Lomautukset vähenevät, työttömyys ei nouse, mutta avoimia työpaikkoja on Salossa vähän

0
Koronakriisin alussa lomautukset painottuivat vahvasti majoitus­ ja ravitsemusalalle, kauppaan ja muihin palveluihin. Lomautukset yleistyivät nopeasti myös teollisuudessa, johon lomautukset kohdistuivatkin Varsinais-Suomessa vahvimmin. Kuva: Marttiina Sairanen.

Salossa oli 2 734 työtöntä työnhakijaa lokakuussa. Lomautettujen osuus tästä määrästä oli 471 henkilöä, kertoo tiistaina julkaistu Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus.

Salon työttömyysaste oli siis lokakuussa 11,6, kun Ely-keskuksen raportissa lomautetut lasketaan työttömiksi.

Vuosi sitten kaupungin työttömyysaste oli 9,3. Työttömänä oli silloin 2 200 henkilöä.

Kun tuoreimmasta luvusta siivotaan lomautetut pois, huomataan että työttömien määrä ei juuri ole kasvanut kaupungissa korona-aikana. Myös lomautusten huippu jäi kevääseen.

 

Korona-ajan lomautukset

  • Lokakuussa lomautettuna oli 5 300 henkilöä Varsinais-Suomessa.
  • Lomautettuna olevien määrä oli huhti-toukokuun vaihteessa 2000­-luvun huipussa Varsinais-­Suomessa ja koko maassa.
  • Huhtikuussa alkoi lomautuksia noin 12 000 henkilöllä, mutta lokakuussa määrä oli enää 2 100.
  • Lomautettujen määrä on kuitenkin supistunut miltei kolmannekseen toukokuun alun huippuluvuista.
  • Koronakriisin alussa lomautukset painottuivat vahvasti majoitus­- ja ravitsemusalalle, kauppaan ja muihin palveluihin.
  • Varsinais­-Suomessa lomautukset yleistyivät nopeasti myös teollisuudessa, johon lomautukset kohdistuivatkin alueella vahvimmin.
  • Lomautettujen määrä alkoi vähentyä toukokuussa, kun lomautusten alkamistahti hidastui ja lomautuksia päättyi.
  • Vain harvat lomautukset ovat muuttuneet työttömyydeksi.
  • Lähde: Työllisyyskatsaus lokakuu 2020.

 


TALOUSTILANNETTA kuvaa avoimien työpaikkojen määrä. Salossa se oli lokakuussa huono. Lokakuussa 2020 avoimia työpaikkoja oli 161, kun vuosi sitten luku oli 299. Myös syyskuussa työpaikkoja oli auki hyvin, 292 kappaletta.

Salon seudulla avoimia työpaikkoja oli 190, kun vuosi sitten luku oli jopa 321.

Muualla Varsinais-Suomessa tilanne oli Saloa parempi. Lokakuussa maakunnassa aukeni lähes 5 200 uutta työpaikkaa. Vuosi sitten luku oli 5 650.

Koko Suomessa uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin te-toimistoihin lokakuun aikana 53 000 eli 12 100 vähemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa. Kaikkiaan te-toimistoissa oli lokakuussa avoinna 100 600 työpaikkaa, mikä on 20 400 vähemmän kuin vuosi sitten.

Lokakuun viimeisenä päivänä oli avoimia työpaikkoja tarjolla alueen työ-­ ja elinkeinotoimistossa 3 900 kappaletta eli ­4 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.

Kolmen viime kuukauden aikana uusia työpaikkoja on avautunut 14 500 kappaletta eli 15 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Tähän mennessä korona­pandemian aikana uusia työpaikkoja on avautunut 12 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Vuosi 2019 oli työvoiman kysynnän huippuvuosi.

Työvoiman kysyntä oli vaimeampaa useilla aloilla. Rakentamisessa työvoiman tarve oli edelleen vireää. Varovaista kasvua oli myös kaupan ja sotealojen tehtävissä.

 

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN määrä oli maaliskuussa pienin tällä kaudella, mutta kääntyi koronapandemiassa lievään kasvuun. Kasvu on jatkunut lokakuussa.

Salossa pitkäaikaistyöttömiä oli lokakuussa 681, kun vuosi sitten luku oli 569.

Myös nuorten, alle 25-vuotiaiden työttömyys oli lokakuussa nousussa.

 

VARSINAIS-SUOMEN korkein työttömyysaste oli Turussa, 14,0 prosenttia, ja matalin Sauvossa, 5,7 prosenttia.

Maakunnan talousalueista korkein työttömyysprosentti oli Turun seudulla, 11,6, ja matalin Turunmaan saaristossa, 8,1 prosenttia.

Varsinais-­Suomen työ­ ja elinkeinotoimistossa oli lokakuun lopussa 25 300 työtöntä työnhakijaa.

Lokakuun aikana työttömien määrä yleensä vähenee ja nyt näin tapahtui 700 henkilöllä. Vuotta aiemmasta työttömien määrä kasvoi 7 500 henkilöllä eli 43 prosentilla.

Koko maassa työttömien määrä kasvoi vuotta aiemmasta samaa tahtia eli 39 prosentilla.

Marraskuussa työttömien työnhakijoiden ja lomautettujen määrä yleensä vähenee ja­ näin saattaa tapahtua myös tällä kertaa.

 

VARSINAIS-SUOMEN työllisyysasteen kasvu pysähtyi keväällä koronakriisin seurauksena. Maakunnan työllisyysaste ei näytä kuitenkaan tämän vuoden kolmannella neljänneksellä kääntyneen samanlaiseen voimakkaaseen laskuun kuin monissa muissa maakunnissa, kertoo Lounaistieto. Päätelmä perustuu Tilastokeskuksen työllisyysastehaastattelututkimukseen.

Varsinais-Suomen kausitasoittamaton työllisyysaste oli vuoden kolmannella neljänneksellä 73,7 prosenttia. Se oli täsmälleen sama kuin Uudellamaalla. Luku on selvästi korkeampi kuin koko maassa keskimäärin, 72,2 prosenttia. Varsinais-Suomen työllisyysaste putosi vain 0,1 prosenttiyksikköä, kun se Uudellamaalla ja koko maassa pieneni noin 1,5 prosenttiyksikköä.