Kuhina Someron urheilukentän ympärillä jatkuu – tekninen lautakunta esittää päätetyn remontin rinnalle vaihtoehtoista suunnittelua

1
Someron urheilukentän peruskorjaus on jakanut päättäjät tiukasti kahteen leiriin. Kuva: SSS-arkisto/Minna Määttänen

Someron kaupunginvaltuuston viime joulukuussa hyväksymä urheilukentän peruskorjaus puhuttaa edelleen päättäjiä. Tekninen lautakunta äänesti remontista jälleen käsitellessään vuosien 2021 ja 2022 määrärahoja.

Lautakunta päätti esittää äänestyksen jälkeen, että 1,6 miljoonan euron peruskorjauksen rinnalle laaditaan vaihtoehtoinen suunnitelma. Esityksen mukaan urheilukentän peruskorjauksen ohjausryhmää vahvistettaisiin kaikkien valtuustoryhmien puheenjohtajilla. Tällä hetkellä ryhmään kuuluvat poliittisista päättäjistä Tero Pirttilä (kesk.), Juha Salo (kesk.), Riitta Lehtinen (sd.) ja Kati Fonsell-Laurila (kok.).

Voittaneen ehdotuksen teki teknisen lautakunnan puheenjohtaja Juha Salo, joka kuvaa tekemäänsä esitystä kompromissiksi.

–  Tämä laajennettu kokoonpano katsoisi, löydetäänkö eri ryhmien yhteinen näkemys jo päätetyn peruskorjauksen vaihtoehdoksi, Salo huomauttaa.

Someron kaupunki odottaa edelleen, saako se 1,6 miljoonan euron peruskorjaukseen valtion rahaa. Valtionosuuden käsittelyä on hankaloittanut se, että kentän katsomosta on tehty suojeluesitys.

– Valtuuston hyväksymää peruskorjausta edistetään edelleen valtion suuntaan, vaikka vaihtoehtoista ratkaisua alettaisiinkin miettiä. Nyt näyttää kuitenkin vahvasti siltä, että peruskorjausta ei päästä aloittamaan vähään aikaan, Salo toteaa.

Tekninen lautakunta hyväksyi Salon esityksen äänin 5–0, 4 tyhjää. Ehdotusta kannattivat keskusta ja perussuomalaiset. Kokoomuksen, SDP:n ja vasemmistoliiton edustajat äänestivät tyhjää.

Lautakunta äänesti ensin Riitta Lehtisen ehdotuksesta, jonka mukaan urheilukentän ja sen lähialueen kenttien toteuttamiseen olisi varattu ensi vuonna 50 000, vuonna 2022 200 000 ja vuonna 2023 100 000 euroa. Lehtisen ehdotus hävisi Salon esitykselle luvuin 5–4.

Teknisen lautakunnan esityksessä urheilukentän lähialueiden liikuntapaikkojen suunnittelu on merkitty ensi vuodelle. Suunnittelu edellyttää sitä, että ensin tiedetään, mitä tapahtuu urheilukentälle.

Katsomon suojelupäätös jää ensi vuoteen

Päätös Someron urheilukentän katsomon suojelusta jää ensi vuoteen.

Suojeluesitystä käsittelevä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on pyytänyt hakemuksesta lausunnot, joille se on antanut aikaa tämän vuoden loppuun.

Lausuntojen jälkeen suojeluesityksen tehneellä Someron rakennusperinne -yhdistyksellä on vielä oikeus vastineiden antamiseen.

– Aikataulu tarkoittaa sitä, että valtion tämän vuoden liikuntarahoista ei saada urheilukentän peruskorjaukseen rahaa, Someron kaupungin tekninen johtaja Marko Mäkinen sanoo.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Lounais-Suomen aluehallintovirasto hylkäsivät keväällä kaupungin hakemukset valtionosuudesta. Tämän jälkeen peruskorjaukselle esitettiin rahaa valtion tämän vuoden lisätalousarviossa.

Urheilukentän remontin edellytyksenä on valtionosuuden saaminen.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Demokratian säännöt kertaukseen
1 kuukausi sitten

Valtuuston hyväksymä hanke ja rahasummat. Silti esitetään aivan eri rahasummia lautakunnassa. Pitäisi ehkä lähteä koulun penkille opiskelemaan demokratian sääntöjä.

Kunnallisessa demokratiassa enemmistön kanta voittaa. Se vähemmistössä, joka ei tätä hyväksy, koska on eri mieltä, toimii itse demokratiaa vastaan.