Suomalaiset haluavat lukea

0
Lukutaitoa ei saavuteta opettelematta, eikä se pysy yllä ilman jatkuvaa harjoitusta.

Vuosittain syyskuun alussa vietettävän YK:n kansainvälisen lukutaitopäivän tarkoitus on muistuttaa lukutaidon merkityksestä. Lukutaito on ihmisoikeus, joka mahdollistaa meille kehittymisen ja oppimisen.

Suomen kaltaisessa maassa on itsestään selvää, että kaikki osaavat lukea. Lapsen kehitystä seuratessa huomaa konkreettisesti, miten maailma avautuu, kun peräkkäiset kirjainmerkit alkavat muuttua aivoissa sanoiksi ja virkkeiksi.

Maailmanlaajuisessa paremman elämän rakentamisessa lukutaito ja mahdollisuus käydä koulua kytkeytyvät toisiinsa. Oppivelvollisuus-Suomessa ei tarvitse olla huolissaan oikeudesta käydä koulua.

Jokainen opetetaan lukemaan, mutta kaikki eivät saavuta yhtä hyvää lukutaitoa. Kodin vaikutus lapsiin ja nuoriin näkyy eroina kielellisessä valmiuksissa. Sosioekonominen tausta on yhteydessä lukutaitoon.

Lapselle lukeminen antaa pienelle koululaiselle etumatkaa. Aikuisten lukutaitoon ja asenteisiin tuleekin kiinnittää huomiota, korostaa lukemisen ja lukutaidon asiantuntijaorganisaatio Lukukeskus.

Lukutaitoa ei saavuteta opettelematta, eikä se pysy yllä ilman jatkuvaa harjoitusta. Kun lukemisen määrä vähenee, lukutaito heikkenee.

Lukukeskuksen selvityksen mukaan 60 prosenttia suomalaisista kokee lukevansa liian vähän. Suurimmiksi syiksi ihmiset ilmoittavat, että ei ole aikaa tai on vaikea keskittyä lukemiseen.

Viime kevään poikkeusoloissa lukeminen lisääntyi, ja joka neljäs suomalainen kertoo lukeneensa aiempaa enemmän. Oli aikaa, ja maailma ympärillä oli tavallista rauhallisempi.

Ajankäytöstä käydään kovaa kilpailua. On huolestuttavaa, jos ihmiset tekevät vapaaehtoisesti jotain vähemmän tyydyttävää, vaikka haluaisivat keskittyä lukemiseen.

Sosiaalisen median foorumit vievät aikaa huomaamatta ilman, että hermostuneesti käytetylle ajalle saa kunnollista vastinetta. Kiinnostava kirja tai ajankohtainen lehtijuttu olisivat monesti parempi vaihtoehto.

Jätä kommentti