Salon varhaiskasvatuksessa pyritään lisäämään lasten oppimista ja liikkumista ulkona

0
Salon päiväkodeissa ollaan ja opitaan nyt entistä enemmän pihalla ja luonnossa. Kuva: SSS/Marko Mattila

Salon päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa vietetään entistä enemmän aikaa pihalla ja luonnossa.

Salon varhaiskasvatuksessa on käynnissä kolmivuotinen Ihanasti pihalla -kehittämishanke, jossa tavoitteena on edistää lasten ja perheiden hyvinvointia. Hankkeen piirissä on yhteensä noin 2 000 salolaislasta perheineen.

– Hankkeen tarkoituksena on lisätä lasten liikkumista ja oppimista pihalla ja luonnossa. Haluamme kehittää lasten luontosuhdetta ja kasvattaa heistä ihmisiä, jotka säästävät maapalloa tulevillekin sukupolville, kuvailee Ihanasti pihalla -hanketta koordinoiva, Märynummen päiväkodinjohtaja Reetta Laaksonen.

– Me emme tuo kiviä ja käpyjä sisälle tunnusteltaviksi, vaan menemme ulos tunnustelemaan niitä, hän kiteyttää.

Hankkeessa on tavoitteena vaikuttaa lasten lisäksi myös perheisiin.

– Haluamme kannustaa perheitä hyödyntämään lähiympäristöään ja liikkumaan yhdessä luonnossa. Se lisää koko perheen hyvinvointia. Lisäksi luonnossa liikkuminen lasten kanssa lisää varhaiskasvatuksen henkilökunnan työhyvinvointia, Laaksonen mainitsee.

 

Metsän vaikutukset ihmisen hyvinvointiin ovat tutkitusti todettuja. Laaksonen arvioi, että viime vuosina lapsiperheet ovat tehneet paluuta luontoon.

– On eletty niin hektistä elämää, että sitä on haluttu lähteä hiukan rauhoittamaan. Koronan myötä ilmiö on vielä korostunut.

– Ja kun lapset tottuvat päiväkodissa ulkona olemiseen, he pyytävät sitä myös kotonaan, Laaksonen jatkaa.

Luonnossa voivat hyvin sekä lapset että aikuiset.

– Luonnossa lapsi ei koskaan sano, että täällä ei ole mitään tekemistä. Ja jos päiväkoti järjestää tapahtuman ulkona, perheiden osallistumismäärä on suurempi kuin jos tapahtuma pidettäisiin sisällä, kuvailee Kaivolan, Inkereen ja Kuusjoen päiväkodinjohtaja Satu Veseli.

 

Salon varhaiskasvatus on pyrkinyt lisäämään lasten liikkumista jo aiempien Salli-hankkeen ja Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman kautta. Viime syksystä lähtien Salo on ollut mukana myös valtakunnallisessa Suomen Ladun ja Suomen ympäristöopisto Syklin Ilo kasvaa ulkona -hankkeessa, jossa pyritään lisäämään luontotoimintaa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen arkeen.

Jo näissäkin hankkeissa on varhaiskasvatuksen henkilökunnalle tarjottu ulko-opetukseen liittyvää koulutusta. Nyt koulutusta tarjotaan vielä lisää.

– Esimerkiksi meillä Märynummen päiväkodissa melkein koko henkilökunta on jo saanut Suomen Ladun Metsämörri-koulutuksen ja metsät ovat tärkeitä varhaiskasvatusympäristöjämme. Joissain päiväkodeissa taas tehdään viikoittain yksi metsäretki, mistä on hyvä aloittaa ulkona oppimisen mahdollisuuksien lisääminen. Joka päiväkodissa tilanne on erilainen, mutta kaikkialla on otettu hanke innolla vastaan ja ulkona työskentely on koettu motivoivaksi, Laaksonen kertoo.

– Innostus tarttuu, kun päiväkodeissa huomataan, ettei ulkona opettaminen olekaan vaikeaa, Veseli toteaa.

 

Ihanasti pihalla -hankkeessa Salon varhaiskasvatus tekee yhteistyötä liikunta- ja terveyspalveluiden kanssa perheiden ulkona liikkumisen lisäämiseksi. Esimerkkinä yhteistyöstä voi mainita vaikkapa ensi vuodelle suunnitellut vanhempainillat, joihin voidaan kutsua neuvolan terveydenhoitaja kertomaan ulkoilun hyödyistä.

