Yrityssalo tuuppaa pk-yrityksiä hiilineutraaliin suuntaan

0
Yrityssalon projektipäällikkö Lauri Kaivosoja auttaa pk-yrityksiä löytämään hiilineutraaliuteen tähtääviä ratkaisuja. Energiatekniikan diplomi-insinööri toimii myös maatalousyrittäjänä Kiikalassa. Kuva: SSS/Kirsi-Maarit Venetpalo

Salon alueen pk-yrityksiä tuupataan kohti hiilineutraaleja ratkaisuja uudessa yhteistyöhankkeessa. Mukaan Yrityssalon hallinnoimaan hankkeeseen osallistuvat myös Kemiönsaaren kunta ja

Vakka-Suomen seutukunnan yritys- ja elinkeinotoimintaa palveleva Ukipolis. Lisäksi mukana ovat Parainen, Loimaa ja Pöytyä.

– On yrityksiä, joissa on jo lähdetty liikkeelle esimerkiksi asiakkuuksien vaatimusten vuoksi, mutta on paljon myös yrityksiä, joissa olisi tärkeää tunnistaa, että hiilineutraaliuden kautta on löydettävissä kannattavuutta ja kilpailukykyä.

–Ihan brändinäkin hiilineutraalius on huomattava, muistuttaa projektipäällikkö Lauri Kaivosoja Yrityssalosta.

Hanke kestää helmikuun loppuun 2022. Kemiönsaarella hanketta on käynnistetty jo elokuun alusta asti, mutta virallinen startti laajalle yhteistyöhankkeelle saadaan Tulevaisuuden teollisuuskumppani -foorumissa, joka pidetään Salon IoT Campuksella 29. lokakuuta. Tilaisuus järjestetään myös etänä.

Yrityssalon roolina on auttaa pk-yrityksiä löytämään toteuttamiskelpoisia ratkaisuja. Tässä työssä auttaa Kaivosoja, joka on koulutukseltaan energiatekniikan diplomi-insinööri.

Hänen lisäkseen Turunmaan alueella työskentelee projektipäällikkö Kenneth Nordell ja Ukipoliksen alueella Katariina Torvinen .

Kesällä työn aloittanut Nodell oli yllättynyt siitä, että monella yrityksellä hiilineutraalius oli jo agendalla. Hiilineutraaleista ratkaisuista oltiin myös kiinnostuneita Kemiönsaarella.

Kaivosoja uskoo, että jo pelkkä asiaan tarttuminen yrityksissä tuottaa tulosta.

– Kun yritykset lähtevät tekemään energia- tai hiilitaselaskelmia, aluksi on löydettävissä säästökohteita, joiden takaisinmakuaika on lyhyt, hän ennakoi.

Asiantuntija-apua tarjoavan Yrityssalon palveluja arvioidaan tarvittavan etenkin pk-yrityksissä, joissa ei ole omaa asiantuntijaa.

Yrityssalon toimitusjohtaja Jyrki Moilanen arvioi, että hiilineutraalit ratkaisut koskettavat Salon alueella paljolti alihankintayrityksiä, joille tulee vaatimuksia tilaajilta.

Esimerkiksi näistä asioista on odotettavissa tietoa Tulevaisuuden teollisuuskumppani -foorumissa, jossa kuullaan myös Valmet Automotiven toimitusjohtajan Olaf Bongwaldin puheenvuoro. Yrityshän pyrkii voimakkaasti kohti hiilineutraaliutta. Tämä koskettaa puolestaan myös Salon akkutehdasta.

Kuinka paljon yritykset innostuvat hankkeesta, ei vielä ole tiedossa, mutta Yrityssalon Maija Pirvolan arvion mukaan potentiaalisia yrityksiä löytyisi Salon alueelta jopa noin sata.

Vasta työssään aloittanut Kaivosoja kertoo, että hankkeen valmistelussa on kartoitettu yritysten näkemyksiä sähköisellä kyselyllä. Niissä kysyttiin muun muassa sitä, mitkä tekijät saavat yrityksen tavoittelemaan hiilineutraaliutta.

– Vastauksissa olivat kustannussäästöt, jätteiden vähentäminen, positiivinen brändikuva, asiakkaiden vaatimukset, Kaivosoja luettelee.

Vaakakupin toisella puolella eli esteenä toteuttamiselle nähtiin taloudelliset asiat.

Investointeja vaativiin muutoksiin Yrityssalon hanke ei tarjoa rahoitusta. Pirvola kuitenkin muistuttaa muun muassa siitä, että kestävä kehitys tulee varmasti näkymään elvytysrahoista päätettäessä. Yksi mahdollisuus saattaakin olla valtiovallan suunnittelema elvytysrahasto.

Nykyisen hallitusohjelman tavoitteenahan on, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, ja on samalla ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta. Tavoite edellyttää nopeutettuja päästövähennyksiä kaikilla sektoreilla sekä hiilinielujen vahvistamista.

Valtiovallan keinoihin kuuluvat muun muassa uudet ilmastopoliittiset päätökset, lähes päästötön sähkön- ja lämmöntuotanto 2030-luvun loppuun mennessä sekä rakentamisen hiilijalanjäljen pienentäminen.

Suomen ympäristökeskuksen mukaan hiilineutraaliudella tarkoitetaan sitä, että tuotetaan vain sen verran hiilidioksidipäästöjä kuin niitä pystytään sitomaan.