Jussi Mattila ei huomioinut riittävästi Salon poliitikkoja – ”toimintatavoiltaan hyvin suoraviivainen”

11
Jussi Mattila aloitti Salon sote-johtajana kesäkuussa. Hänen virkasuhteensa purettiin marraskuun lopussa.

Salon vt. sosiaali- ja terveyspalvelujen johtaja Jussi Mattila sai jättää virkansa ennen koeajan päättymistä, koska hän toimi vastoin poliittisten päättäjien linjauksia eikä ottanut näitä riittävästi huomioon asioiden valmistelussa.

Perustelut selviävät Salon kaupunginhallituksen päätöksen liitteenä olevista asiakirjoista. Mukana on muun muassa Mattilan virkasuhteen purkua koskeva kuulemiskutsu, hänen vastineensa kutsuun ja kuulemistilaisuuden muistio. Asiakirjat tulivat julki, kun pöytäkirja tarkastettiin.

Kaupunginhallitus purki Jussi Mattilan virkasuhteen koeajan viimeisenä päivänä marraskuun lopussa. Päätöstä on perusteltu aiemmin muun muassa sillä, että Mattilalla oli puutteita yhteistyökyvyssä eikä hän tuntenut riittävästi Salon hallintosääntöä.

Mattilan suurin virhe oli esittää sosiaali- ja terveyslautakunnalle Hintan ja Kukonkallion hoivakodeista luopumista. Hoivakodit olisi esityksen mukaan korvattu uusilla vuokratiloilla Salon keskustassa.

Kaupunginhallitus oli aiemmin linjannut, että se käy asiasta lähetekeskustelun ennen palveluverkkoa koskevaa valmistelua. Lisäksi hallitus oli edellyttänyt perusteellisia kuntoarvioita ja vaihtoehtoisia laskelmia eri tilaratkaisuista. Selvitystä oli pyydetty myös omien ja ostopalveluiden suhteesta tulevaisuudessa.

Työnantajan mielestä Mattilan esitys oli tehty hallituksen päätöksen vastaisesti, osallistamatta päättäjiä sekä huomioimatta vastakkaisia näkemyksiä ja esimiehen nimenomaista ohjeistusta.

Mattila poisti esityksensä lautakunnan esityslistalta vasta, kun vt. kaupunginjohtaja Anna-Kristiina Korhonen kertoi sen olevan hallintosäännön vastainen. Salossa yksiköiden lakkautuksista päättää valtuusto, ei lautakunta.

Työnantajan näkökulmasta esityksen valmistelu oli kokonaisuutena puutteellista. Siitä puuttuivat kustannukset, vaihtoehdot ja seuraukset alueen asukkaille.

Kaupunginhallituksen jäsenet ovat kokeneet, ettei Mattila ota huomioon saamaansa palautetta eikä hän keskustele esityksistään riittävästi esimiehensä tai toimivaltaisten elinten kanssa ennen päätöksentekoa.

– Asioiden läpivientitapaa ei ole koettu kunnallishallintoon soveltuvaksi, koska vt. sosiaali- ja terveysjohtaja on toimintatavoiltaan hyvin suoraviivainen, ja hänellä on ollut haasteellista sopeutua eri toimielinten vaiheittaisiin päätöksentekotapaan, kuulemiskutsussa mainitaan.

Mattila toteaa vastineessaan, että hallituksen päättäjiä on osallistettu valmisteluun. Hän oli kertonut Kukonkalliota ja Hinttaa koskevista esityksistään jo syyskuussa kaupunginhallituksen kehittämispäivässä Teijolla.

Mattilan mukaan hoivakodeista luopuminen oli ollut esillä Salossa jo ennen hänen aikaansa. Hänen mielestään asiassa ei toimittu kaupunginhallituksen päätöksen vastaisesti, koska hän veti esityksensä pois eikä koko pykälää käsitelty.

