Liikenne sujuu siistimmin

0
Kyselytutkimuksen mukaan suomalaisten liikennekäyttäytyminen on parantunut.

Suomalaisten käyttäytyminen liikenteessä on parantunut. Tämä mielikuva välittyy kyselytutkimuksessa, jossa kysyttiin suomalaisten mielipidettä liikenteestä.

Kun tutkimusta verrataan kymmenen vuoden takaiseen kyselyyn, niin tulokset ovat kauttaaltaan parempia.

Vakuutusyhtiö Ifin viime vuonna teettämä kyselytutkimus kertoo, että 72 prosenttia vastaajista pitää suomalaisten liikennekäyttäytymistä erittäin hyvänä tai melko hyvänä. Kymmenen vuotta sitten tätä mieltä oli 63 prosenttia.

Autoilevista vastaajista lähes puolet arvioi ajavansa aina varovaisesti, kun vuonna 2010 tätä mieltä oli vain noin kolmannes.

Tutkimuksesta voi päätellä, että autoilijoiden ajotavat ovat kymmenen vuoden aikana siistiytyneet. Esimerkiksi ylinopeutta kertoi ajaneensa 45 prosenttia, kun kymmenen vuotta sitten ylinopeuden myönsi 64 prosenttia vastaajista.

Parempaan suuntaan on menty myös puhelimen käytössä ajon aikana. Ilman hands freetä puhelinta ajon aikana käyttäneiden osuus laski 71 prosentista 35 prosenttiin. Luvun puoliintumiseen vaikuttaa toki myös hands free -tekniikan yleistyminen autoissa.

Koulujen alku vaikuttaa tutkimuksen mukaan ajokäyttäytymiseen. Autoilevista vastaajista lähes puolet aikoo koulujen alkaessa ajaa entistä varovaisemmin suojateiden kohdalla ja koulujen läheisyydessä.

Pahimmiksi riskipaikoiksi koettiin tienylityskohdat, joissa ei ole suojatietä. Myös maantiet ilman kevyen liikenteen väylää ja suojatiet ilman liikennevaloja mielletään vaaran paikoiksi.

Omia ajotaitoja ja omaa käyttäytymistä pidetään yleisesti keskimääräistä parempana. Samalla taas helposti arvostellaan muiden tiellä liikkuvien toimintaa.

Vaikka nämä inhimilliset piirteet suodatetaan kyselyn tuloksista pois, jää silti jäljelle kuva entistä paremmin sujuvasta liikenteestä.

Toivoa sopii, että hyvä suuntaus jatkuu.

Jos jokainen ottaa huomioon muun liikenteen ja osaa varautua myös toisten tekemiin virheisiin, vältytään monilta onnettomuuksilta.