Sakokaivolietteen käsittely kallistuu Salossa – kaupunki hyväksyi sopimuksen LSJH:n kanssa

6
Sako- ja umpikaivolietteen toimittaminen Salon jätevedenpuhdistamolle kallistuu. Kuva: Kirsi-Maarit Venetpalo

Salolaiset maksavat vastaisuudessa jätevedenpuhdistamolle toimitettavasta kaivolietteestä huomattavasti nykyistä enemmän. Uudet taksat nostavat hintoja moninkertaisiksi.

Salon kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n kanssa tehtävän sopimuksen, jonka perusteella Salon Veden jätevedenpuhdistamolle saa edelleen toimittaa sakokaivolietettä.

Samalla vastaanoton taksa nousee Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan määräämälle tasolle. Salossa se merkitsee roimaa korotusta maksuihin viemäriverkon ulkopuolella oleville kiinteistöille.

Asiaa on pyöritetty päätöksenteossa pitkään, ja siihen on haettu salolaisten kannalta edullisempaa ratkaisua.

Maanantaina hyväksytty määräaikainen sopimus on voimassa ensi vuoden loppuun. Sinä aikana kerätään kokemuksia uuden järjestelmän toiminnasta.

 

Sopimus hyväksyttiin kaupunginhallituksessa täpärästi tasaäänillä.

Marko Tapio (kok.) esitti, että sopimusta ei hyväksytä. Hän vetosi kuntalakiin, jonka mukaan kunnan tehtävä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti.

Tapiota kannattivat Simo Vesa (sd.) ja Marja Ruokonen (vas.).

Äänestyksessä heidän lisäkseen sopimusta vastustivat Mikko Lundén (ps.), Saku Nikkanen (sd.) ja Kalle Tekkala (kd.).

Sopimuksen kannalla olivat Saija Karnisto-Toivonen (sd.), Elina Suonio-Peltosalo (kok.), Ulla Huittinen (kesk.), Timo Lehti (kesk.) ja Johanna Riski (kesk.).

Koska kokoomuksen Anna-Leena Yli-Jama äänesti tyhjää, äänet menivät tasan 6–6, ja puheenjohtajan ääni ratkaisi.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan taksa sako- ja umpikaivolietteen vastaanotosta tuli voimaan viime keväänä, maaliskuun alussa. Salossa on kuitenkin noudatettu edullisempaa Liikelaitos Salon Veden taksaa.

Kuntien omistaman Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n (LSJH) tehtävä on sekä järjestää taksan mukainen lietteen vastaanotto ja käsittely että laskuttaa jätteen kuljettajia.

LSJH päättää, minne lietettä saa viedä. Vastaanotto perustuu jätehuoltoyhtiön ja palvelun tuottajan väliseen sopimukseen. Salon tapauksessa sopijat ovat LSJH ja Salon kaupungin liikelaitos Salon Vesi.

Ilman sopimusta Salon jätevedenpuhdistamolle ei saisi viedä lietettä. Toistaiseksi näin on kuitenkin tehty.

Salossa kovia korotuksia on pidetty epäoikeudenmukaisina. Vastaanoton hinnat ovat olleet alhaisemmat kuin jätehuoltolautakunnan alueen muissa kunnissa.

Matkan varrella kaupunki on muun muassa valittanut hallinto-oikeuteen jätehuoltolautakunnan taksapäätöksestä. Turun hallinto-oikeus hylkäsi valituksen viime helmikuussa.

Tasataksa on hallinto-oikeudenkin mielestä selvästi korkeampi kuin Liikelaitos Salon Veden lietteestä perimä käsittelymaksu.

Oikeuden mielestä salolaisille koituva hinnan nousu ei ole jätelain vastainen. Sen sijaan se piti tasataksaa maakunnan tasolla tasapuolisena ja kohtuullisena.

Kovimpia korotuksia on Salossa ollut tulossa taloille, joissa kaikki likavesi valuu yhteen umpikaivoon. Tähän on saatu lievennystä.

