Someron kaupunginhallitus korostaa lähidemokratiaa lausunnossaan eduskunnalle annetusta lakiluonnoksesta, joka koskee sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistamista ja maakuntien perustamista. Somero toteaa, että lähidemokratian toteutumiseksi maakuntavaalissa on järjestettävä seudulliset vaalit seudullisten listojen pohjalta, jotta määräysvallan keskittyminen maakuntakeskuksiin voidaan estää.

Someron mielestä kuntien ja alueiden erilaisuus pitää huomioida uudistuksessa nykyistä paremmin. Lausunnon mukaan erilaisuus on huomioitava myös muutoskustannuksissa, koska uudistuksella tavoiteltavat hyödyt realisoituvat vasta pidemmän ajan kuluessa.

Somero epäilee uudistuksen rahoituksen riittävyyttä ja pitää sen kunnille aiheuttamia talousvaikutuksia huolestuttavina. Sen mukaan on nähtävissä, että kuntien suhteellinen velkaantuminen kasvaa merkittävästi.

Kaupunginhallitus pitää uudistuskokonaisuuden tavoitteita pääosin tarkoituksenmukaisina ja toteutettavilta, mutta kritisoi aikataulua liian tiukaksi. Lausunnossa todetaan, että koronaviruspandemian aiheuttaman taloudellisen, sosiaalisen ja terveydenhuollon kriisin takia on epätodennäköistä, että hyvän lainsäädännön edellytyksenä oleva huolellinen valmistelu ja vaikutusten arviointi olisi toteutettavissa esitetyn aikataulun mukaisesti.

Someron lausunnossa muistutetaan, että pandemiatilanne kuormittaa vielä pitkään kuntia ja erityisesti niiden sosiaali- ja terveydenhuoltoa, joten kuntien voimavarat sote-uudistuksen toimeenpanoon ovat varsin rajalliset.