Epävarmuudesta toiseen

0
Kunnat voivat tällä hetkellä pitkälti vain arvailla, mihin suuntaan niiden tulot ja menot ensi vuonna kehittyvät.

Kunnissa laaditaan tällä hetkellä ensi vuoden talousarvioita epävarmoissa tunnelmissa. Korona on sekoittanut pahasti yhteiskunnan, ja tulevaisuutta ei pysty tällä hetkellä ennustamaan kukaan.

Samaan aikaan kuntien pitäisi pystyä arvioimaan ensi vuoden tuloja ja menoja, jotta taloutta ja toimintaa voidaan suunnitella eteenpäin.

Korona vaikuttaa kuntiin kahta kautta. Lomautukset, irtisanomiset ja yritysten vaikeudet heijastuvat kuntien saamiin verotuloihin.

Valtio on auttanut kuntia korottamalla tämän vuoden valtionosuuksia, mutta koronan lopullista vaikutusta niin tämän kuin ensi vuoden tuloihin voidaan vain arvailla.

Vähintään yhtä suuri kysymysmerkki liittyy kuntien menojen kehitykseen. Koronan on ennakoitu tuovan ison laskun erityisesti sosiaali- ja terveyspuolelle, kun poikkeusajan vaikutukset alkavat näkyä täydellä teholla. Laskun suuruutta ei tiedä kukaan.

Kunnat elivät epävarmuudessa myös vuosi sitten, kun niissä laadittiin tämän vuoden talousarvioita.Verotukseen tehtyjenmuutostenvuoksi kunnat joutuivat arvailemaanverotulojen todellista määrää suunnitellessaan tulevaa.

Viime vuonna käyttöönotettuun tulorekisteriin liittyvät ongelmat ovat heijastuneet myös kuluvaan vuoteen ja tuoneet epävarmuutta veroennusteisiin. Kun päälle tulevat koronan vaikutukset, ei tilanne ole helppo.

Lisää epävarmuutta kuntien talouteen tuovat oppivelvollisuusiän nosto ja siihen liittyvä maksuton toisen asteen opiskelu sekä sote-ratkaisut.

Talousvaikeuksien kanssa tuskailevissa kunnissa pelätään ihan aiheellisesti, että uudistukset aiheuttavat lisämenoja. Nähtäväksi jää, miten hyvin hallitus kompensoi kunnille näitä uusia kustannuksia.

Kunnilla on vastuu ihmisten arjesta. Tuo vastuu on hoidettava myös poikkeusoloissa. Kunnille ei jää muuta mahdollisuutta kuin sietää epävarmuutta ja suunnitella tulevaa niillä eväillä, jotka ovat käytettävissä.