Salon vesistöhankkeet keräsivät kehuja – Luonnonsuojelupiiri palkitsi Valonian

0
Vuonna 2018 Valonia, WWF ja Varsinais-Suomen ely-keskus kunnostivat Kiskonjoen jokiuomaa Latokartanonkosken kohdalla, jotta vaelluskaloilla olisi enemmän lisääntymispaikkoja. Kuvassa WWF:n virtavesiasiantuntija Manu Vihtonen.

Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri on myöntänyt vuoden 2020 ympäristöpalkinnon Valonian vesitoiminnalle. Palkinto myönnettiin luonnonsuojelupiirin syyskokouksessa lauantaina Turussa.

Valonia on Varsinais-Suomen kuntien yhteinen kestävän kehityksen asiantuntijaorganisaatio. Se on osa Varsinais-Suomen liiton organisaatiota.

Luonnonsuojelupiiri sanoo tiedotteessaan Valonian toimivan suunnannäyttäjänä maakunnan vesiensuojelutyössä.

– Virtavesien kunnostushankkeissa on jo usean vuoden ajan parannettu virtavesien ekologista tilaa kunnostuksilla erityisesti kalastoltaan arvokkaissa kohteissa erityisesti Salon seudun virtavesissä, tiedotteessa todetaan.

Järjestö arvioi Valonian toiminnan olevan asiantuntevaa, palvelevaa ja innostavaa.

– Toiminta on lisännyt tietoa ja tietoisuutta vesiensuojelusta sekä parantanut valtion, kuntien, asukkaiden ja yhdistysten yhteistyötä vesien tilan ja vesiluonnon puolesta.

Esimerkiksi yhteistyön edistämisestä luonnonsuojelupiiri nostaa METSOyhteistyöverkosto-hankkeen, jossa luodaan Salon Hyyppäränharjun alueelle pienvesien ja niiden ympäristön alue-ekologinen hoitosuunnitelma ja kehitetään vuorovaikutteisesta toimintamallia.

– Valonian käynnistämä Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkosto on puolestaan koonnut yhteen alueen vapaaehtoistoimijoita, asiantuntijatietoa ja materiaalia. Verkosto kautta vapaaehtoistoimijat ja yhdistykset voivat löytää toisensa ja voivat jakaa kokemuksiaan ja tietoa vesiensuojeluun liittyen. Luonnonsuojelupiiri haluaa edelleen jatkaa ja syventää yhteistyötä Valonian kanssa varsinaissuomalaisen vesiluonnon puolesta, tiedotteessa todetaan.