Salon Vesi hakee Korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen vedenoton kieltämisestä. Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi syyskuussa liikelaitoksen valituksen Etelä-Suomen aluehallintoviraston (avi) hylkäämästä pysyvän vedenoton luvasta Someron ja Kiikalan harjualueilla.

– Kiikala-asia halutaan katsoa loppuun asti, koska tässä on kysymys yhteiskunnan vedenhankinnasta, joka on elintärkeää, Salon Veden toimitusjohtaja Kalle Virtanen perustelee.

Etelä-Suomen avi hylkäsitoissa vuonnaSalon Veden hakemuksen pysyvästä vedenotosta Kalattomannotkonja Kaskistonnummen ottamoilta.Salon Vesi valitti Vaasan hallinto-oikeuteen ja vaati lupaa vedenoton jatkamiseen.

Vaasan hallinto-oikeushylkäsi valituksen jatotesi, ettäyhdyskunnan vesihuollolle saatava hyöty ei olisi huomattava verrattuna vedenoton aiheuttamiin haittoihin lampien ja järvien tilaan, vesiluontotyypeille, vaelluskalakannoille, vapaa-ajanasutukselle, yksityisille kaivoille ja alueen virkistyskäytölle.

– On meidänkin etu, että ympäristö säilyy puhtaana, jotta voimme vettä ottaa. Vedenhankinta on tehty vaikeaksi, vaikka se on yhteiskunnan toiminnan elinehto, Kalle Virtanen ihmettelee.

Hän totea, että Saloon liittyneiden entisten kuntien alueet pärjäävät mukavasti omilla ottamoillaan. Pienten ottamojen toimintaa on myös varmistettu tekemällä yhdysjohtoja.

– Tällä hetkellä kiipelissä ovat lähinnä Salon keskustan ja Halikon alueet, joissa kulutus on suurinta, ja joiden takia joudumme kuumina kesinä hakemaan ylityslupia. Märynummen ottamo hyödyttää lähinnä Märyn aluetta Vaskiota. 80 prosenttia Halikon käyttämästä vedestä joudutaan edelleen pumppaamaan Salosta, Virtanen kertoo.

Keskustaan pumpataan vettä viidestä ottamosta.

– 700 kuution ottopaikka meni käyttökelvottomaksi, kun Ylhäisten vedenottamolta löytyi torjunta-aineita. Junarata tulee ilmeisesti viemään Muurlasta yhden hyvän ottamon, Virtanen sanoo.

Hän painottaa, että vedenottokapasiteettia pitäisi olla riittävästi vuosiksi eteenpäin.

– Jos Saloon saadaan joskus lisää teollisuutta kuten toivotaan, voi vedentarve kasvaa nopeasti tuhannella kuutiolla vuorokaudessa.

Virtanen sanoo, että vaihtoehtoja tutkitaan koko ajan.

– Esimerkiksi Perniön suunnasta olisi saatavissa pieniä määriä lisää Vuohensaaren kautta.

Salon Vesi on myös neuvotellut veden ostamisesta Someron Vesihuollolta.

– Sekin edellyttää tutkimuksia, koepumppauksia ja lupien hakemista olemassa oleville ottamoille. Kaikista on tietysti apua, mutta pienen lirun takia ei kannata lähteä investoimaan miljoonia. Vuorokaudessa pitäisi saada otettua vähintään 2 000 kuutiota. Kiikalaan on laitettu jo vähintään 4 miljoonaa euroa, Virtanen huomauttaa.

Kiikalannummen ja Kalattomannotkon ottamoita koskenut Salon Veden määräaikainen vedenottolupa päättyi maaliskuun 2018 lopussa. Liikelaitos haki lupaa ottaa pohjavettä yhteensä 1 000 kuutiometriä vuorokaudessa ilman lampien vedenkorkeutta koskevia rajoituksia. Sen mukaan hankkeen haitalliset luontovaikutukset voidaan rajata hyväksyttävälle tasolle lupamääräyksillä ja teknisillä ratkaisuilla.

Salon vedenottoa Kalattomannotkosta ja Kaskistonnummesta on käsitelty kaikissa oikeusasteissajo vuosia.