Mitä pitäisi odottaa sote-johtajalta?

0

Salossa on kohistu kiivaasti kaupunginhallituksen purettua sosiaali- ja terveyspalvelujohtajan virkasuhteen koeaikana. Enemmän näyttää olleen puhetta menettelystä kuin sisällöstä. Pitäisi pohtia, mihin suuntaan sote-palvelujen pitäisi mennä.

Katselen asiaa kuntalaisena – laskun maksajana ja palvelujen tarvitsijana. Sote-tuntija en ole.

Tilanne on vaativa. On matemaattisesti mahdoton ajatus tarjota nykyiset palvelut nykyisillä toimintatavoilla ja rakenteilla ilman kustannusten kohtuutonta nousua.

Hirvitti lukea, että uusi sote-johtaja ehdotti talousarviota – vastoin annettuja säästöohjeita – edellisen vuoden kustannustasolla, plus neljä prosenttia. Yhtälailla hämmästyttää yleensä veronmaksajien edun ajajaksi ilmoittautuneen perinteisen kamreeripuolueen kunnallisjärjestön johdon tuki kunnianhimottomalle budjettiehdotukselle.

Sellaisia tavoitteita ei varmasti saavuteta, joita ei ole asetettu. Jos talousarvio on tehty vanhalla mallilla, sekin todennäköisesti ylitetään.

Uudelta johtajalta edellyttäisin jo ensimmäisten sadan päivän kuluessa uuden suunnan asettamista.

Uuden suunnan asettamisen täytyy tukeutua luottamushenkilöiden antamaan ohjaukseen, mutta johdon tehtävä on löytää ja laittaa liikkeelle käytännön muutoksia.

Johdon pitää osata viestiä: ylläpitää luottamusta ja ymmärrystä muutoksen tarpeesta omalle väelle ja päättäjille samalla kun antaa kuntalaisille ajantasaista kuvaa uudistusten suunnasta ja tarpeesta.

Käytännön tekijät ja keskijohto ovat työn tekemisen parhaita asiantuntijoita. Silti ei pidä hyväksyä ensimmäistä ja helppoa vastausta, että tehdään kuten on aina tehty. Uuden sote-johtajan pitää innostaa sote-organisaatio miettimään tapoja tehdä asioita paremmin.

Olisiko esimerkiksi hierarkkisissa organisaatioissa vielä viilattavaa? Voisiko käytännön työn tekijöille antaa lisää vastuuta ja vapautta järjestää tekemisiään,? Onko uusilla tekijöillä täydennettävää konkarien toimintamalleihin?

Toisista kunnista tai yksityiseltä sektorilta löytyy varmasti opittavaa. Tekniikkaa ja digitalisaatiota pitää hyödyntää paremmin.

Teknologian avulla voidaan tehdä paljon vaikkapa ikäihmisten yksinäisyyden vähentämiseksi. Se näkyisi heti sote-palveluiden tarpeessa. Hoitajilla on työvälineinä erilaisia keskenään yhteensopimattomia kojeita. Aikaa kuluu mm. tietosuojasyistä paljon istuntojen avaamiseen ja sulkemiseen. Löytyisikö malleja, joilla näitä vaivoja ja ajanhukkia voitaisiin oikoa?

Varmasti on paljon isompia korjattavia asioita kuin nuo esimerkit.

Kaupunginhallitus ei nykyisessä tilanteessa voi eikä saa hyväksyä sitä, ettei mitään voisi muuttaa, mitään ei voisi tehdä tehokkaammin tai mistään ei voisi säästää. Johtajiksi valituilta pitää vaatia.

Pekka Salomaa

Kisko