Salon ja Someron välinen bussiliikenne jatkuu ostettuina vuoroina

0
Ely-keskus on hankkinut Salon ja Someron väliset bussivuorot kesästä 2018 saakka Salon ja Someron kaupunkien tuella.

Valtion ja kuntien tukemat bussivuorot jatkuvat Salon ja Someron välillä myös vuosina 2021 ja 2022.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on hankkinut sopimuksella kaiken välillä tarvittavan joukkoliikenteenkesästä 2018 lähtien Salon ja Someron kaupunkien tuella. Nyt tätä järjestelyä aiotaan jatkaa.

Ely maksaa ajettaville vuoroille annettavasta tuesta 50 prosenttia, Salon ja Someron osuus on 25 prosenttia. Salon ja Someron kaupungit maksavat molemmat vuodessa tukea 10 000 euroa.

Ennen runsaat kaksi vuotta sitten tehtyä muutosta Salon ja Someron välillä kulki niin yhteiskunnan tukemia bussivuoroja kuin täysin markkinaehtoisesti ajettavia vuoroja. Uudistuksella välille haluttiin turvata aiempaa paremmat yhteydet erityisesti koulujen loma-aikoina, jotta busseilla voisi kulkea myös töihin. Muutoksen myötä muun muassa kesäaikaan tuli uusia vuoroja.

Salon ja Someron välisiä vuoroja ajaa tällä hetkellä J. Vainion Liikenne.

Myös Somerolta Kosken ja Marttilan kautta Turkuun ajettavat linja-autovuorot jatkavat elyn ja kuntien ostamina ensi kesän jälkeenkin. Ely-keskus maksaa näiden vuorojen kustannuksista 70, Marttila 15, Koski 11 ja Somero 4 prosenttia.

Someron ja Turun välillä kulkevien tuettujen bussivuorojen lippujen hintoja aiotaan laskea kesäkuun alusta alkaen kymmenellä prosentilla. J. Vainion Liikenne vastaa tällä hetkellä myös näistä vuoroista.