Jussi Mattila saa moitteita myös johtamisestaan. Työnantajan mukaan hän on esitellyt alaistensa esityksiä edelleen tarkastamatta niiden sisältöä.

Mattila on työnantajan mukaan esittänyt toimialansa talousarvioon merkittäviä lisäyksiä, vaikka kaupungin taloustilanne olisi edellyttänyt merkittäviä säästöjä.

Salon lausunto sote-uudistuksesta oli työnantajan mukaan tehty pitkälti kopioimalla muiden kuntien lausuntoja ja huomioimatta Salon erityistarpeita.

Sote-lausunnon valmistelussakaan ei ollut huomioitu riittävästi poliittisia päättäjiä. Hallituksen enemmistö kokee, ettei Mattila ole välittänyt heille riittävästi tietoa sote-uudistuksen alueellisesta valmistelusta.

Työnantaja moittii Mattilan toimintaa puutteelliseksi myös Salon sairaalahankkeen edistämisessä. Hän ei ole huolehtinut, että hankkeen ohjausryhmä kokoontuu säännöllisesti ja että hanketta edistetään aktiivisesti.

Mattila on vastannut moitteisiin talousarvion valmistelusta, ettei sosiaali- ja terveyspalveluista ollut mahdollista löytää todellisia säästöjä palveluja karsimatta, eikä rakenteellisia uudistuksia kuten vanhainkotien lakkauttamista saanut esittää.

Mattila on pitänyt omaa esitystään sosiaali- ja terveystoimen talousarvioksi hyvinkin realistisena ja kaupunginhallituksen odotuksia säästöistä epärealistisina.

Mattila kiistää moitteet sairaalahankkeen edistämisestä. Hänen mukaansa hankkeen ohjausryhmässä oli sovittu, että sairaanhoitopiirin johto kutsuu ryhmän uudelleen koolle. Mattila ei koe olevansa syypää siihen, ettei ryhmä kokoontunut. Sen sijaan hankkeen suunnitteluryhmä kokoontui lähes viikoittain, ja Mattila sai raportin työn etenemisestä.

Mattila hämmästelee vastineessaan, ettei työnantaja ole käynyt hänen kanssaan keskustelua tai antanut opastusta oikeasta toiminnasta. Sen sijaan hän kokee, että perusteita on jälkikäteen kerätty koeaikaisen purun perusteeksi.

Mattilan johtopäätös on, että virkasuhteen purku tehtiin todellisuudessa epäasiallisilla syillä. Hänen mielestään osa päättäjistä suhtautui häneen kielteisesti valinnasta asti ja pyrki korjaamaan ”väärän valinnan” koeajalla.

Mattila on kertonut hakevansa päätöksen oikaisua ja valittavansa asiassa hallinto-oikeuteen.

11 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Ajojahti alkoi
1 vuosi sitten

Mattila sai suoraviivaisella johtamistavalla muutamat huomiota hakevat kuntapoliitikot närkästymään, ja siitä sitten alkoi ajojahti.

Nalle
1 vuosi sitten

Toi isoissa saappaissaan hiekkaa Salon kaupungintalolle.

Salolainen
1 vuosi sitten

Syyllinen tähän soppaan on haastatteluryhmä, joka onnistui 23 hakijasta valitsemaan loppusuoralle kaksi ”parasta”.

Toinen on saanut eduskunnan oikeusmieheltä huomautuksen lainvastaisista menettelyistä. Toinen oli liian suurissa saappaissa seisova, eikä huomioinut riittävästi Salon poliitikkoja.

Keijo K.
1 vuosi sitten

Onko niin, että virkamies, joka tekee jotain oma-aloitteisesti pitää saada ulos, kun on toiminut vastoin luottamushenkilöiden lupaa ja hallintosäännön vastaisesti?

Entä virkamiehet toisella sektorilla, jotka eivät ole tehneet mitään, vaikka laki ja oikeuden päätös sitä olisi edellyttänyt?