Jokaisessa päiväkodissa hankkeen käytännön toteutuksesta vastaa oma ”Ihanasti pihalla -mestari” eli tehtävään valittu varhaiskasvatuksen opettaja tai lastenhoitaja, joka on kiinnostunut ulkona opettamisesta ja rohkaisee siihen koko päiväkodin yhteisöä. Mestarit muodostavat verkoston, joka kokoontuu neljä kertaa vuodessa jakamaan toisilleen ideoita ja kokemuksia.

– Vuoden 2021 alusta lukien myös yksityisillä varhaiskasvatuksen palveluntarjoajilla Salossa on mahdollisuus tulla mukaan tähän kehittämistyöhön, Laaksonen kertoo.

Kaivolan päiväkodin takapihalla on iso nurmikenttä, jota käytetään paljon leikkeihin. Kuva: SSS/Marko Mattila

KAIVOLAN PÄIVÄKODISSA EI TYKÄTÄ ”SISÄILYSTÄ”

Kaivolan päiväkodissa ulkona oppimisessa ollaan jo pitkällä. Päiväkodissa on ulkoiltu runsaasti jo vuosia, ja nyt viimeisen vuoden ajan Kaivolan esiopetus on ollut ulkopainotteista.

– Me viihdymme ulkona silloinkin, kun sataa ja on kurakeli. Lähtökohtaisesti kaikkea voi tehdä ulkona. Liikunta- ja laulutuokiotkin pidetään meillä ulkona, kertoo varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Nina Nordman.

– Koko kylä on esiopetusympäristöämme. Olemme tänä syksynä jo käyneet kotiseutumuseossa, ja Tyrynkoskea seuraamme kaikkina vuodenaikoina. Yksityiseltä metsänomistajalta olemme saaneet luvan käyttää hänen metsäänsä metsäretkiin. Ja päiväkotimme takana on iso nurmikenttä, jossa meillä on oma nuotiopaikka, Nordman kuvailee.

Kaivolan päiväkodissa toimii luontopainotteinen esiopetusryhmä Kuperkeikka. Ryhmässä on tällä hetkellä 18 lasta, ja ryhmä toimii päivittäin kahdessa pienryhmässä.

Lapset ovat ulkona suurimman osan päivästä. Lounas ja välipalakin syödään välillä ulkona.

Luonnossa voi harjoitella vaikka matematiikan alkeita. Kaivolan päiväkodin eskarilaiset ovat harjoitelleet esimerkiksi sarjojen tekemistä. Kuva: SSS/Marko Mattila

Leikkimisen lisäksi ulkona myös opitaan. Viimeksi kuperkeikkalaiset ovat esimerkiksi tehneet luonnonmateriaaleilla matemaattisia harjoituksia. Kävyistä ja tammenterhoista on ladottu erilaisia toistuvia sarjoja.

– Ja metsässä me ollaan tehty majoja ja eläinten taloja, lapset kertovat.

Toiminnassa huomioidaan paljon lasten toiveita.

– Kun lapset leikkivät, että he keittivät minttuteetä, niin sitten me päätimme keittää sitä myös oikeasti, Nordman kertoo.

Mintun lehdet saatiin päiväkodin pihalle kylvetystä, lasten omasta kasvimaasta. Tällä hetkellä lasten ulkoleikkien suosikkeihin kuuluu myös nuotiopaikkojen teko. Kivikehiä on rakenneltu ympäri pihaa, ja kattiloissa hämmennellään ruusunmarjakeitoksia.

– Parhaan kommentin sanoi eräs eskarilaisemme viime vuonna. Hän totesi, että: ”Mä en oikein välitä sisäilystä”. Sana on sen jälkeen jäänyt meillä elämään, Nordman naurahtaa.

Myös lasten vanhemmat arvostavat eskarin luontopainotteisuutta.

– On tosi mahtava mahdollisuus, että lapset oppivat päiväkodissa arvostamaan luontoa ja ympäristöä, sanoo Hanna-Mari Aho.

– Se on ehdoton rikkaus, komppaa Tanja Takila.

Naapuruksina asuvissa perheissä on molemmissa eskarilainen ja yksivuotias.

– Toivottavasti nämä pienetkin pääsevät tulevaisuudessa tänne eskariin, äidit vetoavat.