Sote ei vaadi uutta hallintoa

0
Sote-uudistuksessa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta maakunnille.

Valmisteilla oleva sote-uudistus on saanut taas osakseen kritiikkiä. Uudistuksessa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyisi kunnilta maakunnille, ja maakuntiin perustettaisiin tätä varten oma hallinto.

Kuntaliitto löytää esityksestä paljon puutteita: kuntien ja kaupunkien näkökulma on jäänyt liian vähälle, rahoitusjärjestelyt huolestuttavat, eikä uudistuksen aikataulu ole realistinen.

Kokoomus puolestaan on lopullisesti toipunut Juha Sipilän (kesk.) hallituksen epäonnisesta sote-projektista ja näyttää oikeaa karvaansa. Sen mielestä esimerkiksi uudistukseen liittyvästä maakuntahallinnosta on luovuttava.

Kaikki suomalaiset asuvat jossain kunnassa, ja osa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista on lähipalveluita. Niistä päättäminen on etääntymässä kuntalaisista. Maakuntavaaleissa valittavaa valtuustoa perustellaan demokratialla, mutta yhteys päättäjiin tulee olemaan paljon etäisempi kuin nykyisissä kunnissa.

Kuntaliitto vaatii, että kuntien ja maakuntien erilaiset olosuhteet on otettava huomioon ja että sosiaali- ja terveyspalveluiden kiinteä yhteys kuntien vastuulle jääviin peruspalveluihin on turvattava.

Erityispiirteiden tunnistaminen ja reagoiminen vaatii jonkin järjestäytyneen yhteistyömuodon ja menettelytavat sopimiselle – siis hallintoa. Kunnan ainoa maakuntavaltuutettu ei tällaista tehtävää voi hoitaa.

Kuntaliitto esittää myös, että sote-maakunta voisi jopa siirtää järjestämisvastuuta kunnille. Salon kaltainen kaupunki voi tulevaisuudessakin huolehtia sote-palveluista laajasti, jos niin halutaan.

Nykyiset sairaanhoitopiirit ovat kuntien omistamia kuntayhtymiä, joihin päättäjät valitaan sekä puolueittain että kunnittain. Toki sairaanhoitopiirit toimivat asiantuntijaorganisaationa varsin itsenäisesti, mutta kunnat voivat kuitenkin vaikuttaa toimintaan.

Suomalaisen yhteiskunnan demokratiaa ei kohenneta maakuntavaaleilla. Palvelujen laatua, sujuvuutta ja saatavuutta voi parantaa muillakin järjestelyillä kuin uuden hallinnon kautta.

Jätä kommentti