Perheiden määrä laskee

0
Pienten lasten perheiden määrä laskee Suomessa.

Perheiden määrä on Suomessa laskenut parin vuoden ajan. Yksin asuvien määrä vastaavasti kasvaa. Perheitä oli viime vuoden lopussa vajaat 1,5 miljoonaa ja yksin asuvia yli 1,2 miljoonaa.

Syntyvyyden aleneminen näkyy luonnollisesti niin, että pikkulapsiperheitäkin on yhä vähemmän. Vauhti on kova. Perheitä, joissa on alle yksivuotias lapsi, oli viime vuonna 5 600 edellisvuotta vähemmän.

Nuoret muodostavat Suomessa parisuhteen ja perustavat perheen aiempaa myöhemmin. Nuorten elinolot -vuosikirjan mukaan nuoret aikuiset kokevat perheen ja vapaa-ajan yhdistämisen vaikeaksi, ja monet asuvat siksi mieluummin yksin.

Vaikka perheen perustamisikä onkin noussut, lapsia syntyy myös nuorille vanhemmille. Lapsen saanti muuttaa nuoren käsitystä itsestään. Vastuun kasvaminen vaikuttaa. Nuorena lapsen saaneet äidit pitävät itseään mieluummin aikuisina kuin nuorina äiteinä, vuosikirjassa todetaan.

Tilastokeskukselta löytyy 12 erilaista perhetyyppiä. Yhteistä niille on, että perheeseen kuuluu vähintään kaksi jäsentä.

Perheessä ei tarvitse olla lapsia. Sukupolvia voi olla vain kaksi. Isovanhemmat, vanhemmat ja lapset eivät muodosta perhettä, vaikka asuisivat samassa taloudessa.

Monimuotoistumisesta huolimatta suomalaisen perheen ytimessä ovat avioliitossa olevat aikuiset. Sellaisia on kaksi kolmasosaa perheistä.

Perheisiin mahtuu monenlaisia versioita elinikäisen parisuhteen ja ydinperheen rinnalle. Lapset voivat olla biologisia tai adoptoituja, vanhemmat voivat olla samaa sukupuolta, eroperheissä on lapsia useammastakin aikaisemmasta suhteesta ja koti voi vaihtua vuoroviikoin.

Moni nykyisistä nuorista aikuisista on voinut kasvaa hyvinkin epätyypillisissä perheissä, mutta heidän toiveensa omasta perheestä ovat perinteisiä.

Ehkä odotukset ovat liian korkealla. Moni asuu yksin, koska kokee perheen ja vapaa-ajan sovittamisen vaikeaksi, kertoo nuorten elinoloja kartoittava vuosikirja.

Tilanne muuttuu, kun huomaa, että perhe on osa vapaa-aikaa.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments