Hulevesimaksu herättää edelleen närää Somerolla – erityisesti maksun tasapuolisuus puhuttaa

5
Someron kaupunki rakentaa vanhoille asuinalueille sadevesiviemäreitä. Kaislarannan alue on nyt viemäreiden osalta kunnossa, ensi vuonna on vuorossa Turuntien alue. Kuva: SSS/Marko Mattila

Someron kaupungin keräämä hulevesimaksu herättää edelleen närää asukkaissa. Someron tekninen johtaja Marko Mäkinen kertoo, että hulevesimaksusta tulee säännöllisesti yhteydenottoja.

– Erityisesti siitä tulee palautetta, että hulevesimaksu koskee samalla tavalla kaikkia asemakaava-alueen kiinteistöjä, Mäkinen huomauttaa.

Somero otti hulevesimaksun käyttöön vuonna 2018.

Tekninen lautakunta käsitteli tämän viikon kokouksessaan ison nipun hulevesimaksun perimistä koskevia oikaisuvaatimuksia. Monessa vaatimuksessa vedottiin siihen, että kiinteistön sadevedet eivät rasita kaupunkia:

– Kiinteistöltä ei johdu mitään sade- tai sulamisvesiä viemäriin eikä sadevettä johdu kaupungin hoitamaan ojaan, kirjoittaa eräs oikaisuvaatimuksen tehnyt.

–Kiinteistöltä ei aiheudu hulevesien johtamisesta syntyviä kustannuksia, vaan hulevedet laskevat Jaatilanjokeen ja Palman jokeen, toteaa toinen vaatimuksessaan.

Mäkinen korostaa, että hulevesimaksun perimiseen ei vaikuta se, miten kiinteistöjen sadevedet on hoidettu.

– Tällä maksulla rahoitetaan investointeja, joilla edistetään sadevesien saamista pois jätevesiviemäreistä. Muun muassa katujen sadevesien hallinta on myös keskustan kiinteistöjen etu.

Someron kaupunki investoi tulevina vuosina hulevesijärjestelmien kehittämiseen 200 000–250 000 euroa vuodessa.

– Kaislarannan alueelle on sadevesiviemäri jo tehty. Seuraavina ovat vuorossa vanhoista alueista Turuntien ja Antintien alue sekä Lamminniemen asuntoalue, Mäkinen toteaa.

Tekninen lautakunta hylkäsi pääosan kokouksessaan käsittelemistään 17 oikaisuvaatimuksesta. Neljä vaatimuksen osalta jatketaan valmistelua.

– Maksuperusteita tullaan muuttamaan niin, että pelto- ja metsäalueen vaikutusta maksun suuruuteen vähennetään, Mäkinen kertoo.

Omakotitalot maksavat Somerolla hulevesimaksua49 euroavuodessa. Rivi- ja kerrostalojen maksu on 175–910 euroa ja liike- ja teollisuustonttien 210–954 euroariippuentontin koosta.

Mäkinen pitää kaikilta keskustan kiinteistöiltä perittävää yleistä hulevesimaksua selkeimpänä laskutuksen kannalta.

– Selvitys ja laskutus on hankalaa ja työlästä, jos on kamalasti erilaisia huojennuksia ja kiinteistötyyppejä.

Mäkinen korostaa, että maksusta saatetaan Somerolla joskus myös luopua.

– Hulevesimaksusta luopumista voidaan harkita sitten, kun isot viemäri-investoinnit on tehty.

5 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Käsittämätön maksu
2 vuotta sitten

Ensin kaupunki on jättänyt asiat hoitamatta ja sitten se laittaa maksun, joka ei katso yhtään, kuinka on itse asiansa hoitanut. Uusi vero ja sellainen, joka ei huomioi tuloja. Kaupungin talous ei ole huono, joten sekään ei ole peruste.

Kohtuutonta
2 vuotta sitten

Erityisesti yrityksille kohtuuton maksu, kun katsotaan vain kiinteistön neliöitä maksun perusteena. Samat yritykset antavat työtä ihmisille. Ihmettelen, että maksu meni poliitikoissa läpi ilman isompaa keskustelua.

Niin on
2 vuotta sitten
Reply to  Kohtuutonta

Täysin samaa mieltä. 1400 euroa on paljon varsinkin tämän maksun tapauksessa.

Maksut on
2 vuotta sitten
Reply to  Niin on

Ei taida olla Somerolla 1400 euron maksua edes käytössä, 945 korkein maksuluokka.

900 euroa tuntuu
2 vuotta sitten
Reply to  Maksut on

Ei onneksi koska muistaakseni kaupunginjohtaja puuttui yrityksille suunniteltuihin maksuihin. Yli 900 euroa ei ole todellakaan mitätön summa sekään ylimääräisenä laskuna.