Syksyn synkät suhdanteet

0
Syksyn suhdanteet näyttävät synkiltä erityisesti palvelualoilla.

Varsinaista valoa ei lokakuun suhdannekyselyissä ole näkyvissä. Niin kuluttajat kuin yrityksetkin arvioivat syksyn jatkuvan synkissä merkeissä. Kun kesällä oli vielä pientä toiveikkuutta näkyvissä, syksyn mittaan odotukset ovat muuttuneet huonommiksi.

Koronapandemian kiihtyminen tuntuu erityisesti palvelualoilla, jossa näkymät ovat tummentuneet nopeasti.

Kuluttajien luottamus talouteen on syksyn mittaan heikentynyt. Luottamusindikaattori oli vielä elokuussa -5,1, syyskuussa -5,9, mutta lokakuussa enää -6,9.

Suomen talouden arvioidaan heikkenevän lähitulevaisuudessa selvästi. Sen sijaan kuluttajat luottavat vahvemmin omaan talouden nykytilaan ja rahankäyttöön. Niiltä osin odotukset ovat lokakuussa jopa paremmat kuin kuukautta aikaisemmin. Arviot oman talouden kehityksestä vuodeksi eteenpäin pysyivät suunnilleen ennallaan.

Työllisyystilanteen näkymiä kuluttajat arvioivat synkiksi. Monet pitävät työttömyyden tai lomautuksen uhkaa mahdollisena myös omalla kohdalla.

Yrityksissä lähitulevaisuus nähdään vaikeana. Talvea kohti kuljetaan yhä suuremmassa epävarmuudessa. Koko elinkeinoelämän suhdanneodotukset olivat heinäkuussa -11, kun lokakuussa lukema oli -31.

Talouden elpymistä oli vielä kesällä selvästi nähtävillä, mutta koronapandemian kiihtyminen uudestaan Euroopassa ja Suomessa on pysäyttänyt toiveet talouden nopeasta palautumisesta. Etenkin palvelualoilla tilanne näyttää vaikealta.

Palvelualan yrityksissä muistetaan hyvin koronan aiheuttama äkkipysähdys keväällä. Vaikka koko taloutta ei enää yhtä voimakkaasti suljettaisikaan, tuntuvat vähemmätkin myynnin pudotukset raskailta.

Kevääseen verrattuna ongelmia on enemmän nyt myös rakentamisessa ja teollisuudessa.

Palvelualan työnantajat Palta arvioi, että kuluvan vuoden aikana palvelualoilta katoaa jopa 10 000 työpaikkaa ja pudotuksesta suurin osuus on vasta edessä.

Mahdollisuuksiakin harmaassa syksyssä vielä on. Kuluttajat aikovat käyttää rahaa investointeihin. Moni on aikeissa ottaa lainaa, ja suunnitelmissa on isoja investointeja kuten asunnon osto, peruskorjaus tai auton osto.

Jos ostohankkeet toteutuvat, ne vauhdittavat taloutta.

Myös teollisuuden odotuksissa on havaittavissa aavistus paremmasta. Ratkaisevaa on, pääseekö Suomen vientiteollisuus mukaan Euroopan teollisuudessa käynnistyneeseen kasvuun.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments