Biokaasua Paimiosta

0

Paimion biokaasuhanke etenee, otsikoitiin lehdessä (SSS 18.11.) ja kerrottiin hankkeelle myönnetyn 2,4 miljoonan euron tukipäätöksestä.

Tämä on noin neljännes koko investoinnista, jonka tarkoitus on tuottaa kolme miljoonaa litraa dieselpolttoainetta korvaavaa biokaasua maatalouden biomassoista ja lannasta.

Saatu polttoaine vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä noin 7 000 tonnia vuosittain. Jos laitos tuottaisi puolet kaasusta lannasta, se voisi vähentää lisäksi lannan aiheuttamia maatalouden päästöjä noin 3 500 tonnia CO2-ekv.

Lannan kuljetus tiloilta biokaasulaitokseen lisää kuitenkin melkoisesti kuljetusten aiheuttamia liikenteen päästöjä. Lietelantalitrasta saadaan vain sadasosa diesellitran energiasta: laitokselle pitää tuoda sata kuormaa lietelantaa tuottamaan yhden säiliöautollisen verran dieseliä. Tämä kuljetusralli syö suuren osan biokaasulla saadusta edusta.

Toinen käytännön vaikeus on lannan luokittelu jätteeksi, jonka perusteella isot laitokset veloittavat lannan tuojalta käsittelymaksua. Se voi olla jopa yli 50 euroa tonnilta lantaa.

Näin tila joutuu maksamaan parintuhannen kuution lantamäärästään jopa satatuhatta euroa vuosittain. Lisäksi tulee kuljetuksen aiheuttama kustannus.

Lannan biokaasutus on tehokas keino vähentää ilmastopäästöjä. Tiloille ei kuitenkaan ole taloudellisesti kannattavaa viedä lantaa kaupallisiin laitoksiin käsiteltäväksi. Tässä voisi auttaa esimerkiksi, jos lannan käsittelykulut korvattaisiin päästökompensaatiolla saatavista varoista.

Ilmaston ja taloudellisuuden kannalta paras tulos saavutetaan, kun lanta käsitellään tilojen omissa biokaasulaitoksissa. Myös näiden rahoitus pitäisi tulla muualta kuin maatalouden piiristä, esimerkiksi päästökompensaatioista.

Olavi Toukonummi
Hajala

 

 

____________________
Haluatko lähettää mielipidekirjoituksen julkaistavaksi? Ohjeet löydät täältä.