Salolaisten vitosluokkalaisten kunto kestää vertailun, mutta kasiluokkalaisilla alkaa jo piiputtaa

0
Salolaislasten kunto laskee yläkoulussa alle koko maan mediaanitason. Kuva marraskuulta yläkoulun jalkapalloharjoituksista.

Salolaisten viidesluokkalaisten fyysinen kestävyys ja lihaskunto ovat muuta maata paremmalla tasolla, mutta kahdeksasluokkalaiset – varsinkin tytöt – jäävät muun maan tasosta.

Asia käy ilmi keskiviikkona julkaistussa koululaisten fyysisen toimintakyvyn Move!-mittauksen tuloksista.

Move!-mittauksessa on kuusi osiota: 20 metrin viivajuoksu, ylävartalon kohotus (eli vatsalihasliike), vauhditon 5-loikka, etunojapunnerrus, heitto-kiinniottoyhdistelmä sekä kehon liikkuvuus.

20 metrin viivajuoksussa salolaiset viidesluokkalaiset ovat muuta maata parempia, mutta kahdeksasluokkalaiset jäävät koko maan mediaanista. Mikä huomattavaa, niin salolaisten viides- ja kahdeksasluokkalaisten tyttöjen mediaaniaika on sama, eli kehitys on pysähtynyt kokonaan.

Salolaiset vitosluokkalaiset rutistavat minuutissa vatsalihaksia muun maan tahdissa, mutta kasiluokkalaiset tytöt jäävät taas muun maan mediaanista (32–35). Kasin pojat sentään päihittävät muun maan täpärästi (43–42).

Vauhdittomassa 5-loikassa salolaiset vitosluokkalaiset päihittävät koko maan mediaanin 20 sentillä (790–770). Kasiluokkalaiset tytöt jäävät tässäkin mediaanista (850–870), mutta pojat ylittävät sen kirkkaasti (980–950).

Etunojapunnerruksessa (toistoja minuutissa) salolaiset viidesluokkalaiset ovat mediaanin tasolla (tytöt 25–25, pojat 18–17). Kasiluokkalaiset ovat petranneet viime vuoden surkeita tuloksia niin, että tytöt ovat nousseet tasan mediaaniin (27–27) ja pojatkin sen tuntumaan (20–22). Vielä vuosi sitten Salon kasiluokkalaiset olivat hälyttävän kaukana muusta maasta.

Tyttöjen suurempaa toistomäärää muuten selittää se, että he saavat pitää polvia maassa.

Heitto-kiinniottoyhdistelmä eli tennispallon seinään heitto kertoo sitä, että salolaislasten käsi-silmäkoordinaatio on hyvällä tasolla. Viidesluokkalaiset ovat tässäkin muuta maata parempia. Kasiluokkalaisista tytöt ovat vähän muuta maata parempia ja pojat samalla tasolla.

Move!-mittauksessa kehon liikkuvuutta mitataan kyykistymisellä, alaselän ojennuksella ja olkapäiden liikkeellä.

Vertailussa pisti silmään kaksi kohtaa: salolaiset kasiluokkalaiset pääsevät keskivertoa huonommin kyykkyyn, eikä heidän alaselkänsä ojentunut yhtä hyvin kuin muun maan kasiluokkalaisilla.

Koko Suomen osalta Move!-mittaus kertoo tuttua tarinaa: lasten ja nuorten kestävyyskunto on heikentynyt.

Tulosten perusteella isolla osalla oppilaista kestävyyskunto on terveyttä ja toimintakykyä mahdollisesti haittaavalla tasolla. Oppilailla voi olla vaikeuksia selvitä väsymättä arjen toiminnoista.

– Liikkuminen on keskeinen lasten ja nuorten kasvua tukeva ja terveyttä edistävä tekijä, ja hyvä fyysinen toimintakyky saadaan aikaan riittävällä liikkumisella, UKK-instituutin johtaja, lääketieteen tohtori Tommi Vasankari muistutti raportin tiedotteessa.

Mittaukset osoittavat, että erityisesti viidesluokkalaisten kestävyyskunto on heikentynyt tasaisesti viiden vuoden ajan. Eikä koronapandemialla ole ollut ainakaan positiivisia vaikutuksia lasten ja nuorten liikkumiseen.

Mittauksen hyvät uutiset ovat vähissä. Yksi sellainen on se, että kahdeksasluokkalaisten vatsalihakset, varsinkin pojilla, ovat vähän edellisiä vuosia paremmassa kunnossa.

Muuten ikäluokkien fyysisessä toimintakyvyssä tai kehon liikkuvuudessa ei ole tapahtunut suuria muutoksia.

Tytöillä kehon liikkuvuus on edelleen merkittävästi poikia parempaa. Neljännes kahdeksasluokkalaisista pojista ei onnistu alaselän ojennuksessa täysistunnassa. Istuvan elämäntavan sekä yksipuolisen liikunnan vaikutukset näkyvätkin liikkuvuuden haasteissa.

Mittaustuloksissa näkyy alueellista vaihtelua. Varsinais-Suomi on aika lailla koko Suomen tasolla.

Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan viidesluokkalaisten tulokset ovat pääosin koko maan mediaanituloksia parempia, kun taas Pohjois-Karjalan, Satakunnan, Kanta-Hämeen ja Lapin tulokset ovat pääosin keskiarvoja heikompia.

Move!-mittaus 2020: Salo vastaan muu Suomi

Luvut ovat mediaanituloksia paitsi kehon liikkuvuudessa prosenttiosuus onnistuneista suorituksista.

Tuloksissa on mainittu ensin Salon tulos ja sitten koko maan tulos.

20 metrin viivajuoksu (kokonaisaika, jonka oppilas jaksaa juosta):
5. luokka:
Tytöt: 4.12–3.44
Pojat: 4.40–4.19
8. luokka:
Tytöt: 4.12–4.26
Pojat: 5.28–5.53

Ylävartalon kohotus eli vatsalihasliike (toistoja minuutissa):
5. luokka:
Tytöt: 30–30
Pojat 32–30
8. luokka:
Tytöt: 32–35
Pojat: 43–42

Vauhditon 5-loikka (tulos sentteinä):
5. luokka:
Tytöt: 790–770
Pojat: 790–770
8. luokka:
Tytöt: 850–870
Pojat: 980–950

Etunojapunnerrus (toistoja minuutissa, tytöillä polvet maassa):
5. luokka:
Tytöt: 25–25
Pojat: 18–17
8. luokka:
Tytöt: 27–27
Pojat: 20–22

Heitto-kiinniottoyhdistelmä (onnistuneet suoritukset 20 yrityksellä):
5. luokka:
Tytöt: 12–10
Pojat 13–12
8. luokka:
Tytöt: 15–14
Pojat: 15–15

Kehon liikkuvuus (kyykky, alaselän ojennus ja olkapäät):
5. luokka:
Tytöt: 88,7%–89,8%
Pojat: 78,4%–78,9%
8. luokka:
Tytöt: 89,6%–91,8%
Pojat: 79,1%–81,1%

Syksyllä tehtyihin mittauksiin osallistui koko maassa 53 502 viidesluokkalaista ja 51397 kasiluokkalaista.

Salossa mittauksiin osallistui 510 viidesluokkalaista ja 441 kahdeksasluokkalaista eli noin prosentti kokonaismäärästä.