Kuka on hyvä kuntapäättäjä?

0

Hyvinä aikoina on ollut helppoa olla Salon päättäjänä. Viime vuosina Salon taloudellinen tilanne on jatkuvasti vaatinut leikkauksia ja säästöjä, mutta samaan aikaan on myös kehitettävä toimintaa ja hoidettava lakisääteiset velvoitteet.

Kunnan talouteen vaikuttaa moni ulkoinen tekijä, kotimaan ja koko maailman muutokset. Kiitosta ei luottamushenkilönä toimimisesta heru, arvostelijoita ja asiantuntijoita on löytynyt tällä valtuustokaudella sitäkin enemmän.

Kuntapäättäjä ei voi olla samanaikaisesti kaikkien alojen asiantuntija. Tehtävä on luottamustoimi, johon tullaan valituiksi kaupunkilaisten taholta.

Ihan tavallinen henkilö on riittävä kuntapäättäjäksi. Jos asiantuntijuutta edellytettäisiin, pitäisi kaupunginvaltuuston- ja hallituksen olla valittu työnhakumenettelyllä. Tai sitten koko kaupunginhallinto pyörisi virkamiehien päätöksillä ilman luottamuselimiä.

Kuntapäättäjien päätökset perustuvat muodostuneeseen näkemykseen päätettävästä asiasta. Alan asiantuntijoina toimivat päätöksenteossa esittelevät virkamiehet. Se, miten kuntapäättäjän näkemys syntyy, riippuu tietenkin omasta taustasta ja siitä, mikä päättäjän viitekehys on eli keiden kanssa hän on tekemisissä ja keitä hän kuuntelee.

Yksittäinen kuntavaaliehdokas ei voi suuria lupauksia antaa muuta kuin sen, että tekee parhaansa. Puolue voi luvata enemmän, edellyttäen, että puolueen sisällä näkemykset asiasta ovat samansuuntaiset ja puolue pääsee sellaiseen asemaan luottamuspaikoissa, että sillä on todellista valtaa päätöksenteossa ja neuvotteluissa.

Valitettavasti päätöksenteko on usein kompromisseja, ja häviäjien on tyydyttävä enemmistön päätökseen. Eteenpäin on mentävä, vaikka tappio ottaisikin luonnon päälle.

Kevään kuntavaalit ovat poikkeukselliset, koska kampanjointi on todennäköisesti keskittynyt sosiaaliseen mediaan. Kaikki äänestäjät eivät ole tuon kanavan kautta kuitenkaan tavoitettavissa.

Salon edellisissä kuntavaaleissa vaalikampanjabudjetit ovat paisuneet parhaimmillaan kymmeniin tuhansiin euroihin. Varsinkin lehtimainonta on kallista. Onneksi myös hyvin pienellä budjetilla on päässyt ehdokkaita läpi, tämä on sitä demokratiaa parhaimmillaan, että jokaisella on mahdollisuus. Ihmiset tunnetaan paikallisesti muutoinkin kuin vain naaman kuvana lehdessä.

Ihminen, hänen ajatuksensa ja tekonsa, ovat toivottavasti ratkaisevia, kun teemme päätöksen, kuka on äänemme arvoinen.

Anita Sjöholm-Nikkanen

vapaa-ajan lautakunnan jäsen (sd.)

Salo