Omakotiasujat ovat voineet syyskuun alusta alkaen hakea avustusta öljykattilasta eroon pääsemiseksi. Jos öljylämmityksestä siirtyy kaukolämpöön, maalämpöön tai ilma-vesilämpöpumppuun, avustusta saa 4 000 euroa. Jos vaihtaa öljystä muihin fossiilittomiin lämmitysvaihtoehtoihin, avustusta saa 2 500 euroa.

– Syyskuun kahden ensimmäisen viikon aikana hakemuksia oli tullut jo yli 1 100 kappaletta. Näistä yli 700 oli haettu öljystä ilmavesilämpöpumppuun siirtymiseksi. Noin 300 oli siirtymässä maalämpöön ja noin sata kaukolämpöön, kertoo avustushakemukset käsittelevän Pirkanmaan ely-keskuksen ryhmäpäällikkö Vesa-Pekka Heikkilä.

Heikkilä lisää, että vain muutamissa hakemuksissa öljystä oltiin siirtymässä aurinkosähköön päälämmitysmuotona, ja pelletteihin oli vaihtamassa alle kymmenen avustuksen hakijaa.

– Kyselyitä ja tilauksiakin on asian johdosta tullut lisää, kertoo Salon Kaukolämpö Oy:n kaukolämpöpäällikkö Jarkko Niemi.

Myös maalämpö- ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmiä myyvässä ja asentavassa Energiatalo Järvessä kiinnostuksen kasvu on pantu merkille.

– Kyllä elyn avustus on osaltaan kiihdyttänyt kysyntää. Tosin syksy on aina sesonkiaikaa lämmitysjärjestelmien tilauksien suhteen, Energiatalo Järven toimitusjohtaja Ari Järvi sanoo.

Ilma-vesilämpöpumppu on suosituin korvaaja öljylämmitykselle. Syynä on asennuksen edullisuus ja helppous maalämpöön verrattuna. Usein asunnon koko, kulutus ja sijainti ratkaisevat kumpaan lämpöpumppulaitteistoon päädytään, ja Salossa on myös pohjavesialueita, joihin maalämmön asennus ei ole sallittua.

– Mutu-tuntuman mukaan avustusmahdollisuus on lisännyt kyselyitä kolmisenkymmentä prosenttia. Paljon on asiakkaita, jotka ovat vaihtoa jo pitkään pohtineet, ja tämä on antanut sitten sen viimeisen sysäyksen ryhtyä sanoista tekoihin, arvioi Energiatalo Järven Ari Järvi.

Järvi arvelee, että öljykattilan vaihto ilma-vesilämpöpumppuun kustantaa talon koosta riippuen kaikkineen noin 11 000–14000 euroa.

Maalämpöön siirtyminen maksaa Järven mukaan 18 000 eurosta ylöspäin, kohteen koosta ja lämmitystarpeesta riippuen.

– Ja näistä voi miinustaa sen 4 000 euroa. Avustusta käytetään enemmän ilma-vesilämpöpumppujen asennuksiin myös siksi, että maalämpöjärjestelmien asentamisissa voi hyödyntää täydemmin kotitalousvähennystä. Molempia ei voi saada, kotitalousvähennystä ja tätä uutta avustusta, Järvi sanoo.

Salon Kaukolämmön Jarkko Niemi arvioi, että sekä avustus, heinäkuinen hinnanalennus ja kohta käyttöön otettava uusi Korvenmäen jätevoimala on lisännyt kiinnostusta kaukolämpöä kohtaan.

– Viikossa tulee kymmenkunta tiedustelua, joista noin kolmasosa johtaa tilauksiin. Potentiaaliahan Salossa yhä on, toistasataa kiinteistöä voisi liittyä kaukolämpöön.

Niemi uskoo, että jahka uusi jätettä hyödyntävä kaukolämpölaitos ja sen ekologisuus tulee salolaisille tutummaksi, tilauksien määrä yhä kasvaa.

– Kun jätevoimala tulee käyttöön, lämpöä tehdään 90-prosenttisesti jätteestä ja turpeen käyttö loppuu.

Niemi pitää valtion avustusta houkuttelevana:

– Vanhan kattilan poisto, uudet liitokset ja liittyminen verkkoon kustantaa 8 000 –9 000 euron tienoille. Ja siitä 4 000 euroa pois, joten nyt kaukolämpöön voi liittyä puoleen hintaan, Niemi sanoo.

Ympäristö-ministeri: Hyvä esimerkki  kestävästä elvytyksestä

Avustusta varten ympäristöministeriön käytössä on liki 30 miljoonaa euroa, minkä arvioidaan riittävän noin 10 000 omakotitalon öljylämmityksen vaihtamiseen ympäristöystävällisemmäksi.

Ympäristöministeri Krista Mikkosen (vihr.) mukaan hakemusten suuri määrä heti alussa osoittaa, että kansalaisten kiinnostus vaihtaa lämmitysjärjestelmä ympäristöystävällisemmäksi on suurta.

– Toki öljylämmityksestä luopuminen maksaa itsensä takaisin muutenkin, mutta avustuksella on haluttu vauhdittaa siirtymistä pois fossiilisista polttoaineista, toteaa Mikkonen Salon Seudun Sanomille.

Alun perin avustuksen myöntämisen piti alkaa vasta ensi vuonna, mutta nyt sitä aikaistettiin osana korona-elvytyspakettia.

– Tämä on erinomainen esimerkki kestävästä elvytyksestä, joka sekä vähentää päästöjä että luo lisää työtä suomalaisille ympäri maata, ympäristöministeri lisää.

Avustuksen on arvioitu vähentävän hiilidioksidipäästöjä 56 kilotonnilla vuodessa ja työllistämisvaikutuksiksi on arvioitu 1 500 henkilötyövuotta.

Avustusta voi hakea takautuvasti kesäkuun alusta alkaneiden ja ehdot täyttävien projektien kustannuksiin. Avustuksia voi hakea syksyyn 2022 asti, mikäli määrärahat riittävät.

– Nyt ajatuksena on, että avustusta voidaan jatkaa vielä siitäkin EU:n elvytysrahaston avulla, jos tarvetta on, Mikkonen sanoo.

Avustusta ei myönnetä vapaa-ajan asunnoille.

(Otsikkoon korjattu 21.9. klo 10.48 oikea luku 4 000 euroa.)