Mikä kaikkiaan on kaupunginhallituksen tehtävä, jää hämärän peittoon.

MH
1 vuosi sitten

Olipa juuri niin köykäiset perustelut kuin on julkisuudessa jo aiemmin epäiltykin. Ohjaus uudessa työssä on ollut ala-arvoista ja syitä erottamiselle on hakemalla haettu.

Mitään varsinaista virhettä tai vahinkoa ei ole osoitettu tapahtuneeksi.

Mamma maalta
1 vuosi sitten
Reply to  MH

Kaupungin poliitikot tunsivat itseään loukatuksi, kun uudella johtaja Mattilalla olikin omiakin mielipiteitä asioista ja niiden hoitamisesta. Edellisiä johtajia taisivat viedä kuin pässiä narussa. Sallittakoon tällainen hajatelma.

Jotenkin olisin suonut tiettyä tuuletusta Salossa tapahtuvaksi, kun on sellaista tarpomisen tunnetta asioiden päättämisissä.

Päätetään ja perutaan niin kuin se vesilaitos ja jätelaitokset sakolietteiden kanssa. Teette niin tai näin, niin kaupunkilaisten kukkarot tyhjenevät.

piiri pieni
1 vuosi sitten
Reply to  Mamma maalta

Mattila vaikuttaa ahkeralta mieheltä, joka laittoi hihat heilumaan. Tämähän ei sopinut poliitikoilla. Ensin pitää asettaa selvitysryhmiä ja palaveerata hartaasti. Sitten ei päätetä mitään ja palataan alkuun. Näin riittää kavereille ja konsulteille hommia.

Allan
1 vuosi sitten

”Mattila on vastannut moitteisiin talousarvion valmistelusta, ettei sosiaali- ja terveyspalveluista ollut mahdollista löytää todellisia säästöjä palveluja karsimatta, eikä rakenteellisia uudistuksia kuten vanhainkotien lakkauttamista saanut esittää.” Salossa on vuosia vaadittu, etteivät toimialat tekisi alimitoitettuja budjettiesityksiä, joihin joudutaan myöhemmin myöntämään lisää määrärahoja. Nyt kun Mattila esitti realistisemman budjettiesityksen, niin se katsottiin virheeksi josta saa kenkää ahteriin. Se ”toinen” on kaupunginhallituksen enemmistön mielestä soveltuvampi ja pätevämpi henkilö, ja säästi sitten ilmeisesti riittävästi. Säästämisen tuloksena tällainen on sitten sopiva tapa hoitaa asioita kaupunginhallituksen enemmistön mukaan: ”Iäkkään salolaisnaisen omaiset väänsivät yli kaksi vuotta kättä Salon kaupungin kanssa, ennen kuin saivat äidilleen vaaditut vammaispalvelut. Väännön aikana… Lue lisää »

Pohjaton kanssa
1 vuosi sitten
Reply to  Allan

Virkamiehiltä vaaditaan säästöjä, mutta poliitikot estävät niiden toteuttamisen. Esimerkkinä oppimisympäristöselvitys ja toisen kirjastoauton lopettaminen.

Hoitoon ohjausta
1 vuosi sitten

Ehkä kaupungin psykiatri voisi olla paras selvitystyöhön.

Merkonomi
1 vuosi sitten

Tuntematta kovinkaan tarkasti Mattilan toimintaa ja syitä, mutta seuraukset nyt tunnetaan, eli ns. kenkää tuli. Oliko osasyynä se, ettei hallintosääntö ei ollut kai sitten kaikkien mielestä hanskassa.

Tuli vaan mieleeni, että vajaa pari vuotta sitten kaupunginhallitus itse sai eduskunnan apulaisoikeusasiamieheltä huomautuksen vastaisen varalle lainvastaisesta menettelystä.
Olisiko tuolloin valtuuston pitänyt antaa toimintakyvyttömäksi menneelle hallitukselle myös potkut.