Helmi-ohjelmasta luonnonsuojeluideoita Salon seudulle

0
Kalastaja Markku Ketonen oli syksyllä mukana hoitokalastamassa Halikonlahden jätevesialtailla.

Ympäristöministeriön käynnistämän Helmi-elinympäristöohjelma siirtyy lähivuosina inventointivaiheesta toteutusvaiheeseen. Helmi-ohjelman tarkoituksena on tarttua Suomen luonnon köyhtymisen suurimpiin syihin ja tehdä vaikuttavia tekoja luonnon monimuotoisuuden hyväksi.

Vuonna 2020 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella muun muassa inventoitiin metsäisten elinympäristöjen uhanalaisia luontotyyppejä, tehtiin lajistoselvityksiä lintuvesikunnostuksiin liittyen, suojeltiin soita ja inventoitiin perinnebiotooppeja. Tänä vuonna Helmi-ohjelman toiminta-alueet laajenevat myös suojelualueiden ulkopuolelle ja ohjelman on sovittu ulottuvan vuoteen 2030 asti.

Perinnebiotooppien inventointeja jatkettiin menneenä vuotena Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Vilkkaan kesän aikana kohteita inventoitiin ennätysmäärä, yhteensä yli 1200 hehtaaria ja 130 kohdetta.

Tutkimuksissa paljastui, että monilla kohteilla hoito oli loppunut ja niittylajisto on taantunut umpeenkasvun myötä. Varsinais-Suomessa on maamme lajirikkaimmat perinnebiotoopit ja Satakunnassa arvokkaita elinympäristöjä ovat erityisesti merenrantaniittyjen kokonaisuudet. Tiedotteessa todetaan, että näitä monille lajeille elintärkeitä ympäristöjä pitäisi kiireesti palauttaa hoidon piiriin.

Asiaan on luvassa helpotusta jo kenties kuluvan vuoden aikana, sillä luonnonsuojelulain asetus perinnebiotooppien kunnostukseen ja hoitoon myönnettävästä tuesta hyväksyttiin. Tänä vuonna on tulossa hakuun uusi kaikille hakijoille avoin tuki, jolla voidaan tehdä arvokkaiden kohteiden peruskunnostuksia ja hoitoa. Peruskunnostus voi olla vaikka uuden laitumen aitaamista, puuston raivauksia tai ruovikon niittoa.

Myös lintuvesikunnostusteemassa tehtiin vuoden 2020 aikana erilaisia lajistoselvityksiä, joita voidaan käyttää tulevien hoitosuunnitelmien tukena. Linnustoselvityksiä ja sudenkorentoselvityksiä tehtiin Varsinais-Suomen ja Satakunnan rajalla sijaitsevalla Otajärvellä ja kalaston rakennetta selvitettiin koekalastuksin muun muassa Salon Omenojärvellä.

Selvitysten lisäksi Varsinais-Suomen puolella päästiin myös käytännön töihin, kun Halikonlahden vanhoilla jätevesialtailla aloitettiin syksyllä hoitokalastukset altailla esiintyvän hopearuutanan poistamiseksi. Hoitokalastuksilla pyritään parantamaan lintujen ravintotilannetta, koska kalat aiheuttavat suoraa ravintokilpailua vesilintujen kanssa ja lisäksi sameuden kasvun myötä uposkasvit ja niissä elävä pieneliöstö vähenee. Kalaa saatiin poistettua altaista runsaat 2 000 kiloa ja kalastukset jatkuvat altailla vielä tulevinakin vuosina.

Helmi-ohjelma osallistui myös Salon ja Someron Hyyppärän Natura-alueen luonnonhoitoverkoston perustamiseen. Maanomistajien ja Valonian kanssa on sovittu, että Hyyppärän harjualueen purokohteita ennallistetaan luonnonhoitotöinä tämän vuoden aikana.

Ympäristöministeriö pyytää kommentteja Helmi-ohjelmaan suunnitelluista vuoteen 2030 saakka ulottuvista tavoitteista ja toimenpiteistä. Ohjelmaluonnos on avoimesti yleisön kommentoitavana otakantaa.fi -palvelussa (suomeksi) 31.1.2021 saakka.