Sako- ja umpikaivolietteiden jätetaksa yhä epäselvä, jätehuoltolautakunta haluaa lisäselvityksiä

0
Salon keskusjätevedenpuhdistamo on toistaiseksi vastaanottanut sako- ja umpikaivolietteitä, joiden taksoista ei vieläkään tullut ratkaisua. Salo omalta osaltaan on hyväksynyt pohjaehdotuksen, jossa umpikaivolietteen käsittelylle olisi tullut oma maksuluokka, mutta jätehuoltolautakunta haluaa lisäselvityksiä. Kuva: SSS/Marko Mattila

Sako- ja umpikaivolietteiden vastaanottomaksut ensi vuodelle eivät edenneet Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnassa. Se palautti lietteen vastaanottomaksut uuteen valmisteluun. Syynä oli Salon kanssa tehtävään sopimukseen sisältyvä oma maksuluokka umpikaivolietteelle, johon kaivattiin lisäselvityksiä.

Lautakunta myös päätti, että toistaiseksi käytetään vuoden 2020 taksaa.

Salon kaupunginhallitus ehti jo hyväksyä täpärästi tasaäänin Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n kanssa tehtävän sopimuksen pohjaehdotuksessa olleet uudet taksat, jotka merkitsevät salolaisille roimia korotuksia.

Tehtävään sopimukseen sisältyi kuitenkin lievennys umpikaivolietteelle, jolle oli sovittu uusi taksa eli niin sanottu kolmas maksuluokka. Umpikaivolle uusi maksu olisi ollut viisi euroa, joka sekin olisi edelleen viisinkertainen Salon omaan umpikaivohinnoitteluun verrattuna.

Salon keskusjätevedenpuhdistamo on puolestaan toistaiseksi vastaanottanut lietettä, vaikka sopimusta ei olekaan saatu tehtyä. Salossa on myös noudatettu Liikelaitos Salon Veden taksaa.

Salon vt. kaupunginjohtaja Anna-Kristiina Korhonen perustelee pohjaehdotusta.

– Pohjaehdotuksessa olevan kolmannen lietemaksuluokan tarkoituksena olisi huomioida nykyistä paremmin ne kotitaloudet, jotka joutuvat tyhjentämään jätevesisäiliötään huomattavasti useammin kuin muut haja-asutuksen kotitaloudet, vaikka eivät tuottaisi lietettä määrällisesti enempää kuin muualla asuvat.

– Kaikki jätevedet johdetaan umpisäiliöön vesiensuojelullisesti kaikkein herkimmillä alueilla, Korhonen lisää.

Hän muistuttaa, että jo lautakunnan pohjaehdotuksessakin oleva taksa on korotuksena salolaisille suuri.

– Salon kaupunki tekee luonnollisesti kaikkensa, että järjestelmä on kaikille asiakkaille tasapuolinen ja huomioi jätehuoltoalueen erityispiirteet, hän sanoo.

Korhonen toteaa, että vaikka selvityksiä pyydetään lautakuntaan, se ei vielä tarkoita sitä, että kolmas taksaluokka hylättäisiin lopullisessa päätöksessä.

Jätehuoltoasiamies Satu Ojala sanoo, että selvitystä odotetaan tämän vuoden puolella. Uudet taksat olisi tarkoitus ottaa käyttöön vasta ensi vuoden maaliskuun alussa, joten aikaa olisi vielä tehdä päätös lautakunnassa.

Lautakunnassa lietetaksojen palauttamista uuteen valmisteluun esitti Hannu Rantanen Kaarinasta ja häntä kannatti Jari Kivelä Ruskolta. Lautakunnan päätös palauttamisesta oli yksimielinen.

Ojala sanoo, että lisäselvityksiä haluttiin esimerkiksi siitä, millä tavoin lietetaksojen tasapuolinen kohtelu turvattaisiin. Siitäkin haluttiin lisäselvitystä, olisiko mahdollisesti eriarvostamista, jos umpikaivotaksaa sovellettaisiin herkille alueille. Näitä olisivat esimerkiksi pohjavesialueet ja rannat.

Biojätteen käsittelymaksu alenee

Asuinkiinteistöiltä ja kunnan toimipisteistä erilliskerätyn biojätteen vastaanotto- ja käsittelymaksu laskee Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan toimialueella ensi vuoden alusta asti.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta odottaa matalamman hinnan kannustavan lajitteluun.

Biojätteen lajittelua halutaan tehostaa, jotta biojätettä saadaan pois polttokelpoisen jätteen joukosta.

Maksun alentaminen on mahdollista osittain Lounais-Suomen Jätehuollon viime kesänä tekemän onnistuneen biojätteen hyödyntämiskilpailutuksen seurauksena. Biojätteen hintaa voitiin laskea myös siksi, että polttokelpoisen jätteen käsittelyhinnan odotetaan tulevaisuudessa laskevan merkittävästi, kun Salon Korvenmäkeen valmistuva voimalaitos otetaan käyttöön ensi vuonna.

Biojätteen käsittelymaksun arvonlisäveroton hinta laskee yli 35 prosenttia, nykyisestä 80 eurosta 51 euroon tonnilta.

Uuden maksun myötä biojätteen 140 litran astian tyhjennyshinta alenee 1,26 eurolla ja 240 litran astian tyhjennyshinta 2,35 eurolla. Painon mukaan laskutettavissa jäteastiatyypeissä, kuten tyhjennyksen yhteydessä punnittavissa syväkeräysastioissa, käytetään uutta käsittelymaksua.