Suikkanen odottaa Someron koulukeskustelua kevääksi – koulut tärkeä osa pitkän ajan taloussuunnittelua

0
Someron kaupunginvaltuuston on määrä ottaa kouluihin kantaa, kun oppimisympäristöselvitys on valmis. Yhtenä vaihtoehtona on esillä ollut, että Pitkäjärven (kuvassa) ja Oinasjärven kyläkouluihin jäisi vain luokat 1–3.

Someron kaupungin ensi vuotta värittää edelleen kouluja ja päiväkoteja koskevien investointien poissaolo. Kaupunginvaltuuston piti päästä puhumaan koulu- ja päiväkotiverkosta tämän vuoden aikana, mutta korona on viivästyttänyt oppimisympäristöselvityksen tekemistä.

Someron kaupunginjohtaja Sami Suikkanen kertoo, että selvityksen tekoa on määrä jatkaa aktiivisesti loppuvuoden aikana. Suikkanen toivoo, että valtuusto voisi käsitellä selvitystä ensi keväänä.

– Teemme ensi vuonna taloussuunnitelman, joka auttaa tulevaisuudessa reagoimaan nopeammin talouden vaatimiin muutoksiin. Suunnitelman vaatima perustyö on määrä tehdä kevään aikana. Koulut ovat tässä erilaisia vaihtoehtoja ja niiden kustannuksia käsittelevässä paperissa tärkeässä osassa, joten linjauksia tarvitaan.

Suikkanen sanoo, että koulupuolella lähtötilanne ei ole muuttunut.

– Muun muassa väestökehitys edellyttää muutoksia.

Suikkanen myös muistuttaa, että kaupunginhallituksen läpikäymä ensi vuoden budjetti olisi miljoona euroa alijäämäinen, ellei mukana olisi Lamminniemen hyvinvointikeskusta koskevia kiinteistöjärjestelyjä.

Kaupungin listalla on ensi vuonna myös puistostrategian laatiminen. Strategiassa käsitellään puistojen lisäksi leikkipuistoja ja uimarantoja.

– Tarkoitus on katsoa, miten puistoja ja uimarantoja kehitetään ja milloin. Samalla mietitään, onko jollakin saralla liikaakin ylläpidettävää, Suikkanen huomauttaa.

Someron Liikunta on ylläpitänyt kaupungin puolesta kuutta uimarantaa. Nämä ovat Nummijärven, Salkolan, Oinasjärven, Lammijärven, Pitkäjärven ja Pusulanjärven uimaranta. Kaupunginhallitus lisäsi yksimielisesti vuoden 2022 suunnitelmiin uuden uimarannan perustamisen Kyyrän alueelle Kirkkojärven rantaan.

Suurin muutos kaupungin palveluissa tapahtuu ensi vuonna liikunnan puolella, kun kaupunki vastaa jälleen liikuntapalveluiden tuottamisesta ja liikuntapaikkojen hoidosta. Muutoksen myötä Someron Liikunnalta siirtyy yhdeksän työntekijää kaupungin palvelukseen.

Kaupunki satsaa ensi vuonna myös henkilöstöhallintoon, sillä runsaan vuoden määräaikaisena ollut henkilöstösihteerin tehtävä vakinaistetaan ensi vuonna.

– Henkilöstösihteeri on ollut todella tarpeellinen resurssi, sillä tavoitteenamme on olla esimerkillinen työyhteisö. Palkanlaskennan siirto Forssaan lisäsi osaltaan henkilöstösihteerin tarvetta, Suikkanen sanoo.

Suikkanen korostaa, että henkilöstösihteeriä tarvitaan myös sen jälkeen, kun sosiaali- ja terveyspuolen henkilöstö on siirtynyt maakunnan palvelukseen.

Someron kaupungin verotulot ovat kehittyneet tänä vuonna ennakoidusti. Verotuloja tulee noin 28,7 miljoonaa euroa. Ensi vuodelle kaupunki arvioi noin 600 000 euron kasvua.

Valtionosuudet tippuvat tästä vuodesta, jolloin valtio on koronan takia tukenut poikkeuksellisesti kuntia. Someron saamat valtionosuudet nousevat tänä vuonna 29,4 miljoonaan euroon, kun talousarviossa ennakoitiin 26,9 miljoonaa. Ensi vuonna summan arvioidaan olevan 27,7 miljoonaa euroa.

Someron talousarvioesitys 2021

 

Velkamäärä laskee

Verotulot 29,3 miljoonaa euroa (vuoden 2020 talousarvio 28,7 milj.)

Valtionosuudet 27,7 milj. euroa (26,9 milj.)

Vuosikate 2 milj. euroa (1 milj.)

Yli/alijäämä 2,5 milj. euroa (-2,1 milj.)

Nettoinvestoinnit 2,2 milj. euroa (3,1 milj.)

Lainaa per asukas 2392 euroa (2500 euroa)

Valtuustolle etsitään riittävän suurta tilaa

SSS

Someron kaupunginvaltuusto päättää kaupungin ensi vuoden talousarviosta 14. joulukuuta. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jani Kurvinen (kesk.) kertoo, että kokoukselle etsitään parhaillaan sopivaa tilaa, jotta valtuusto voi pitää normaalin kokouksen.

– Tarkoitus on löytää niin suuri tila, että valtuutettujen välillä voidaan pitää kiinni turvaetäisyyksistä. Lisäksi tavoitteena on, että myös yleisö ja lehdistö voisivat tulla paikan päälle seuraamaan turvallisesti kokousta, Kurvinen huomauttaa.

Kurvinen sanoo, että yhtenä vaihtoehtona esillä on ollut Teeriharju, joka tunnetaan tanssi- ja bingopaikkana.

– Teeriharjulla jokainen valtuutettu saisi oman pöydän ja yleisölle ja lehdistölle olisi runsaasti tilaa.

Kurvinen ei ole innostunut valtuuston etäkokouksesta, joka välitettäisiin sähköisesti eteenpäin.

– Etäkokous sopii huonosti demokratiaan.