Henkilötunnuksen muoto ei muutu, ministeriö jatkaa uudistuksen valmistelua suppeampana – ”Ainakaan nykyisessä taloustilanteessa tällaiseen ryhtyminen ei ole perusteltua”

0

Suunniteltu henkilötunnusuudistus ei ole toteutumassa ehdotetussa laajuudessa. Valtiovarainministeriö jatkaa uudistuksen valmistelua rajatumpana niin, että henkilötunnuksen nykyinen muoto säilytettäisiin.
Ministeriö asetti vuonna 2017 työryhmän selvittämään henkilötunnuksen uudistamista. Työryhmä ehdotti tänä vuonna uudenmuotoisen henkilötunnuksen käyttöönottoa. Ehdotuksen mukaan uudesta tunnuksesta ei olisi käynyt ilmi henkilön ikää, syntymäaikaa, sukupuolta tai muuta henkilöön liittyvää tietoa.
Kuntaministeri Sirpa Paatero (sd.) sanoo ministeriön tiedotteessa, että työryhmän esitys oli kunnianhimoinen, mutta tunnuksen muodon muuttamista vaativa kokonaisuudistus olisi aiheuttanut huomattavia kustannuksia.
– Ainakaan nykyisessä taloustilanteessa tällaiseen ryhtyminen ei ole perusteltua. Olen tyytyväinen, että tässä vaiheessa on löydetty keinoja vastata keskeiseen osaan uudistuksen tavoitteista kohdennetuilla toimenpiteillä, jotka eivät vaadi kallista kokonaisuudistusta, Paatero toteaa.

Ministerin mukaan laajemman uudistuksen tarve yhä olemassa

Kaavailtu kokonaisuudistus sai lausuntokierroksella kritiikkiä arvioitujen kustannustensa vuoksi. Hallituksen sisältä keskusta on asettunut julkisesti uudistusta vastaan kustannussyihin vedoten. Paatero ei kommentoi STT:lle ajatusta siitä, vaikuttiko keskustan kanta uudistuksen kohtaloon.
– Tästä ei ole käyty poliittista keskustelua kovinkaan laajasti. Jonkin verran olen havainnut näitä kommentteja, Paatero sanoo STT:lle.
Finanssiala ry on aiemmin arvioinut, että kokonaisuudistuksen vaatimat järjestelmämuutokset aiheuttaisivat miljardiluokan kustannukset julkiselle ja yksityiselle sektorille. Etujärjestö kiittikin tuoreeltaan laajan kokonaisuudistuksen hylkäämistä.
Paateron mukaan pitkällä tähtäimellä kokonaisuusuudistuksesta ei ole tavoitteena kuitenkaan luovuttu, vaikka sille ei ole tällä hetkellä olemassa mitään aikataulua.
– Tälle on ollut monia tarpeita. Yksi konkreettinen tarve on henkilötunnusten riittävyys. Toinen on käytettävyys niin, että identiteetti ei tule tunnuksesta liiaksi todennettua. Lisäksi viranomaisten puolelta näen tarpeen saada ulkomailta muuttavat ihmiset järjestelmään mukaan. Näiden perusteellahan tätä on lähdetty tekemään.

Uusia vuosisatamerkkejä

Ainakin toistaiseksi uudistuksen valmistelu valtiovarainministeriössä jatkuu esitettyä suppeampana.
Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara ministeriöstä vahvistaa STT:lle, että jatkovalmistelussa tarkoituksena on, että jo käytössä olevia tunnuksia ei muuteta. Lisäksi uusissa tunnuksissa säilyisi henkilön syntymäaika.
Henkilötunnusten uudistamisen valmistelu jatkuu edelleen. Uudistamista on perusteltu sillä, että halutaan varmistua tunnusten riittävyydestä. Tämä tarve on Kivivasaran mukaan edelleen ajankohtainen.
– On arvioitu, että ihan muutaman vuoden sisällä voi tulla päiviä, että henkilön oikealle syntymäpäivälle ei riitä tunnusta, Kivivasara sanoo.
Riittävyyden varmistamiseksi ministeriössä suunnitellaan nyt ratkaisua, että tunnuksessa syntymäajan jälkeen käytettävien välimerkkien määrää lisättäisiin. Merkki on tähän asti ollut henkilön syntymäajankohdan mukaan plus, miinus tai A. Tähän kohtaan voitaisiin Kivivasaran mukaan ottaa käyttöön uusia vuosisatakohtaisia merkkejä.
Lisäksi ehdotetaan, että henkilötunnuksen myöntämistä Suomeen esimerkiksi työn vuoksi muuttaville laajennetaan niin, että henkilötunnus korvaisi eri viranomaisten asiointia varten myöntämät keinotunnukset.

Sukupuolineutraalius toteutumassa edelleen

Hallitusohjelmaan on kirjattu henkilötunnusten uudistaminen siten, että tunnuksesta ei enää käy ilmi henkilön sukupuoli. Uudistus on tarkoitus toteuttaa siten, että viimeistään vuodesta 2027 alkaen tunnuksia myönnetään numerojärjestyksessä sukupuoleen katsomatta.
Työryhmä esitti, että sattumanvarainen numero otettaisiin käyttöön jo 2023. Kivivasaran mukaan aikataulua on toistaiseksi löyhennetty lausuntopalautteen perusteella. Aikataulu voi hänen mukaansa kuitenkin elää edelleen.
– Kun asioita jatkovalmistellaan, aikataulutkin ovat vielä tarkennettavia asioita.
Välimerkin jälkeinen kolminumeroinen yksilötunnus on nykyisin naisilla parillinen ja miehillä pariton. Yksilönumeron jälkeen on vielä tarkistusmerkki, joka voi olla numero tai kirjain.

Ilkka Hemmilä

STT

Kuvat: