Perniönjoen vuosittaiset tulvat saattavat vihdoin jäädä historiaan – suistomaalle uusia tulvatasanteita

0
Viiden päivän sateet nostivat Perniönjoen pintaa parilla metrillä. Kuva: SSS/Minna Määttänen

Perniönjoen tulvasuojelusuunnitelma saataneen valmiiksi loppuvuodesta. Salon kaupungin ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ely-keskus) yhteishankkeessa joen kuivalle suistomaalle rakennetaan tulvatasanteita. Niiden avulla vuosittain toistuvia, rajuja tulvia voidaan suitsia.

– Ensimmäiseksi parannetaan Perniön keskustan suojelutilannetta. Hanketta on kiirehditty koko ajan, eikä sitä voi enää kiirehtiä. Toivottavasti se saadaan käyntiin ensi vuonna, ely-keskuksen johtava vesitalousasiantuntija Juha-Pekka Triipponen sanoo.

Tulvatasanteiden rakentaminen kuivamaata kaivamalla on viime vuosina lisääntynyt. Kokemukset ovat hyviä.

– Tulvatasanteiden kaivuu sopii hyvin Perniönjokeen. Tasanteet ovat vesiensuojelullisesti ja luonnon monimuotoisuuden kannalta hyvä ratkaisu, Triipponen toteaa.

Perniönjoen uomaa ei pystytä kaivamaan syvemmäksi, sillä joessa on runsaasti suojeltuja vuollejokisimpukoita.

Kun kahdessa osassa toteutettava suunnitelma valmistuu, aloitetaan neuvottelut maanomistajien kanssa. Rantavyöhykkeellä on Salon kaupungin lisäksi useita yksityisiä maanomistajia.

Lounais-Suomessa satoi viime viikolla viidessä päivässä vettä noin 70 millimetriä. Määrä oli lähellä koko kuukauden keskimääräistä sademaarää.

Perniönjoki reagoi nopeasti sateisiin, sillä uoma on tukkoinen ja maasto alavaa.

– Perniön keskustassa vesi nousi lähelle rakennusten vahinkorajoja. Ely-keskukseen ei kuitenkaan tullut ilmoituksia tulvavahingoista, Triipponen sanoo.

Vesi nousi kantatie 52:lle ainakin Lehmijärven tiehaarassa hidastaen liikennettä.

Runsaan vedentulon lisäksi talven ensimmäiseen tulvahuippuun vaikuttaa myös voimakas virtausvastus. Vastus tulee pystyssä olevista kasveista, jotka lakoavat vasta myöhemmin talvella.

Ennusteiden mukaan syksy jatkuu lauhana. Tämän ja ensi viikon pitäisi olla viime viikkoa kuivempia.