Korona vaikuttaa verokorttiinkin – etätyö voi tuoda mätkyjä

1
Veroprosentin muutoksella voi välttyä jäännösveroilta tai saada ensi vuonna tulossa olevat palautukset käyttöönsä vielä tänä vuonna. Kuva: Kirsi-Maarit Venetpalo

Koronavirus on vaikuttanut monen palkansaajan ansioihin ja tulon hankkimisesta aiheutuviin menoihin.
Alkuvuodesta voimaan tulleen verokortin ennakonpidätysprosentti ei välttämättä ole enää oikea. Lomautukset ovat voineet leikata tuloja ja etätyöt pienentää matkakuluja.
– Kun muutoksia on tulo- tai vähennyspuolella, veroprosenttia kannattaa käydä vielä korjaamassa loppuvuodeksi, neuvoo henkilöverotuksen ylitarkastaja Päivi Ylitalo Verohallinnosta.
– Viime vuonna vähennyksiin oikeuttavia kodin ja työpaikan välisiä matkakuluja oli noin 800 000 palkansaajalla. Tänä vuonna tilanne on toinen.
Verohallinnossa arvioidaan, että satojen tuhansien veronmaksajien työmatkakulut ovat pienentyneet. Niinpä vähennyksiäkään ei voi tehdä samaan tapaan kuin ennen.
Jos esimerkiksi Salosta pääkaupunkiseudulle pitkää työmatkaa aikaisemmin tehnyt on jäänyt kotiin etätöihin, muutos kannatta ottaa huomioon jo tämän vuoden ennakonpidätyksessä, ei vasta veroilmoitusta tehdessä. Muuten ensi vuonna voi tulla maksettavaksi isotkin jäännösverot.
Veroprosentin muutosta kannattaa hakea myös päinvastaisesta syystä. Korjauksella voi saada ensi vuonna tulossa olevat palautukset käyttöönsä vielä tänä vuonna.

Laajojen lomautusten takia monen tulot ovat pienentyneet. Elokuun lopussa koko maassa oli työ- ja elinkeinoministeriön katsauksen mukaan kokoaikaisesti lomautettuja 61 000. Toukokuussa lomautettuja oli 170 000.
Myös lomautettujen ja muiden työttömäksi joutuneiden kannattaa korjata verokortin vuosituloraja oikeaksi.
Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha, peruspäiväraha ja työmarkkinatuki ovat etuuksia, joita verotetaan eri tavalla kuin palkkatuloa. Ne pitää verokorttia haettaessa huomata ilmoittaa etuutena.
Päivi Ylitalo muistuttaa, että veroprosentti ei välttämättä pienene, vaikka verotettava etuus on palkkaa pienempi. Etuudesta ei tehdä samoja vähennyksiä kuin palkkatulosta.
– Jos lomautus on ollut lyhytaikainen, ennakonpidätys on todennäköisesti tehty meidän kiinteillä prosenteillamme, eikä verokorttia ole toimitettu Kelaan tai työttömyyskassaan. Suurimmalle osalle se antaa oikean tuloksen, mutta tarkan pidätysprosentin saa laskettua OmaVerossa.
OmaVerosta löytyvät tulorekisteriin ilmoitetut tiedot palkoista. Työttömyyspäivärahat ja niistä maksetut verot pitää ilmoittaa itse.
– Ensi vuonna on tulossa uudistus, jonka jälkeen maksettujen etuuksienkin tiedot OmaVerossa, kertoo Ylitalo.

Korona-ajan uutuutena verotukseen ovat tulleet kasvomaskit.
Asunnon ja työpaikan välisinä matkakuluina voi vähentää myös kasvomaskikuluja kaksi euroa työpäivältä, jos käyttää maskia joukkoliikenteessä kodin ja työpaikan välillä.
Jos työssä joutuu käyttämään itse hankittuja maskeja, niiden oston voi vähentää tulonhankkimiskuluina.
Tosiasiassa vähennys voi jäädä saamatta, sillä palkansaajalle myönnetään automaattisesti 750 euron tulonhankkimisvähennys. Kuluja pitää kertyä tätä enemmän, jotta vähennys olisi suurempi.
Matkakuluissa on vastaavasti 750 euron omavastuu. Jos matka- ja maskikuluja on tätä vähemmän, niitä ei voi vähentää. Matkakulujen enimmäismäärä on tänä vuonna 7 000 euroa.
Säännöllisesti etätöitä tekevä voi saada työhuonevähennyksen. Jos etätyöpäiviä on yli 50 prosenttia työpäivistä, vähennys on 900 euroa. Muuten se on 450 euroa.
Vähennystä voi saada myös omien työvälineiden hankinnasta ja tietoliikenneyhteyksistä.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Opettaja
3 kuukautta sitten

Kun pääsisikin etätöihin. Kurkku on kipeä ja ilmoittivat, ettei testata, koska olisi liian paljon testattavia, jos kaikki kurkkukipuiset testataan.

Ei muuta kuin töihin.