Salon sakokaivolietteistä voidaan valittaa taas hallinto-oikeuteen

6
Salo on hyväksynyt määräaikaisen sopimuksen, jolla lietteiden vastaanotto ja käsittely keskuspuhdistamolla voi jatkua.

Salon sako- ja umpikaivolietteet ovat päätymässä jälleen Turun hallinto-oikeuden käsiteltäväksi.

Yhteensä 53 yksityishenkilöä, kaksi yritystä ja Salon yrittäjäyhdistys ovat jättäneet oikaisuvaatimuksen Salon kaupunginhallituksen lokakuisesta päätöksestä, jolla se hyväksyi sopimuksen lietteiden ja jätevesien vastaanotosta Salon keskuspuhdistamolla.

Liikelaitos Salon Veden ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n välinen sopimus on voimassa ensi vuoden loppuun asti.

Sopimus hyväksyttiin kaupunginhallituksessa täpärimmällä mahdollisella tavalla: äänet jakautuivat tasan 6–6 (1 tyhjä), jolloin puheenjohtaja Saija Karnisto-Toivosen (sd.) ääni ratkaisi ja sopimus hyväksyttiin.

Oikaisuvaatimuksen tekijät ovat vaatineet päätöksen kumoamista. Heidän mielestään sako- ja umpikaivolietteen laskutusta ei tule siirtää Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n hoidettavaksi. Päätöksellä on suuret vaikutukset asukkaille, koska lietteen käsittelymaksut nousevat reilusti.

Oikaisuvaatimuksen tekijöiden mukaan päätös on syntynyt virheellisesti, koska asianosaisia ei ole kuultu. Esimerkiksi alan yrittäjille ei ole annettu mahdollisuutta tulla kertomaan näkemyksiään asiasta, vaikka LSJH:n edustajat ovat olleet kuultavina.

Sopimuksen vastustajien mielestä LSJH saisi sen myötä taloudellista hyötyä Salon kaupungin asukkailta, koska vesilaitoksen hinnat ovat edulliset.

Salon kaupunginhallitus päättää maanantaina, pannaanko sako- ja umpikaivolietteen vastaanottoa koskeva sopimus täytäntöön mahdollisesta tulevasta valituksesta huolimatta.

Vt. kaupunginjohtaja Anna-Kristiina Korhonen esittää, että oikaisuvaatimus hylätään ja sopimus pannaan täytäntöön.

Kaupunki katsoo, että asianosaisia on kuultu riittävästi. Jätteenkuljetusyrittäjille on järjestetty myös erillinen tilaisuus, jossa on esitelty uutta toimintamallia ja vastattu sitä koskeviin kysymyksiin.

Kaupunginlakimies Antti Mäkelä muistuttaa valmistelutekstissään, että Salon kaupunki on valittanut Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan vahvistamista maksuista kahdesti, koska ne ovat sisältäneet huomattavia korotuksia salolaisille.

Turun hallinto-oikeus on antanut päätöksensä ensimmäiseen valitukseen ja hylännyt sen. Oikeuden mukaan jätehuoltolautakunnalla oli oikeus vahvistaa yhtenäiset jätemaksut, eivätkä ne sisällä ylikatetta. LSJH:n tehtäviin kuuluu oikeuden mukaan jätemaksujen laskutus.

6 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Olli P.
1 kuukausi sitten

Ja taas Salo mainittu! Tuntuu siltä, että Salo työllistää hallinto-oikeutta kiitettävän ahkerasti.

Sattuuhan sitä
1 kuukausi sitten

Hulvaton otsikko paperilehdessä piristi aamun ja sopisi vaikka Fingerporiin: ”Salon sakokaivolietteet uhkaavat päätyä hallinto-oikeuteen”.

Sattuu
1 kuukausi sitten

Sopii hienosti Suomen Kuvalehden ’Jyvät ja Akanat’ osioon

Urpo
1 kuukausi sitten
Reply to  Sattuu

Verkkojutussakin kerrotaan, että sako- ja umpikaivolietteet ovat päätymässä Turun hallinto-oikeuden käsiteltäviksi.

Toivottavasti hallinto-oikeudessa on edullisemmat vastaanottomaksut kuin LSJH:lla.

Olli P.
1 kuukausi sitten

Vaikuttaa vahvasti siltä, että kaikki Salon päätökset päätyvät hallinto-oikeuteen. Miksi näin, arvoisat Salon päättäjät!?

Olli.
1 kuukausi sitten
Reply to  Olli P.

Komppaan!