakunnan esitys ensi vuoden talousarvioksi ylittää reilusti kaupunginhallituksen antaman raamin.

Raamissa perusturvan menojen edellytettiin jäävän noin 32 miljoonaan euroon. Lautakunnan esittämä budjetti on miljoonan suurempi.

 – Punakynä viuhuu varmasti esityksen seuraavissa käsittelyissä, vt. perusturvajohtaja Marjaana Sorokin arvioi kaupunginjohtajan kautta kaupunginhallitukseen ja -valtuustoon menevää ehdotusta.

Perusturvalautakunnan esityksessä on mukana poikkeuksellisen paljon työntekijöiden lisäyksiä.

Mielenterveys- ja päihdeyksikköön ehdotetaan toista sairaanhoitajaa, kehitysvammaisten ryhmäkotiin Tuulentupaan ohjaajaa, toimintakeskukseen keittiöntyöntekijää ja kehitysvammaisten tuettuun asumiseen puolikasta ohjaajaa.

– Kehitysvammahuollon puolella palveluja tarvitsevien määrä on lisääntynyt. Toisaalta asiakkaiden ikääntymisen myötä tuen tarve on kasvanut, Sorokin huomauttaa.

Sorokin korostaa, että henkilöstön lisäyksillä pystytään vähentämään ostopalveluiden tarvetta.

– Erityisesti toisen sairaanhoitajan saaminen mielenterveys- ja päihdetyöhön vähentäisi asumispalveluiden ostoja. Sillä puolella asumispalveluiden tarve on lisääntynyt viime aikoina, Sorokin toteaa.

Koronan takia terveyskeskuksen vastaanottoon tarvitaan edelleen ensi vuonna lisäkäsiä, koska infektiopotilaiden vastaanotto on keskitetty piharakennukseen Jonkkalaan. Tätä varten talousarvioesityksessä on varattu rahaa määräaikaisen sairaanhoitajan palkkaamiseen.

Terveyskeskuksen työterveyshuoltoon esitetään 40 prosenttista lääkärinvirkaa. Tällä hetkellä kaupungin työntekijöiden työterveydestä vastaa eläkkeellä oleva terveyskeskuksen entinen johtava lääkäri Teuvo Jokinen.

Henkilöstön lisäyksen ohella perusturvan menoja nostaa ostopalveluiden lisääntynyt tarve.

 – Ostopalveluita tarvitaan monella sektorilla aiempaa enemmän, Sorokin huomauttaa.

Sorokin sanoo, että viime vuosina rajusti nousseiden lastensuojelun menojen kasvuvauhti näyttäisi olevan tasaantumassa.

 – Toisaalta syksyn aikana lastensuojeluilmoituksia on tullut todella runsaasti koronan hiljentämän kevään jälkeen.

Myös erikoissairaanhoidon menojen ennakoidaan ensi vuonna kasvavan, kun koronan aiheuttamaa hoito- ja leikkaussumaa aletaan purkaa.