Koeaikapurkua harkittiin tarkkaan

4

Keskustelu sosiaali- ja terveyspalveluiden johtajan virkasuhteen koeaikapurusta on käynyt vilkkaana. Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen purkaa sosiaali- ja terveyspalveluiden johtajan virkasuhteen koeajalla.

Koeaika on olemassa sitä varten, että henkilön suoriutumista tehtävässä voidaan arvioida tai henkilö voi itse arvioida, vastaako työ hänen omia odotuksiaan.

Prosessi käynnistettiin 9.11. kaupunginhallituksen kokouksessa hallintosäännön 149§ oikeutuksella tuoda asia käsittelyyn listan ulkopuolelta. Tämä oli käytännössä tässä tapauksessa ainoa vaihtoehto prosessin käynnistämiselle, sillä toisena vaihtoehtona olisi ollut ohjeistaa vt. kaupunginjohtaja aloittamaan asian valmistelu taustalla ja tuovan sen sitten omasta esittelystään päätettäväksi.

Tällainen epävirallisiin kabinettiohjeisiin perustuva ohjeistaminen ei kestäisi minkäänlaista tarkastelua. Hallituksen enemmistö päätyi aloittamaan prosessin virallista kautta. Prosessi ei ole ollut helppo, eikä sitä ole aloitettu kevyesti.

Vt. kaupunginjohtaja teki oman esityksensä hallitukselle, jossa sanatarkasti todettiin: ”huolimatta liitteissä tarkemmin eritellyistä yhteistyökyvyssä yleisesti ja erityisesti toimialan johtamisessa ja kehittämisessä ilmenneistä haasteista, ei virkasuhdetta pureta”.

Toisin kuin Marko Tapio (SSS 2.12.) väittää, todetaan jo esityksessäkin, että ko. asioissa viranhaltijalla on esiintynyt haasteita. Lopullisen vastuun päätösvaltaansa kuuluvista rekrytoinneista kantaa kaupunginhallitus.

Emme ole juurikaan asiaa kommentoineet, sillä se koskee tämän yksittäisen viran hoitoa, ja kyse on ennen kaikkea yksilön oikeusturvasta ja yksityisyydensuojasta. Julkinen johtajavirka on kuitenkin aina jossain määrin julkista päätöksentekoa, joten kaikkea ei voi välttää.

Hallituksen enemmistö perusti oman näkemyksensä kokonaisarviointiin, joka pohjautui kuulemisasiakirjoihin, laillisuusarviointiin ja niissä ilmenneisiin asioihin. Liitteet on merkitty salaiseksi.

Julkisessa keskustelussa on nostettu esiin argumentteja, joita on mahdoton lähteä kommentoimaan, sillä niiden avaamiseksi vaadittaisiin kaupunginhallituksen sisäisten keskusteluiden referoimista tai salaiseksi määritetyn liitemateriaalin avaamista. Molemmat asiat ovat täysin mahdottomia.

Nyt on nostettava katse eteenpäin ja etsittävä yhdessä tilanteeseen paras mahdollinen ratkaisu vaikeassa tilanteessa.

Saija Karnisto-Toivonen

kaupunginhallituksen pj. (sd.)

Ulla Huittinen

kaupunginhallituksen 2. vpj (kesk.)

Timo Lehti

kaupunginhallituksen jäsen (kesk.)

Jonna Nyyssönen

kaupunginhallituksen jäsen (vihr.)

Johanna Riski

kaupunginhallituksen jäsen (kesk.)

Marja Ruokonen

kaupunginhallituksen jäsen (vas.)

Simo Vesa

kaupunginhallituksen jäsen (sd.)

4 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Urpo
5 kuukautta sitten

Valitettavasti tämäkään kirjoitus ei tuonut mitään uutta aiheeseen, pelkkää tyhjänpäiväistä vakuuttelua.

Salolainen
5 kuukautta sitten

Tuskin tällaisen puolueisiin sitoutumattoman tavallisen kaupunkilaisen mielipide ketään kiinnostaa, mutta kirjoitanpa kuitenkin.

Jussi Mattilan tekemisistä tai tekemättä jättämisistä en tiedä mitään, koska ne ovat salaisia. Salaisien asiakirjojen ulkopuolelta en ole kuulunut mitään negatiivista, mutta en ole erityiseti ollut korvat höröllään.

Kun valittiin uusi sote-johtaja Saloon, ihan vaan kuvittelin, että kahden loppusuoralla olevan kaiketi melko tasapuolisen hakijan suhteen vaaka kallistui sen hakijan puoleen, jota ei ollut moitittu lainvastaisesta menettelyistä.

”SSS 24.1.2019
Eduskunnan apulaisoikeusmies on antanut Salon apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelälle huomautuksen lainvastaisista menettelyistä. Huomautuksen sai myös Salon kaupunginhallitus.”

Käärmettä piippuun
5 kuukautta sitten

”Emme kommentoi”, mutta vt. kaupunginjohtajan lausunnosta (myös salainen?) oli kuitenkin lainattu pätkä, jonka pohjalta voi erottamista heidän mielestään perustella. Sanana haaste ei kerro ongelmista, vaan enemmänkin mielenkiintoisista työtehtävistä.

Aiemmin esitetetty väite liian suurista saappaista ei ole yleensä käytetty työtehtäviin kykenemättömyydestä, vaan siinä viitataan edellisen viranhaltijan ylivoimaisiin saavutuksiin, joihin seuraajan on vaikea tai mahdoton päästä. Tässä tapauksessa saappaat lienevät pahasti puristaneet Mattilan jalassa.

Muurlalainen
5 kuukautta sitten

Yllättävää, että jostain saadaan päätös, jota innokkaasti puolustetaan. Kun asioista ei tiedä mitään, ei voi kuin ihailla muutamien kaupunginhallituksen jäsenen kaukonäköistä kantaa erotetusta jo valintahetkellä.

Muuten päättäjien tehottomuus esimerkiksi koululasioiden yhteydessä on ollut surkeaa taaperrusta. Onko näissäkin jarrutuksissa jotain, jota emme tiedä?

Mahtinaisentien ansiota on, ettei onnettomuuksia tapahtunut Perniöntiellä, kun koululaiset vaeltelevat hämärissä edestakaisin liikunta ym. asioissa keskustaan ja takaisin. Yleisvaikutelma on, että mopoautot ja mönkijät liikkuivat liikenteessä tosi tunnollisesti.