Salo vähentää öljyn käyttöä – Hähkänän koulu ja päiväkoti maalämpöön ensi vuonna

0
Hähkänän koulu siirtyy suunnitelmien mukaan maalämpöön ensi vuonna.

Salon kaupunki aikoo luopua öljylämmityksestä parissakymmenessä kiinteistössään lähivuosina.

Jos suunnitelma toteutuu, Salon öljynkulutus putoaa liki 80 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna. Silloin lämmitysöljyä kului noin 930 000 litraa vuodessa.

Kulutus on pudonnut jo yli kolmanneksella, kun lämmitystaparemontit on tehty kymmenessä kaupungin kiinteistössä.

Salo aloitti muutostyöt vuonna 2016 Kiikalan entisellä kunnantalolla toimivasta päiväkodista. Päiväkodin lämmitys muutettiin maalämmölle. Samana vuonna Palometsän päiväkodin lämmitys siirtyi kaukolämpöön.

Kahden seuraavan vuoden aikana maalämpö otettiin käyttöön Kuusjoen koululla ja päiväkodilla, Kuusjokitalolla, Kuusjoen terveystalolla ja Tupurin koululla. Halikon kirjasto siirrettiin kaukolämpöön.

Särkisalon koulu siirtyi maalämpöön 2019. Samana vuonna Perniön liikuntahalli ja Isohärjänmäen päiväkoti liitettiin kaukolämpöön.

Esimerkiksi Kuusjoen koulu ja Kuusjokitalo lämmitettiin aiemmin erillisellä öljylämmityskontilla. Öljyä kului isossa kiinteistössä lähes 60 tonnia vuodessa.

Maalämmön laskettiin säästävän lämmityskuluja 33 000 euroa vuodessa. 230 000 euroa maksaneen järjestelmän laskettiin maksavan itsensä takaisin alle kymmenessä vuodessa.

Hähkänän päiväkoti.

Tänä vuonna maalämpö on otettu käyttöön Muurlan Takapellontien päiväkodissa ja Muurlan koulussa. Parhaillaan rakennettavaan Märynummen kouluun ja päiväkotiin tulee vesi-ilmalämmitys.

Ensi vuonna maalämpöön siirtyvät Hähkänän koulu ja päiväkoti. Jos rahaa riittää, Kuusjoen paloasema ja tekninen varikko siirretään ilma-vesilämmitykseen.

Kaupunki on varannut lämmitystapakorjauksiin noin 350 000 euroa vuodessa. Ajatuksena on, että muutoksia tehdään samanlaisella summalla jatkossakin. Raha riittää kohteen koosta riippuen kahdesta neljään muutostyöhön.

Vuoden 2022 muutostyölistalla ovat tällä hetkellä Kiikalan paloasema, Hajalan koulu sekä Suomusjärven koulu ja päiväkoti.

Seuraavana vuonna muutetaan suunnitelmien mukaan Särkisalokoti ja päiväkoti, Suomusjärven kirjasto sekä Märynummen ja Suomusjärven paloasemat.

Vuoteen 2025 mennessä listalla ovat vielä entiset Muurlan ja Kuusjoen kunnantalot, Tupurin päiväkoti, Suomusjärven vanhustentalot sekä Kaivolan, Vaskion ja Sirkkulan koulut.

Kaupungin laskelmien mukaan lämmitysöljyn käyttö vähenee muutostöiden jälkeen lähes 80 prosenttia vuoden 2016 tasosta.

Öljykattilat eivät katoa kaikista kiinteistöistä, vaikka päälämmitystapa muuttuisi. Öljykattiloita jää esimerkiksi suuriin kouluihin kylmimmän ajan kulutushuippujen varalle, koska maalämmön teho ei välttämättä riitä.

– Öljystä ei päästä eroon ainakaan kaikissa kohteissa. Pienemmissä kyllä, mutta suuremmissa sitä tarvitaan vielä, Salon kiinteistöpäällikkö Janne Lehto sanoo.

Kaupunki tekee lämmitystaparemontteja kahdesta syystä. Öljystä pyritään eroon hiilijalanjäljen pienentämiseksi, ja usein muutoksella säästetään aikaa myöten myös selvää rahaa.

Kaupunki ei muuta automaattisesti lämmitystapaa kaikissa kiinteistöissään.

Jos tiedossa on, että palveluverkkoon tulee muutoksia, lämmitysremonttikin jää tekemättä. Esimerkiksi Hiiden ja Saurun kouluissa ei aiota tehdä muutoksia, koska niistä on jo päätetty luopua.

Hintan hoivakoti Suomusjärvellä kuuluu suuriin öljynkäyttäjiin, ja siellä öljyä palaa 79 000 litraa vuodessa.

Hintan tulevaisuus on epävarma. Siksi sen lämmityksestä päätetään vasta, kun talon kohtalo on selvillä. Jos Hintta jatkaa, se vaatii todennäköisesti peruskorjauksen ja lämmitys uusitaan samassa yhteydessä.