Salo kysyy kaupunkilaisilta vinkkejä ilmasto- ja ympäristöohjelmasta

0

Salon kaupunki uusii ilmasto- ja ympäristöohjelmansa. Nykyinen ohjelma on voimassa vuoden 2020 loppuun, ja uutta on alettu työstää kuluvan vuoden aikana virkamiestyönä. Työryhmän tueksi on nimetty myös poliittisista päättäjistä koostuva ohjausryhmä.

Kaupunki aikoo osallistaa ohjelmatyössä kuntalaisia, yrityksiä, yhteisöjä, henkilöstöä, luottamushenkilöitä ja koko toimintaympäristöä. Yksi osallistamiskeinoista on kysely, joilla kartoitetaan niin asukkaiden kuin henkilöstön sekä luottamushenkilöiden mielipiteitä.

Verkkokysely avataan tiistaina 22. syyskuuta ja siihen voi vastata sunnuntaihin 18. lokakuuta saakka. Kyselyyn toivotaan mahdollisimman paljon vastauksia. Vastata voi nimettömänä, eikä kyselyn täyttäminen vaadi syvällistä aihepiirin tuntemusta.

Asukaskysely löytyy osoitteesta: https://bit.ly/35TZ0qC

Ohjelmatyön aikana valmistelijat aikovat tutustua myös muiden kuntien ilmasto- ja ympäristötyöhön sekä selvittää mahdollisia jatkohankkeita aiheen tiimoilta.

Salon kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi pitää tavoitteena, että ohjelmaluonnos olisi asukkaiden, sidosryhmien ja lautakuntien kommentoitavana alkuvuodesta 2021. Ajatuksena on, että kaupunginvaltuusto hyväksyisi ohjelman vielä tämän vaalikauden aikana.

Ilmasto- ja ympäristöasiat puhuttavat laajasti. Pariisin ilmastosopimuksessa on määritelty EU:n olevan hiilineutraali 2050 mennessä, kun taas valtakunnallinen tavoite on, että Suomi on hiilineutraali jo vuoteen 2035 mennessä.