Kilpailu- ja kuluttajavirasto antoi Salolle huomautuksen kilpailuttamattomista urakoista

5

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on antanut Salon kaupungille huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä.

Päätös koskee Salon pienten rakennusurakoiden hankintaa. Kaupunki kilpailutti rakennusurakoiden tuntityöt vuonna 2017 ja perusti usean toimittajan puitejärjestelyn. Sen mukaan rakennustyöt tuli hankkia etusijajärjestyksen mukaisesti mukaan valituilta urakoitsijoilta.

Puitejärjestely oli voimassa vuoden 2018 loppuun, ja lisäksi puitejärjestelyä koskevaa sopimusta oli mahdollista jatkaa optiovuodelle 2019. Kilpailutuksen yhteydessä ei tehty lainkaan kirjallisia sopimuksia.

KKV katsoi, että Salon kaupunki menetteli vuonna 2019 vastoin puitejärjestelyssä asetettuja ehtoja, kun se osti hankintakokonaisuuteen kuuluvia rakennustöitä myös muilta kuin puitejärjestelyyn valituilta toimittajilta arviolta yli 100 000 eurolla.

Tuntitöiden hankintoja jatkettiin lisäksi vuonna 2020, vaikka kilpailutettu puitejärjestely ja siihen sisältyvä optiokausi eivät olleet enää voimassa. Tuntitöitä hankittiin vuonna 2020 yhteensä noin 230 000 eurolla ilman hankintalain mukaista kilpailutusta.

Kaupunki perusteli uuden kilpailutuksen viivästymistä muun muassa koronatilanteella. KKV katsoi, että esitetyt syyt eivät ole hankintalain mukaisia suorahankintaperusteita.

”Sopimushallinta on julkisissa hankinnoissa äärimmäisen tärkeää, jotta hankintayksikkö voi seurata, milloin kilpailutetut sopimukset ovat päättymässä ja ryhtyä ajoissa valmistelemaan uutta kilpailutusta”, erityisasiantuntija Emmi Silvo korostaa.

Kaupunki teki hankinnoista myös oman sisäisen tarkastuksensa. Siinä todettiin muun muassa, että vuoden 2019 option käytöstä ei ollut tehty tarjouspyynnön maininnan mukaisesti erillistä päätöstä, hankinnoista ei ollut tehty toimittajien kanssa sopimuksia eikä hankintaa ollut kilpailutettu uudelleen sopimuskauden päätyttyä.

 

5 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Kilpailija
10 kuukautta sitten

Salossa se on hällä väliä – toiminta jatkuu.

Veronmaksaja
10 kuukautta sitten

Eikös nyt olisi jo aika palkata sellainen työntekijä, joka osaa hoitaa homman. Ja antaa kenkää niille jotka ovat neljä vuotta töpeksineet.

Ei ole Salon johdossa kehumista.

MH
10 kuukautta sitten

Kai tämäkin saadaan Mattilan syyksi? Vai olisiko kuitenkin epäpätevän hallituksen asioita?

Repa
10 kuukautta sitten

Pitäisikö antaa kirjallinen varoitus hankintapäälliköllle ja kaupunginkehitysjohtajalle, kun he eivät ole toimineet hankintalain mukaisesti ja jättäneet siltä osin työnsä tekemättä.

Miten koronatilanne on ollut osasyynä kilpailutuksen siirtymiselle? Ei ole aikaa hoitaa asioita kerralla kuntoon, mutta aina on jälkeenpäin aikaa keksiä syitä ja selityksiä.

Allan
10 kuukautta sitten
Reply to  Repa

Olen täysin samaa mieltä.

Mattila sai kenkää paljon pienemmistä syistä.

Hän ei rikkonut lakia.