Salon, Turun, LSJH:n ja jätehuoltolautakunnan neuvotteluissa on päädytty siihen, että sako- ja umpikaviolietteiden lisäksi umpikaivovedelle tulee oma maksuluokkansa. Tämä toisi helpotusta osalle haja-asutusalueiden asukkaista, vaikka uusi noin 5 euron taksa on edelleen viisinkertainen Salon omaan umpikaivohinnoitteluun verrattuna.

Sakokaivotaksa nousee yli nelinkertaiseksi ja pienpuhdistamolietteen taksa yli kaksinkertaiseksi, kumpikin arvonlisäverottomana noin 18 euroon kuutiolta tai tonnilta.

Laskutus toimii Salossa nykyään niin, että Salon Vesi perii kuljetusyrittäjältä taksan mukaisen hinnan puhdistamolle toimitetusta lietteestä. Yrittäjä laskuttaa asiakkaalta kuljetuksen ja puhdistamon maksun.

Jatkossa Lounais-Suomen Jätehuolto laskuttaa omien taksojensa mukaisesti yrittäjää, joka laskuttaa asiakastaan. Salon Vesi puolestaan laskuttaa vastaanottamastaan lietteestä Lounais-Suomen Jätehuoltoa. Tästä hinnasta päättää Salon Veden johtokunta.

Asiakkaiden hinnat nousevat tuntuvasti, mutta niin nousevat kiertoteitse myös Salon Veden tulot.

– Johtokunta korotti taksoja lähelle LSJH:n hintoja jo viime helmikuussa. LSJH:n hintojen ja meidän nykyiset hintojemme välinen erotus jää tällä tavalla salolaisten hyödyksi Salon Vedelle, kertoo liikelaitoksen toimitusjohtaja Kalle Virtanen .

Salon Veden laskuttamat uudet hinnat ovat vain muutamia kymmeniä senttejä alle LSJH:n hintojen.

6 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Mä vaan
6 kuukautta sitten

Entä jos kuski vie jätteen Somerolle.?

Olli
6 kuukautta sitten

Pidetäänpä mielessä kyseisen pykälän kannattajat, vaalit tulossa.

Kaupunkilainen
6 kuukautta sitten

Miksi kaupunki hyväksyy tuonkaltaisen päätöksen? Jokin kosto haja-asutusalueen asukkaille, jotka eivät ole liittyneet kaupungin jätevesiverkkoon?

Itseä asia ei koske, mutta ihmetyttää silti tuonkaltaiset päätökset.

Muuttaisko muualle?
6 kuukautta sitten

Koska tämä tulee voimaan? Ehtisi vielä tyhjentää ennen kuin hinta nousee. Tämä hinnankorotus vaan tekee hallaa, kohta on taas lietettä pitkin metsiä. Ei hnnankorotuksilla luontoa pelasteta.

Bisnestä vaan
6 kuukautta sitten

Mikäli sakokaivoon menee pelkät wc-vedet, on olemassa myös vedettömiä ratkaisuja jolloin pääsee käytännössä eroon tällaisesta mielettömyydestä. Ottakaa ihmeessä asioista selvää, ratkaisuja löytyy nykyään monenlaisiin tarpeisiin.

Itse siirryin pois vanhasta vesivessasta enkä näe mitään syytä palata vanhaan. Väittäisin sen olevan myös ekologisempi vaihtoehto kuin kuljettaa kymmeniä kilometrejä sitä itseään jätevedenpuhdistamoon.

Veronmaksaja
6 kuukautta sitten

Salon päättäjät ovat vain turkulaisten juoksupoikia. Siksi tämä(kään) päätös ei mennyt kuntalaisten edun mukaisesti.

Tämä jätehuolto kun annettiin joitakin vuosia sitten muiden hoidettavaksi, niin tässä on lopputulos – salolaiset maksavat turkulaisten viulut.

Palkkioksi saimme ekovoimalan, ja turkulaiset nauravat partaansa, kun pääsivät eroon jätteenpoltosta omalla maallaan.