Salossa kaivataan varmuutta maksuttoman opetuksen maksajasta

0
Hallitus on valmistellut esitystä, jonka mukaan muun muassa oppikirjat ovat tulevaisuudessa maksuttomia lukiolaisille ja ammattiin opiskeleville.

Hallitus antaa tänään eduskunnalle esityksen laiksi, jossa oppivelvollisuusikä nostetaan 18 vuoteen. Oppivelvollisuuden laajentaminen tarkoittaa myös, että opiskelu toisella asteella muuttuu maksuttomaksi.

Uudistuksen on määrä tulla voimaan ensi vuonna. Syksyllä 2021 lukion tai ammatilliset opinnot aloittavat saavat oppimateriaalit ja työvälineet koulusta.

Tänä syksynä aloittaneet maksavat vielä koko lukionsa itse.

Syksystä 2023 maksuttomuus koskee kaikkia oppivelvollisuusikäisiä. Se jatkuu sen vuoden loppuun, kun opiskelija täyttää 20.

Salon sivistyspalveluiden johtaja Pia Setälä kertoo, että Salossa tavoitteena on siirtyä entistä enemmän sähköisessä muodossa oleviin oppimateriaaleihin, jotka olisivat opiskelijan käytössä koko lukioajan.

Oppivelvollisuuisän nosto ja maksuton toinen aste eivät tuo muutoksia opetuksen sisältöön.

Setälä arvelee, että maksuttomuus voi kuitenkin lisätä kiinnostusta lukio-opiskeluun.

– En tosin usko, että kustannukset ovat tähänkään asti juuri ole esteenä, sillä tarvittaessa on mahdollista saada taloudellista tukea.

Kiinnostus lukiokoulutusta kohtaan on viime vuosina kasvanut niin, että Salossa hieman yli puolet ikäluokasta on lukiossa.

– Lukiokoulutuspaikat ovat täynnä. Näillä luvuilla ensi syksynä Salossa aloittaa lukion noin 325 nuorta. Rehtorien kanssa olemme puhuneet, että 7:n keskiarvolla ei pääse lukioon.

Lukioikäisten ikäluokat alkavat pienetä vasta kymmenen vuoden päästä.

Salon kolmessa lukiossa on yli 900 oppilasta.

Setälän mukaan lukio-opinnot maksavat oppilaalle yhteensä noin 2 500 euroa. Tämän päälle tulevat matkakulut ja maksut ylioppilaskirjoituksiin osallistumisesta.

Nämä siirtyvät ensi syksystä lähtien kaupungin maksettaviksi. Koko lukio-opetuksen kulut näkyvät kaupungin taloudessa vuonna 2023.

Hallitus on luvannut korvata maksuttomuuden kunnille aiheuttamat menot täysimääräisesti. Kuntien edunvalvojan Kuntaliiton mukaan hallitus on aliarvioinut kustannuksia, mikä tarkoittaa, että osa uudistuksessa olisi jäämässä kuntien maksettavaksi.

– Uudistuksessa on paljon hyvää, mutta toteutuksen aikataulu on liian tiukka. Iso kysymysmerkki on, mitä täysimääräinen korvaus lopulta tarkoittaa.

Samoilla linjoilla on Salon seudun koulutuskuntayhtymän johtaja Olli-Pekka Juhantila .

– Toiminnallisesti oppivelvollisuusiän nosto ei ole suuri asia. Mielenkiintoinen kysymys on, kuka uudistuksen viime kädessä maksaa.

Ammatillista koulutusta järjestävässä koulutuskuntayhtymässä varaudutaan nuorten ikäluokkien pienenemiseen lähitulevaisuudessa.

– Tavoite on saada riittävästi opiskelijoita, jotta pystymme pitämään tarjonnan nykyisen laajuisena ja monipuolisena, Juhantila sanoo.

– On löydettävä uusia asiakasryhmiä. Käytännössä se tarkoittaa aikuisopiskelijoita, ja koulutukseen täytyy löytää uusia ratkaisuja, jotka kiinnostavat heitä.

Juhantilan mukaan tällä hetkellä on tarvetta tutkintoa pienemmille koulutusjaksoille.

Ammatillisen koulutuksen rahoitus tulee opetus- ja kulttuuriministeriöltä sen mukaan, miten tutkintoja ja tutkinnon osia suoritetaan. Rahoitukseen vaikuttaa myös muun muassa, miten tutkinnon suorittaneet pääsevät töihin tai jatko-opintoihin.

– Emme ole valtakunnan parhaimmistoa, mutta keskitason yläpuolella, sanoo Juhantila.

Koulutuskuntayhtymä aikoo tehostaa opiskelijahankintaa markkinoinnilla. Yhtymän hallitus käsittelee ensi viikolla myynti- ja markkinointitoimintojen uudelleen organisointia.

– Haemme markkinoinnissa kahta suuntaa: toisaalta haluamme saada kiinni asiakkaat, jotka haluavat tulla opiskelemaan ja toisaalta selvittää, mitä tulevat opiskelijat meiltä tarvitsevat.

Viime vuoden lopussa koulutuskuntayhtymässä oli vajaat 1 800 opiskelijaa. Opiskelijavuosia kertyi lähes 2 000.