Vaskiontien varteen suunnitellaan kevytväylää Märynummella

0
Uusi kevytväylä rakennetaan suunnitelmien mukaan Vaskiontien itäpuolelle.

Halikon Märynummelle suunnitellaan uutta kevyen liikenteen väylää Vaskiontien varten.

Uusi väylä rakennettaisiin Opinahjontien ja Paarantien välille Vaskiontien itäpuolelle. Sen pituus on runsaat 700 metriä ja kustannusarvio noin puoli miljoonaa euroa.

Varsinais-Suomen ely-keskus on asettanut uutta väylää koskevan tiesuunnitelman nähtäville. Rakennussuunnitelman teko on parhaillaan käynnissä.

Projektipäällikkö Aku Reinin mukaan ajatuksena on, että kevytväylä rakennettaisiin vuonna 2022. Edellytyksenä on, että rahoitus järjestyy.

– Tässä on selkeä tarve, maantie kulkee taajamamaisessa ympäristössä ja metsässä menee polkuja, joista näkee ihmisten kulkureittejä.

Reinin mukaan myös Salon kaupunki pitää kevytväylää tarpeellisena. Kaupunki ja ely-keskus ovat alustavasti sopineet, että väylän kustannukset jaetaan puoliksi.

Kevytväylän rakentaminen ei ole kiinni yksin rahasta. Hanke vaatii myös hyväksymispäätöksiä viranomaisilta.

Parhaillaan nähtävillä olevasta tiesuunnitelmasta voi jättää muistutuksia. Sen jälkeen suunnitelma etenee Väylävirastolle, joka tekee teknisen tarkastuksen. Suunnitelman hyväksyy lopulta Traficom.

Hyväksynnän jälkeen suunnitelma kuulutetaan, ja se saa lainvoiman vasta 30 vuorokauden valitusajan jälkeen.