Tunnin Juna Oy:n muut osakkaat voivat lunastaa Salon ja Vihdin tarvittaessa ulos

6
Salon ja Vihdin päätöksistä osallistua Turun Tunnin Juna Oy:öön on valitettu. Nyt yhtiön osakkaat haluavat varmistaa, etteivät valitukset vaaranna oikoratahanketta.

Turun Tunnin Juna Oy:n osakaskunnat pyrkivät varmistamaan hankeyhtiön toteutumisen ja suunnittelutyön alkamisen uudella sopimuksella.

Turku, Espoo, Helsinki, Lohja ja Kirkkonummi varautuvat sopimuksessa lunastamaan Salon ja Vihdin osuudet yhtiöstä, jos niiden päätöksistä tehdyt kunnallisvalitukset hyväksytään ja kunnan osakkuus yhtiössä päättyy.

– Tarkkaan ottaen sopimus ei ole sitoumus lunastaa osuuksia, vaan aloittaa neuvottelut siinä tapauksessa, että Salon ja Vihdin päätökset eivät saa lain voimaa, Salon kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi tarkentaa. Mannervesi edustaa Saloa hankeyhtiön hallituksessa.

Salo ja Vihti ovat kumpikin sitoutuneet pääomittamaan Turun Tunnin Juna Oy:tä 3,74 miljoonalla eurolla. Kuntien päätöksistä on valitettu hallinto-oikeuteen.

Vihdissä tehdyssä valituksessa vedotaan muun muassa siihen, ettei osakkuus suunnitteluyhtiössä kuulu kunnan toimialaan ja että kunnan varat huomioiden suuri pääomittaminen on kunnan edun vastaista toimintaa. Vihti on pitänyt valitusta perusteettomana ja vaatinut sen hylkäämistä.

Salossa tehdyssä valituksessa katsotaan muun muassa, että valtuuston päätös syntyi virheellisessä järjestyksessä ja että päätöksentekoon osallistui esteellisiä valtuutettuja. Salokin on vaatinut valituksen hylkäämistä.

Käy valituksille hallinto-oikeudessa kuinka tahansa, asiassa valitetaan todennäköisesti Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Se tarkoittaa, että lopullisen lainvoimaisen päätöksen saaminen voi kestää pari, kolme vuotta.

– Tällä sopimuksella yritetään piirtää karttaa, miten toimitaan, jos jomman kumman päätös ei saa lain voimaa, Mika Mannervesi perustelee.

Sekä Salo että Vihti ovat jo päättäneet, että ne panevat valtuustojensa päätökset täytäntöön valituksista huolimatta.

Vihdin kunnanhallitus hyväksyi viime viikolla myös sopimuksen hankeyhtiön osakkuuksien lunastamisesta. Salon kaupunginhallitus käsittelee sopimusta ensi maanantaina.

Sopimustekstissä todetaan, että sen tarkoituksena on mahdollistaa Turun Tunnin Juna Oy:n perustaminen syksyn 2020 kuluessa.

Samalla halutaan varmistaa, että Salon ja Vihdin valitukset eivät vaaranna Euroopan komission CEF-komission lupaamaa 37,5 miljoonan euron avustusta hankkeelle.

Hankeyhtiön rahoituksesta puolet tulee valtiolta. Lunastussopimuksella kunnat näyttävät myös valtion suuntaan, että yhtiö toteutuu kaikissa tapauksissa.

Ratavarsikuntien päätöksistä tehtäviin valituksiin varauduttiin jo Turun Tunnin Juna Oy:n osakassopimuksessa.

Siinä todetaan, että osakkaat sopivat muusta järjestelystä, mikäli yksi tai useampi osapuoli ei voi jatkaa yhtiössä oikeudellisen esteen takia.

Oikeudellinen este voi olla esimerkiksi päätöksen kumoutuminen tai tuomioistuimen lainvoimainen päätös.

avuton

Tähänhän me toivomme laitamme.

Pendeli

Kohta se oikeasti porskuttaa Salon ohi. Paikallisjunakin. Koska ei haluttu. Tai oikeasti osa halusi, mutta vastustajat oli äänekkäämpiä.

Allan

Joo, se varmaan hyppää Salon yli. Ohi se olisi mennyt joka tapauksessa. Mitään takuuta ei ollut, että niistä nopeista yksikään pysähtyy Salossa.
Mielenkiintoista seurata oikeuden päätöksiä. Pandatalosta jo on ratkaisu, että se oli liian kallis kyseisen kunnan investoinniksi.

Turha hanke, valtion pitäisi maksaa itse

Se tavallinen juna pysähtyy Salossa, nopein juna painaa ohi. Toisaalta mikä juna pysähtyy missäkin on kiinni liikennöitsijästä, ei kaupungista tai radan rakentajasta. Eli hankeyhtiöllä ei periaatteessa ole mitään sanavaltaa missä junat pysähtyy. Tää hankeyhtiö on vaan valtion keino saada kaupungit maksamaan. Ja sehän ei kuulu kaupunkien toimenkuvaan.

Allan

Korkeimmalta hallinto-oikeudelta tuore päätös liittyen kuntien lainoituksiin ja takauksiin. Päätöksen kohteena oli valokuitutietoverkot.

Valtuuston päätökset katsottiin olevan kuntalain 129 §:n 1 momentin vastaiset.

Mielestäni tietoverkot ovat yhteiskunnalle tärkeämmät kuin junaverkot.

KHO:n päätös: 14.5.2020/2110 KHO:2020:50

Mä vaan

Kunhan saataisiin tavaraliikenne pois. Savipatjaa parempikin ratapenkan alusta olla vois.