Somero lisää lähiruokaostojaan 5 prosentista 20 prosenttiin hankinnoista

0
Someron kouluruokaan käytetään ensi vuonna entistä enemmän lähellä tuotettuja raaka-aineita. Kuva: Somero-lehden arkisto/Sauli Kaipainen

Someron kaupungin keittiöissä pyritään ensi vuonna lisäämään kotimaisten ja lähiruoka-aineiden käyttöä hintakilpailusta huolimatta. Talousarvioesityksensä käsitellyt tekninen lautakunta haluaa nostaa lähiruokaostojen osuuden nykyisestä viidestä prosentista 20 prosenttiin. Kaikkien kotimaisten elintarvikkeiden osuus on Someron ruokahuollon hankinnoista 90 prosenttia.

Perusturvassa aterioita tehdään 4,50 eurolla ruokailijaa kohden. Kouluaterian kustannukset nousevat ensi vuonna 11 sentillä eli 3,50 euroon oppilasta kohden, sillä ensi vuonna Somerolla koulupäivään sisällytetään myös välipala.

Teknisen lautakunnan 11,3 miljoonan euron talousarvioesitys ylittää kaupunginhallituksen asettaman raamin noin 800 000 eurolla. Kustannuksia nostavat muun muassa kasvavat henkilöstömenot, tieto- ja viestintätekniikan ostot sekä liikuntapalvelujen siirtyminen vuoden alusta Someron Liikunta ry:ltä kaupungille.

Teknisen toimen organisaatioon siirtyy liikuntayhdistykseltä laitosmies ja liikuntapaikkamestari sekä liikuntapaikkahoitaja, jonka kustannukset tekninen toimi jakaa puoliksi sivistystoimen kanssa. Jo loppuvuodesta kaupungin tekniseen toimeen palkataan sekä sähköasentaja että rakennusmestari.

Kuntoratojen, uimarantojen, urheilukenttien ja kiinteistöjen kunnossapito vie 250 000 euroa, uimahallin, monitoimihallin ja urheilukenttien rakennusten siivouspalvelut 190 000 euroa ja liikuntapaikkojen hoito 75 000 euroa.

Tieto- ja viestintätekniikan kustannuksista terveydenhuollon järjestelmän palvelin- ja lisenssipäivityksiin tai pilvipalveluhankintoihin lasketaan kuluvan yli 90 000 euroa, ohjelmistokuluihin yli 75 000 euroa ja etätyön kasvun myötä kasvaviin konehankintoihin 25 000 euroa.

Teknisen toimen ensi vuoden tavoitteisiin sisältyy mittavien korjausten tarpeessa olevien kiinteistöjen kohtalosta päättäminen. Lautakunta haluaa myös uudistaa sisäisten vuokrien laskentatavan niin, että se kannustaisi tilojen tehokkaaseen ja taloudelliseen käyttöön. Lautakunta tahtoo lisäksi tarkistaa ulkoisten vuokrien hintatasoa, jotta niissä huomioitaisiin kiinteistökohtaiset kustannukset.

Tekninen johtaja Marko Mäkinen muistuttaa, että kaikkia kiinteistöjen käyttökustannuksia ei voida periä vuokrina ilman, että kaupungin omistamien tilojen käyttö ja palvelujen tuotanto niissä vähenee.

Lautakunta listasi ensi vuoden tavoitteisiin myös puistostrategian laadinnan.

– Strategiaa tehtäessä mietitään, mihin tarvitaan uusia, miten vanhoja kehitetään ja mitä poistetaan. Kaupungilla on tätä nykyä 18 leikkipaikkaa, maanrakennusmestari Jyrki Rinta-Paavola huomauttaa.

Tekninen lautakunta käsittelee Someron kaupungin ensi vuoden investointeja kokouksessaan 20. lokakuuta.

Someron kouluruokaan käytetään ensi vuonna entistä enemmän lähellä tuotettuja raaka-aineita. Kuva: Somero-lehden arkisto/Sauli Kaipainen