Koronasyksyn työllisyysluvuissa hyviä merkkejä: Lomautettujen määrä vähenee Salossa, eikä avoimien työpaikkojen määrä ole romahtanut

0
Työttömien määrä on kasvanut syksyllä erityisesti majoitus- ja ravitsemusaloilla. Samaan aikaan näillä aloilla näkyi syyskuussa myös pientä työvoiman kysynnän palautumista. Kuva: Ari-Matti Ruuska.

Salon työttömyysaste oli syyskuussa 12,0 prosenttia. Työttömiä työnhakijoita oli kaikkiaan 2 811. Tästä luvusta lomautettujen määrä oli 526, kun se vielä elokuussa oli 568.

Lomautettujen määrä Salossa on ollut syksyllä noin kolmasosa kevään ennätysluvuista. Huhtikuussa lomautettuja oli jopa yli 1 550.

Työllisyyskatsauksessa lomautetut lasketaan työttömiksi työnhakijoiksi. Siksi koronalomautukset nostavat Varsinais-Suomen kuntien työttömyysprosentteja.

Vuosi sitten Salon työttömyysprosentti oli 9,4 ja lomautettuja oli vain 88.

Lomautettujen määrä on vähentynyt syyskuussa viikko viikolta Varsinais-Suomessa, kertoo tiistaina julkaistu Ely-keskuksen Työllisyyskatsaus.

Lomautettujen määrä on supistunut miltei kolmannekseen toukokuun alun huippuluvuista, mutta laskutahti on syksyn mittaan hidastunut.

Määrä on edelleen moninkertainen vuotta aiempaan verrattuna koko maakunnassa.

Someron työttömyysprosentti oli syyskuussa 7,7 ja lomautettujen määrä on noin kolmannes kevään huipusta.

Koronakriisistä johtuva talouden vaimeneminen on vähentänyt työvoiman kysyntää syksyllä. Uusia avoimia työpaikkoja on siis Varsinais-Suomessa normaalia vähemmän, mutta pudotus on Salon seudulla pieni.

Salossa avoimia työpaikkoja oli syyskuussa lähes yhtä paljon kuin viime vuonna. Syyskuussa avoinna oli 292, kun vuosi sitten määrä oli 319. Myös tämän vuoden elokuussa avoimia työpaikkoja oli yli 259.

Myös Salon seutukunnassa eli Salossa ja Somerolla avoimien työpaikkojen kokonaismäärä on laskenut vain 8 prosenttia.

Koronapandemian aikana uusia työpaikkoja on avautunut Varsinais-Suomessa 12 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Vuosi 2019 oli työvoiman kysynnän huippuvuosi.

Syyskuussa uusia työpaikkoja tuli tarjolle 15 prosenttia niukemmin kuin vuotta aiemmin koko maakunnassa.

Työvoiman kysyntä oli syyskuussa selvästi vaimeampaa useimmilla aloilla. Alojen välillä kysynnän vaihtelu oli kuitenkin isoa. Rakentamisessa tilanne oli edelleen vireää. Kysyntä oli kasvussa kaupan, sosiaali- ja terveysalan­ sekä majoitus-­ ja ravitsemisalojen tehtävissä.

Vaikeampi tilanne oli tällä kertaa teollisuuden tehtävissä, vaikka avoimia työpaikkoja tuli teollisuuteen täytettäväksi yli 1 000 kappaletta syyskuun aikana.

Pitkäaikaistyöttömiä oli Salossa syyskuussa 666, kun vuosi sitten luku oli 592.

Koronakriisi on kääntänyt pitkäaikaistyöttömien määrän kasvuun koko Varsinais-Suomessa. Syyskuussa kokonaismäärä kasvoi lievästi. Kyseessä oli jo kuudes kuukausi peräkkäin Varsinais-Suomessa, kun tämä luku kasvoi.

Lokakuun aikana työttömien työnhakijoiden ja lomautettujen määrät yleensä supistuvat. Varsinais-Suomen Ely-keskuksen asiantuntijat arvioivat, että näin tapahtunee tälläkin kertaa.

Varsinais-Suomi

Syyskuun työttömyyslukuja

  • Varsinais-Suomen korkein työttömyysaste oli syyskuussa Turussa, 14,5 prosenttia.
  • Pienin työttömyysaste oli Sauvossa, 5,0 prosenttia.
  • Alueen seutukunnista korkein työttömyysaste oli Turun seudulla, 11,9 prosenttia.
  • Pienin se oli Turunmaan saaristossa, 8,3 prosenttia.
  • Työttömien osuus työvoimasta oli syyskuun lopussa Varsinais-Suomessa 11,3 prosenttia.
  • Se on 3,4 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin.
  • Varsinais-Suomen työttömyysaste on pienempi kuin koko maassa (12,0 prosenttia).
  • Lähde: Varsinais-Suomen Ely-keskuksen Työllisyyskatsaus.